Revisorforsikringer

Vi har levert ansvarsforsikringer til revisorfirmaer siden 1996. Vilkårene som tilbys er utviklet i tett samarbeid med revisorforeningen gjennom alle disse årene. Kravet til formueskadeforsikring for revisorer er endret. Vi følger opp med en mer fleksibel forsikringsløsning og bedre betingelser. Vi inkluderer også styreansvarsforsikring uten tillegg i premie.

Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan inkludere styreansvarsforsikring uten tillegg i premie.
Helle Hjeltgaard
Senior forsikringsmegler

Fordeler med forsikringen!

  • Alle typer oppdrag som et revisorfirma kan påta seg er inkludert
  • Alle nåværende og tidligere ansatte er omfattet
  • Ved erstatningskrav får du bistand fra en erfaren og nøytral advokat der kostnadene dekkes i tillegg til avtalt forsikringssum
  • Styreansvarsforsikring er inkludert uten tillegg i premie
Se alle fordelene her

For Revisjon og Regnskap

Vi har to forsikringsløsninger. En for revisjon, regnskap og økonomisk rådgivning og en for regnskap og økonomisk rådgivning. For å beregne premie må vi ha informasjon. Vennligst fyll inn informasjon i det skjemaet som er relevant.

Ansvarsforsikring for revisorer

Söderberg & Partners har størst kompetanse og har lengst erfaring som rådgivere for revisorfirmaer. Vi arbeider for at revisorfirmaer skal ha en best mulig forsikringsløsning til en lavest mulig kostnad.

På grunn av de siste lovendringer har vi nå en mer fleksibel forsikringsløsning der man selv i større grad kan påvirke kostnaden. Man kan nå velge om man vil ha gjeninnsettelser eller ikke.

Det er mulig å velge inntil 6 gjeninnsettelser av forsikringssummer opptil kr. 25 mill.

Vi har et stort team av forsikringsmeglere og advokater i Söderberg & Partners som står til rådighet - alltid på din side av bordet.

Ofte stilte spørsmål

Last ned!

Her kan du laste ned viktige dokumenter og skjemaer.

Enkelt skade-forebyggende tiltak

Det er mange måter revisorer kan redusere risikoen for ansvarskrav. Et enkelt og billig tips er å oppfordre kundene sine til å kjøpe styreansvarsforsikring. Det er ingen hemmelighet at gjennom årene har revisorer blitt utsatt for krav som normalt skulle vært mot styret - helt og delvis. Men uten gjeldende styreansvarsforsikring har kravstiller droppet krav mot styret til fordel for revisor. Vi kan bistå revisor med å fremskaffe uforbindtlige tilbud til kundene sine.
Les mer om styreansvarsforsikring

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish