Desember 2022 - Porteføljekommentar

Utsiktene for inflasjon og pengepolitikk er fortsatt i fokus. Den amerikanske sentralbanken forventningsstyrte på at styringsrenten skal videre opp i 2023 på tross av signaler om avtagende inflasjonspress. Lange renter steg, noe som tynget obligasjonsmarkedet. Også globale aksjemarkeder falt, med unntak av Kina som begynte å slippe opp sin «zero covid / lives first»-politikk. Den norske kronen er noe sterkere mot USD, men svakere mot EUR.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: -1,9 % MSCI World: -5,4 % MSCI EM: -2,6 % MSCI China All: +2,8 %)

På tross av lavere inflasjonstall enn ventet i USA, ledet «haukete» uttalelser og prognoser fra den amerikanske sentralbanken («Fed») til dårlig stemning i globale aksjemarkeder. Økonomisk data i USA er fortsatt sterkere enn det Fed ønsker å se for å indikere at en pause i rentehevingene er på trappene.

MSCI World reverserte november-oppgangen og var ned rundt 5 prosent i både NOK og lokal valuta, tynget av USA som var ned 6,9 prosent målt i NOK (USD svekket seg med over 1 prosent i desember). Europeiske aksjer klarte seg bedre og var ned 3,4 prosent, mens EUR styrket seg mot NOK slik at fallet ble begrenset til 1,1 prosent målt i NOK. Oslo børs fondsindeks var ned 1,9 prosent, mer eller mindre i tråd med globale aksjer eksklusive USA.

Fremvoksende markeder falt 2,6 prosent målt i NOK, primært takket være gjenopphentingen i kinesiske aksjer. Aksjeindeksen for fremvoksende markeder eksklusive Kina (som utgjør mer enn 30 prosent) var ned 5,2 prosent, men den kinesiske samleindeksen steg 2,8 prosent målt i NOK i desember på bakgrunn av at smittevernstiltakene i Kina lettes. Dette vil trolig føre til en krevende periode inntil smittetoppen nås, men markedet begynner å prise inn effekten av gjenåpning etter nesten tre år med restriksjoner. 

Fondene lå generelt sett godt posisjonert i desember og forvalterne innen globale kvalitetsselskaper, J O Hambro og Impax, leverte henholdsvis 5,0 prosent og 2,3 prosent meravkastning. Verdiforvalterne ARGA (fremvoksende markeder aksjer) og Schroders (globale aksjer) skapte 3,7 prosent og 3,6 prosent meravkastning relativt til sine respektive indekser. Holberg og Arctic slo også Oslo børs fondsindeks (3,1 prosent og 2,3 prosent respektivt). Bin Yuan bidro med positiv avkastning, men havnet bak Kina All Shares grunnet forvalters preferanse for mindre selskaper (large cap aksjer drev oppturen i desember), og GQG (fremvoksende markeder) hang etter grunnet sin undervekt mot Kina. Verdi slo vekst med 4 prosent i desember, og vekstforvalteren Jennison endte måneden 2,5 prosent bak verdensindeksen.

Om renter

(Global «IG» kreditt: -0,6 % Global «HY» kreditt: -0,1 %)

Rentenivået steg mer enn det risikopåslaget falt, og førte til negativ avkastning innen global «IG»-kreditt. Utviklingen hadde størst påvirkning på rentepapirer med fast rente og lengre utløpstid, og det var dermed det globale statsgjeldfondet som hadde svakest avkastning (ned 1,4 prosent relativt til -1,8 prosent for indeks for global statsgjeld). Alle andre rentefond leverte positiv avkastning i desember, ledet av Bluebay IG ARB (1,7 prosent), BlueBay EM HY (1,4 prosent) og Storm (1,3 prosent). Lav rentesensitivitet og en god andel rentepapirer med flytende rente var positivt. Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-9 prosent (avhengig av sammensetning).

Om alternative strategier

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var svakt negativt fra et overordnet syn, primært basert på at desember var en såpass sterk måned for våre foretrukne renteforvaltere. Alternative strategier leverte flat til noe positiv avkastning, ledet av Systematica som skapte 0,6 prosent avkastning.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -0,3 %)

I desember styrket kronen seg mot USD og svekket seg mot EUR og Yuan. Samlet sett ga det et svakt negativt valutabidrag fra åpne globale aksjefond.

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv i desember. Sammensetningen av renter og alternative strategier var positiv gitt lav rentesensitivitet og god løpende avkastning, mens undervekten mot amerikanske aksjer til fordel for fremvoksende markeder og Kina bidro positivt. Aksjefondene gjorde det også i snitt bedre enn markedet og sine respektive referanseindekser. Verdsettelsesnivåer for vår posisjonering innen både renter og aksjer viser til gode utsikter for å skape god langsiktig avkastning fremover uten å være avhengig av at et spesifikt scenario inntreffer.

Våre vurderinger fremover

  • For klienter som ønsker lavere risiko gjør endringene i rentemarkedet det mulig å redusere nedsiderisiko, uten å redusere effektiv avkastning betraktelig.
  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget har i 2022 økt til nivåer som førte til at vi reduserte undervekten mot kreditt. Dette ble implementert i oktober. I kombinasjon med økte renter gir dette attraktive nivåer for løpende avkastning fremover.
  • Samtlige aksjemarkeder har blitt rimeligere i 2022, og på tross av det som oppleves som en usikker periode for investering i aksjer er flere markeder og gode selskaper priset på det vi mener vil vise seg å være attraktive nivåer for langsiktig verdiskapning.
  • I uke 2 publiserer vi «2022: oppsummert», der vi går igjennom driverne av markedet, vår anbefalte posisjonering og våre foretrukne fond i kalenderåret 2022. Inntil da, anbefaler vi å ta en titt på vårt forrige webinar (klikk her).

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish