Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring gjort enkelt

Spar tid og bekymringer! 
Overlat jobben med å forsikre bedriften til oss. 

Forsikringsmegling gir skreddersydde forsikringer. Vi tilpasser forsikringen til risikoprofil og behov i din bedrift. Söderberg & Partners sørger for at forsikringsselskapene må konkurrere om å gi deg det beste forsikringstilbudet. 

Skreddersydde forsikringer

Vi  hjelper våre kunder ved å analysere bedriftens risiko. 
Sammen med deg utarbeider vi de riktige forsikringsløsningene og tjenestene. Løsningene vil derfor være basert på premisser og forsikringsbehov i din bedrift. 

Ved å utfordre forsikringsmarkedet, sikrer vi våre kunder de beste betingelsene.

 

 

Riktige produkter til riktig pris

Vi benytter  hele forsikringsmarkedet og gir oss ikke før de beste betingelsene er på plass! 

Vårt mål er å forenkle vurdering og kjøp av forsikring for alle bedrifter,
slik at de kan bruke tid og krefter på inntektsbringende arbeid. 

 

 

 

Spar verdifull tid 

Som forsikringsmeglere overtar vi forsikringsjobben  og sparer deg for tid. 

Vi sparer tid for deg ved å: 

  • overta forsikringsdialogen 

  • avlaste deg for ansvar ved å kartlegge et komplisert  risikobilde 

  • sørge for at du har riktig dekning 

Vi avlaster deg ved å: 

synliggjøre bedriftens forsikringsprogram for bedriftseier og ansatt være  en tilgjengelig  rådgiver og støttespiller hele veien.

Totalleverandør av forsikringer 

Vi er et av de største selskapene innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning i Norden. Til forskjell fra et forsikringsselskap, gir  meglerrollen oss  tilgang ti l hele forsikringsmarkedet.  På den måten har vi mulighet til å megle og forhandle frem forsikringsløsninger tilpasset ethvert behov. 

Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg med å finne og megle frem de riktige forsikringsløsningene til best mulig pris for din bedrift. 

Kontakt oss 

Kontaktperson: Johnny Andersen 
Tlf: 907 75 167 
joan@soderbergpartners.se

Vi kan forsikringsmegling  
– få de beste betingelsene til riktig pris

Hvorfor velge oss?

  • Forsikring benytter både stor og liten skrift. Vi forstår og leser begge 
  • Megling gir mulighet for tilpasning. Derfor skreddersyr vi i forhold til den enkeltes behov 
  • Forsikring sikrer verdier.  Som meglere gir vi oss ikke før de beste betingelsene er på plass 
  • Forsikring søker rettferdighet. Det oppnår vi gjennom riktig og effektiv skadeoppgjør 
  • Forsikring er basert på tillit. Den skal vi hele tiden gjøre oss fortjent til 
Contact us