Skip to main content Skip to main navigation

Norsk Tannpleierforening

Ny samarbeidspartner

Norsk Tannpleierforening

Vi har inngått avtale med Norsk Tannpleierforening og 01.01.22 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert.

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening er en yrkesorganisasjon som er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Høsten 2021 inngikk Norsk Tannpleierforening samarbeid med Söderberg & Partners med mål om å etablere medlemsforsikringer til sine medlemmer fra årsskifte.


Tannpleiernes Forsikringskontor

Fra 1. januar 2022 ble Tannpleiernes Forsikringskontor lansert, og foreningens 1200 medlemmer får tilbud om svært gunstige kollektive forsikringer – både til seg selv og familien. I løpet av første kvartal 2022 er målsetningen å få etablert obligatorisk forsikring for foreningens yrkesaktive medlemmer. En obligatorisk forsikring er et solidarisk tilbud hvor alle blir inkludert, uavhengig av tidligere skade- eller sykdomshistorikk.

- Vi startet prosessen med å få på plass forsikring som medlemsfordel for Norsk Tannpleierforening allerede før sommeren. Nå er vi veldig glade for at samarbeidsavtalen er på plass og at Forsikringkontoret allerede er i gang. I tillegg til obligatorisk grunnforsikring og drift av forsikringskontor omfatter samarbeidet også markedsføring og drift av forsikringsportal, sier Tove Maren Johnsen, Forsikringsmegler i Söderberg & Partners Norge.

Kontakt oss