Skip to main content Skip to main navigation

Forsikringsløsninger for
bedrifter offentlige virksomheter alle virksomheter internasjonale virksomheter

icon-risk.jpg

 

Skade - og ansvarsforsikring

Vi hjelper deg med riktig skadeforsikringsløsning for din virksomhet. Vi tar ansvaret for drift, administrasjon og vedlikehold av forsikringene dine - slik at du kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

Les mer

icons_riskprofil alt2.png

 

Person- og pensjon

Vi hjelper deg å tilpasse bedriftens forsikringsløsninger, ved å megle frem gunstige person- og pensjonforsikringer for bedriften og dine ansatte. Vi fungerer som en rådgiver for både bedriften og de ansatte.

Les mer

Icon-samarbeid.png

 

Andre tjenester

Representerer du en gruppe eller forening? Vi skreddersyr og drifter ulike innkjøpsordninger. Ved å konkurranseutsette på vegne av mange medlemmer/bedrifter samtidig - oppnår vi stordriftsfordeler som gir gode betingelser og vilkår både nå og i fremtiden.

Les mer

icon_område_internationell_jean.jpg

 

Internasjonale virksomheter

Driver du en bedrift i mer enn ett land? Hvis du trenger hjelp med å koordinere din bedriftsforsikring, livsforsikring eller andre ansattytelser i din gruppe, kan vi hjelpe deg globalt så vel som i de nordiske landene.

Les mer

img-book-blue2.jpg  Lesing

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Forsikring som produkt er et relativt abstrakt og komplekst fenomen som krever at man forstår produktet for å sikre riktig beskyttelse og kostnad. Med en forsikringsmegler får du en ekspert som kan generere mange fordeler for din bedrift, og ikke minst tidsbesparelsen det betyr for deg.

Les mer
Kontakt oss