Gratulerer med salg av bolig!

Her finner du viktig informasjon i forbindelse med overtakelse. Det er spesielt to ting som det er viktig å være klar over.

Om du tegner Boligselgerforsikring, dekker den et eventuelt prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet inntil boligens salgssum, begrenset opp til kr 14 mill.

Claims Link er spesialister på boligselgerforsikring og foretar skadeoppgjør for ulike forsikringsselskap som tilbyr produktet. Når en reklamasjon fremsettes fra kjøper, er det dyktige ansatte som tar seg av den videre prosessen på selgers vegne.

De aller fleste overtakelser gjennomføres uten at det oppstår noen form for uenighet eller diskusjon. Dersom kjøper allikevel skulle være usikker eller misfornøyd med noe, kan det være nyttig å på forhånd kjenne til hvordan man skal håndtere en slik situasjon.

I forbindelse med overtagelsen er det spesielt to ting det er viktig å være klar over:

Kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøpers tilbakeholdsrett gir kjøper rett til å kreve at deler av kjøpesummen holdes tilbake, dersom det er konstatert en mangel ved eiendommen. Forsinket overlevering som skyldes forhold fra selger, kan også gi kjøper rett til å holde tilbake kjøpesummen.

Et eventuelt tilbakehold må skje senest på overtakelsen. De påståtte manglene skal omtales i overtakelseprotokollen, og det må bemerkes hvor mye penger som eventuelt skal holdes tilbake for å rette opp i feilene/manglene. Den tilbakeholdte kjøpesummen vil normalt allerede være på eiendomsmeglerens klientkonto.

Det må være samsvar mellom hvor mye penger som kan holdes tilbake og omfanget av det forholdet som er oppdaget. Det er kjøpers risiko at tilbakeholdet er berettiget. Dersom tilbakeholdet var uberettiget, kan selger kreve morarenter av det tilbakeholdte beløpet, eventuelt det som var holdt tilbake for mye.

Dersom kjøper vil bruke sin tilbakeholdsrett, må selger allikevel la kjøper få overta eiendommen.

Selgers ansvarsforhold

Som selger er man ikke alltid ansvarlig for eventuelle feil og mangler som avdekkes ved boligen, selv om de er oppdaget før overtakelsen. Hvem som er ansvarlig for å dekke utbedringskostnaden, er regulert av loven og i kjøpekontrakten. I noen tilfeller kan det kreves nye undersøkelser for å avgjøre om det er kjøper eller selger som må betale for å utbedre mangelen.

Selv om kjøper ønsker å holde tilbake penger som sikkerhet, kan overtagelsesprotokollen signeres på vanlig måte. Vær allikevel oppmerksom på hvordan kjøper ønsker å formulere seg om evt. feil og mangler i protokollen. Vi anbefaler å ikke påta seg noe ansvar før man har rådført seg med enten megler eller Claims Link, for en profesjonell vurdering.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish