Skip to main content Skip to main navigation

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Forsikringsmegler

Alle bedrifter har noen form for forsikring, som gjerne kan være krevende å holde oversikt over. Hva trenger man, hvilken risiko skal dekkes, hva er prisen, hvem er best på skadeoppgjør? Hvordan holde seg oppdatert i markedet? Det er mange spørsmål å forholde seg til.

Forsikring som er et relativt abstrakt og komplekst fenomen der kunden som kjøper direkte fra produsenten ofte ikke har kunnskapen og erfaringer som kreves for å forstå produktets innhold. Det er her vi som forsikringsmeglere kommer inn i bildet.

Skreddersydde forsikringsprodukter

En forsikringsmegler jobber etter et helhetlig risikosyn og ser også på det som tradisjonelt ikke er forsikringsbart. Forsikringsmeglere kan i dag være involvert i arbeidet med å forebygge skader, for eksempel å håndtere kontraktsmessige risikoer eller produsere risikorapporter på industriens produksjonsenheter.

Meglere kan også skreddersy forsikringsprodukter tilpasset en spesiell kundegruppe eller utvikle egne spesialløsninger, såkalte porteføljeprogrammer eller fasiliteter der kunder kommer sammen og har volum- og betingede fordeler ved å kjøpe gruppeforsikring. Dette fører ofte til at kunder får lavere premier og forbedrede vilkår sammenlignet med om de hadde valgt å kjøpe bedriftsforsikringen direkte fra et forsikringsselskap.

Har du kontroll på bedriftens forsikringer?

Kostnadene ved forsikring kan ofte ligge i at bedriften er under- eller overforsikret. Å være overforsikret betyr at bedriften betaler på forsikringer eller vilkår som ikke er nødvendig. Ved underforsikring kan bedrifter risikere å betale store summer hvis det skjer en ulykke. Et sted å begynne for å få større kontroll er å kartlegge hvilke forsikringer bedriften betaler for. Videre kan du se på hvilke vilkår de dekker og totalprisen som betales for dette. Å prioritere dette kan være både tid- og ressurskrevende.

Behovs- og risikoanalyse av bedriften

En forsikringsmegler er en representant for deg som kunde, og begynner ofte med å gjennomføre en behovs- og risikoanalyse for å finne riktig forsikring for din bedrift. Analysen avdekker unødvendige og nødvendige forsikringer, under- eller overforsikring og prisen som betales. Etter analysen er gjennomført sammenlignes dagens forsikringsprogram med hvilke priser og betingelser bedriften kan oppnå.

Riktig forsikring

Hvis din bedrift ikke ønsker å bruke av egne ressurser til markedsovervåkning, men likevel ønsker å sikre riktig forsikring til riktig pris, kan en forsikringsmegler ta over arbeidet. En forsikringsmegler er en objektiv tredjepart som fungerer som et bindeledd mellom forsikringsselskapet og kunden. I motsetning til forsikringsselskapene er megleren en objektiv part, som er en forlengende arm inn i markedet.

Kontakt oss