Skip to main content Skip to main navigation

Nytt grunnbeløp 2022

1. mai 2022

Nytt grunnbeløp (G)

23 mai · 2022

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra kr 106.399 til kr 111.477 fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning på 4,12 prosent.

Endringen i grunnbeløpet er i utgangspunktet pensjonistenes «lønnsregulering» og Regjeringen har ønsket en regulering i samsvar med samlet lønnsvekst.

Grunnbeløpet påvirker også andre områder, og er grunnleggende for fastsettelse av nivået på personalforsikringer og bestemmende for sparegrensene innen pensjon.

De aller fleste forsikringssummer innen personalforsikring er basert på grunnbeløpet, og vil dermed øke med 4,77 prosent. Kostnadsnivået vil øke tilsvarende.

Sparegrensene innen innskuddspensjon vil også endre seg. Nedre nivå opp til 7,1G beveger seg fra kr 755 433 til kr 791 487 mens øvre grense på 12G endrer seg fra kr 1 276 788 til kr 1 337 724. Dette vil sannsynligvis medføre kostnadsreduksjon for de fleste virksomheter. Grunnen til dette er at en større andel av lønnsmassen sannsynligvis nå ender under 7,1G, hvor de fleste virksomheter har lavere innskuddssats enn nivået mellom 7,1 og 12G.

Kontakt oss