Miljødiplom

Vi tar ansvar for miljøpåvirkningen av våre beslutninger og handlinger. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet, både positivt og negativt. Vi er derfor glade og stolte over at de tiltakene vi gjør, fungerer.

Söderberg & Partners tar ansvar for miljøpåvirkningen av våre beslutninger og handlinger. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet, både positivt og negativt. Vi er derfor glade og stolte over at de tiltakene vi gjør, fungerer.

Finanssektoren, som vi er en del av, spiller en viktig rolle i samfunnet, både med tanke på økonomisk utvikling og miljø. Vi strever derfor etter å ta de beste miljømessige valgene i den daglige driften, og vi jobber med kontinuerlige forbedringer.


Mille Haslund Mellbye

- Vår ambisjon er å ta hensyn til både de direkte og indirekte aspektene av våre handlinger over tid, og å skape en god struktur for å jobbe med bærekraftspørsmål internt. Konsernet har allerede en fulltidsansatt i Stockholm ansvarlig for bærekraft, og det er opprettet lokale bærekraftråd i de ulike landene. Men – det er viktig å huske at bærekraft er alles ansvar, sier Mille Haslund Mellbye, som leder dette arbeidet i den norske delen av virksomheten.

Et konkret eksempel på hva som gjøres i Norge, og som er en viktig årsak til at vi mottar dette diplomet, er våre rutiner knyttet til utskiftning av IT-utstyr.


Tina Sjöstrand, driftsansvarlig IT 

- Da vi startet prosjektet med fleksibel arbeidsplass i 2019, inngikk vi et samarbeid med CHG-Meridian i Skien, som tok imot våre PCer og periferiutstyr. Av 171 leverte enheter har 103 blitt tatt i bruk av noen andre, forteller Tina Sjöstrand, driftsansvarlig i Söderberg & Partners i Norge. Vi er svært glade for å bidra i CHG Meridians arbeid med gjenbruk av IT-utstyr.

Les hele miljørapporten her

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish