Forskriftsfeil ved totalrenovert bad fra 2014

Kjøper reklamerte på at boligens bad, som ifølge selger var totalrenovert i 2014, hadde flere forskriftsfeil som måtte utbedres for kr. 175 000,-. Heldigvis hadde både selger og kjøper tegnet forsikring!

I salgsprospektet fremgikk det at badet hadde fliser med varmekabler på gulv og dusjkabinett. Badet var oppgradert med nye rør/sluk/membran i 2014/15.

I egenerklæringen stod det at arbeidene på badet var blitt utført av «kun faglærte», og at følgende var gjort: «Totalrenovert bad i 2014. Alt nytt.»

Takstmann vurderte badet til tilstandsgrad 1. Det ble gitt følgende risikoopplysninger:

  • Ikke laget rør ut/spalte for overvann/kondens fra sisterne.
  • Det er litt fall mot sluket under dusjkabinettet. Fallforholdene tilfredsstiller ikke anbefalinger.

Badet måtte totalrenoveres grunnet flere forskriftsfeil. Utbedringskostnadene var estimert til kr. 175 000,-. Kjøper måtte i tillegg flytte ut av boligen ved utbedringen i ca. 2-3 uker. Det ble krevd erstatning for alternativt bosted, skjønnsmessig fastsatt til ca. kr. 28 000,-.

Boligselgerforsikringen mente det burde gjøres større fradrag for at badet ble helt nytt, og at kjøper fikk forlenget reklamasjonsrett på badet. De mente videre at kjøper ikke hadde krav på erstatning for alternativt bosted.

Etter forhandlinger mellom kjøpers og selgers forsikring fikk kjøper en utbetaling på kr. 180 000,-.

Heldigvis hadde både selger og kjøper tegnes forsikring!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish