Desember 2021 - Markedskommentar

Risikable aktiva trosset omikronsmitte og inflasjonsbekymringer og steg videre i årets siste måned. Vedvarende inflasjonspress og robust økonomisk vekst gjør at stadig flere sentralbanker mener tiden er moden for å stramme til. Lange renter stiger.

Global smitterekord

Globale smittetall eksploderte mot slutten av året og sendte mange land inn i en ny runde med nedstengninger. De nye restriksjonene ble iverksatt for å hindre et overbelastet helsevesen fra å kollapse. Omikron er på vei til å bli den dominerende varianten, den er mer smittsom, men ser også ut til å gi et noe mildere sykdomsforløp enn sine forgjengere. Finansmarkedenes utvikling i desember, med økt risikoappetitt og positive børser, kan tilsi at det ligger en forventning om at de økonomiske konsekvensene knytt til nedstenging vil være overkommelige.

Den massive globale vaksinasjonskampanjen som har pågått i 2021 har utvilsomt vært hoveddriveren til den globale økonomiske gjeninnhentingen. Til tross for at mange land har fått majoriteten av befolkningen vaksinert og dermed har kunnet bevege seg mot en mer normal hverdag, har den globale dugnaden sviktet lavinntektslandene. Tall fra Verdensbanken og OurWorldInData viser at omtrent 13 prosent av befolkningen i høyinntektsland allerede har fått sin «booster»-vaksine, samtidig som bare 6 prosent av befolkningen i lavinntektsland har fått sin første dose. Dette øker sannsynligheten for nye mutasjoner, og dermed blir viruset noe vi må lære å leve med.

COVID-19 vaksinedoser administrert etter inntektsgruppe, per 100

Alle doser, inkludert “booster” er regnet individuelt. Ettersom samme person kan motta flere doser kan antall doser bli høyere enn antallet i befolkningen. Kilde, OurWorldinData, Verdensbanken.

Til tross for gjentatte nedstengninger har bedrifter og forbrukere tilpasset seg et liv med restriksjoner. De seneste aktivitetsmålingene for service- og produksjonssektoren (PMI-tall) i USA, eurosonen («EZ») og fremvoksende markeder («EM») viser fortsatt økt aktivitet på tvers av regionene, selv om takten er lavere enn i sommer. Det forventes at omikron-bølgen kan føre til redusert aktivitet i servicesektoren fremover og at vi igjen vil kunne se konsumentene vri forbruket over fra tjenester til varer. Økt etterspørsel etter varer kan forlenge «flaskehalsene» som har oppstått på tilbudssiden og forlenge perioden med økt prispress.

PMI-tall: USA, eurosonen og fremvoksende markeder

Sentralbankene signaliserer innstramminger, Kina vil vokse

Den amerikanske sentralbanken, Fed, brukte mesteparten av fjoråret på å repetere at de høye inflasjonsavlesningene var «midlertidige», og at maksimal sysselsetting var førsteprioritet. Arbeidsmarkedet har bedret seg, men prisveksten har fortsatt å holde seg på høye nivåer, og omsider fikk skeptikerne rett i at Fed måtte snu i budskapet sitt. Den 15. desember ble det klart at Fed vil øke farten på nedtrappingen av de månedlige støttekjøpene av verdipapirer med sluttdato mars 2022. Med robust økonomisk vekst og arbeidsledighet på kun 4,1 prosent er det forventet at Fed i tillegg vil åpne opp for å heve styringsrenten før sommeren. Foreløpig priser markedet inn tre rentehevinger i 2022, og ytterligere tre til i 2023.

Det ble lenge spekulert om Norges Bank ville utsette den varslede rentehevingen basert på det pågående omikron-utbruddet og de potensielle negative effektene det kan ha på norsk økonomi. Fasiten på rentemøtet 16. desember ble likevel renteheving til 0,50 prosent. Norges Bank begrunnet dette med en sterk norsk økonomi og ønske om å stabilisere inflasjonen rundt sentralbankens langsiktige mål. Omikron-varianten ble trukket frem som en kilde til usikkerhet, og sentralbanken la til grunn at første kvartal kunne bli negativt påvirket av smittevernstiltak, men at dette sannsynligvis vil avta utover våren og at aktiviteten vil ta seg opp igjen utover året.

I desember falt inflasjonen på tvers av mange land i fremvoksende markeder, inkludert Brasil, Russland og Sentral-Europa. I Brasil hevet sentralbanken, BCB, styringsrenten med 1,5 prosentpoeng og renten utgjør nå 9,25 prosent, samtidig som den annonserte en tilsvarende aggressiv renteheving i februar 2022. BCB har signalisert at det er nødvendig med «betydelige tiltak» for å få kontroll på den vedvarende høye inflasjonen, samt å forankre inflasjonsforventningene til å møte sentralbankens langsiktige mål.

I Kina har tiårig statsrente falt siden midten av desember og er nå på laveste nivå siden juli. Sentralbanken har i de siste månedene økt den kortsiktige likviditeten i lånemarkedet betydelig, noe som har presset rentene ned. I desember hadde kommunistpartiet det årlige økonomiske planleggingsmøte hvor fokus var å «prioritere stabilitet». Kina har det siste året slitt med sviktende innenlandsk etterspørsel, krise i eiendomssektoren, forstyrrelser i tilbudssiden og energimangel. Det forventes at kinesiske myndigheter vil føre en mer ekspansiv pengepolitikk fremover for å få i gang vekst og samtidig underbygge Xi Jinpings langsiktige mål om «felles velstand». Et annet punkt som ble trukket frem var den overbelånte eiendomssektoren og hvordan myndighetene vil legge til rette for en «myk landing», blant annet ved å insentivere banker til å forlenge eiendomsutviklernes utlånsprofiler og promotere konsolidering i bransjen. Kinas BNP forventes å vokse med et sted mellom 4,5 og 5,5 prosent i 2022.

Aksjemarkedene

Pandeminyheter ga en ruglete start på måneden, men globale aksjer endte til slutt opp 4 prosent målt i lokal valuta. Fasiten for hele 2021 ble dermed 18,5 prosent for verdensindeksen. USA ble den beste region og samleindeksen  S&P 500 leverte over 28 prosent avkastning. Etter snart to år med pandemi viser det seg at de børsnoterte selskapene har håndtert situasjonen godt også i år. Inntjeningstallene har vært gode i de to foregående kvartalene, der mange selskaper har levert tall som har slått analytikernes forventninger. Dersom inntjeningsestimatene for fjerde kvartal holder seg, blir den årlige inntjeningsveksten på 45 prosent for S&P 500 (amerikanske aksjer utgjør omtrent 2/3 av verdensindeksen).

Rentemarkedene

Vedvarende høy inflasjon har ført til en mer aggressiv tone fra toneangivende sentralbanker i desember, og lange renter beveget seg kraftig opp mot slutten av måneden. På indeksnivå falt samleindeksen for Investment Grade-obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) 0,4 prosent denne måneden (indeksen har høy rentesensitivitet), totalt endte indeksen ned 1,3 prosent for året 2021. Globale high yield obligasjoner og obligasjoner i fremvoksende markeder, som er mer sensitiv til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, steg med henholdsvis 1,4 og 0,7 prosent. Kredittpåslaget for obligasjoner i fremvoksende markeder trakk seg betydelig tilbake i desember, etter å ha steget kraftig i slutten av november.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish