Skip to main content Skip to main navigation

Informasjon til tidligere kunder av Optimum AS

Generell informasjon

I november 2020 inngikk Söderberg & Partners Wealth Management AS ("Söderberg & Partners") en avtale om å videreføre virksomheten i Optimum AS ("Optimum"), og rådgivningsvirksomheten i Optimum er nå avviklet.

Investeringene du eier blir uavhengig av dette godt ivaretatt videre.

Klient av Söderberg & Partners

For deg som er klient av Söderberg & Partners

Din likvide fondsbeholdning har blitt flyttet fra Optimum sitt depot til Söderberg & Partners sitt depot, og du finner beholdnings- og avkastningsrapportering over din likvide fondsbeholdning ved å logge inn på din Klientportal.

Eier du andeler i unoterte investeringsfond som tidligere ble forvaltet av Optimum*, så blir disse godt ivaretatt av Optimum Alternative Investments AS ("OAI"), som viderefører sin virksomhet. Du vil fremdeles motta generell rapportering direkte fra OAI for disse investeringene. Din beholdning av unoterte investeringsfond vil også skyggerapporteres på din Klientportal, slik at du får samlet rapportering på et sted.

Eier du andeler i illikvide investeringer hos forvaltere som tidligere er distribuert gjennom Optimum**, vil du fortsatt motta generell rapportering om disse investeringene direkte fra forvalter. Din beholdning av illikvide investeringer vil også skyggerapporteres på din Klientportal, slik at du får samlet rapportering på et sted.

Link til Klientportal: Trykk her

Ikke klient av Söderberg & Partners

For deg som ikke er klient av Söderberg & Partners

Eier du andeler i unoterte investeringsfond som tidligere ble forvaltet av Optimum*, så blir disse godt ivaretatt og rapportering utføres av Optimum Alternative Investments AS ("OAI"), som viderefører sin virksomhet.

Eier du andeler i illikvide investeringer hos forvaltere som tidligere er distribuert gjennom Optimum**, vil du fortsatt motta generell statusrapportering og verdivurdering av disse investeringene direkte fra forvalter. Enkelte av disse finner du også på forvalters egne nettsider.

Fordi verdipapirene du eier oppbevares i Verdipapirsentralen (VPS) eller Aksjeservice, mottar du som tidligere årsoppgave med skatterapportering fra din VPS-kontofører eller Aksjeservice.

Link til VPS: Trykk her

Link til Aksjeservice: Trykk her

Oversikt investeringsfond og illikvide investeringer

Aktuelle investeringsfond og illikvide investeringer

* Aktuelle unoterte investeringsfond forvaltet av OAI, se forvalters hjemmeside (i parentes hvor aksjene oppbevares):

** Aktuelle illikvide investeringer hos tredjepartsforvaltere og -tilretteleggere (i parentes hvor aksjene oppbevares):

Alliance Venture, se forvalters hjemmeside (VPS.no)

 • Alliance Venture Spring AS

Cleaves Securities, se forvalters hjemmeside (VPS.no)

 • Eiendomsinvest USA AS
 • Maritime Opportunities AS
 • MO Containership AS

North Bridge, se forvalters hjemmeside (VPS.no)

 • North Bridge Agri Invest AS
 • North Bridge Oppotunity AS

Pareto, se forvalters hjemmeside (VPS.no)

 • Pareto Eiendomsinvest Nordic AS
 • Pareto Offshorekapital AS (avsluttet i 2021)
 • Pareto World Wide Offshore AS (avsluttet i 2021)
 • Pareto World Wide Shipping AS

PRE Management, se forvalters hjemmeside (Aksjeservice.no)

 • PRE China & Asia Private Equity AS
 • PRE China Private Equity I AS
 • PRE China Private Equity II AS

SEB, se kursliste (VPS.no)

 • Optimum Kupongbevis Hennes & Mauritz og Electrolux (avsluttet i 2021)
 • Optimum Kupongbevis Hennes & Mauritz og Electrolux II (avsluttet i 2021)
 • Optimum Kupongbevis Nokia/Volkswagen
 • Optimum Kupongbevis Nokia/Volkswagen II
 • Optimum Kupongbevis Norsk Hydro og Transocean (avsluttet i 2021)
 • Optimum Kupongbevis Norsk Hydro/Yara

Televenture, se forvalters hjemmeside (VPS.no)

 • Norsk Innovasjonskapital II AS
 • Norsk Innovasjonskapital III AS