Skip to main content Skip to main navigation

Kredittforsikring – viktigere enn noen gang!

Kredittforsikring – viktigere enn noen gang!

13 februar · 2020

Antall konkurser i januar 2020 økte med ni prosent sammenlignet med januar 2019 – og det er ingen tegn til at økningen vil stoppe opp. Marginene er under press i de fleste bransjer, kronekursen er på sitt laveste nivå på 30 år og utfordringene står i kø – også internasjonalt. Er det en gang du skal ha en gjennomgang av konsekvensene ved å tape penger på konkurser, så er det nå.

Selskaper i alle størrelser som selger til b2b-markedet gjør dette i stor grad gjennom salg på kreditt. I Norge er det normalt å gi sine kunder 30–90 dagers kreditt-tid. Ved salg til utlandet er kreditt-tiden ofte betydelig lengre. Utestående fordringer kan derfor bli betydelige beløp. Konsekvensen av at et selskap ikke får inn disse pengene på grunn av konkurs, insolvens eller av andre grunner, kan være dramatisk. Det vil umiddelbart påvirke kontantstrømmen inn til selskapet og i verste fall vil selskapet selv gå konkurs.

Har du kontroll på utestående fordringer?

Söderberg & Partners er bevisst på denne risikoen, og vi tilbyr alle våre kunder, uansett størrelse, en 100 pst. nøytral risikogjennomgang av kredittrisikoen selskapet sitter på. Erfaringsmessig vil en slik gjennomgang være av meget stor verdi, uansett utfall og anbefaling. Det vil bevisstgjøre selskapene på risikoen som ligger i kontantstrømmen til selskapet og hvordan de også kan redusere den ved å endre rutiner. Hvis behovet er der, vil vi anbefale kundene å tegne en kredittforsikring.


Hva er kredittforsikring?

En kredittforsikring er kort fortalt en forsikring som sikrer bedriften mot tap for manglende betaling ved konkurs, insolvens eller at kunden av andre grunner ikke kan betale. Kredittforsikring skal støtte bedriften når en kunde ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Forsikringen dekker normalt 90 pst. av tapet.

Foruten å sikre betalingene, gir en kredittforsikring langt flere fordeler. Den viktigste fordelen er en løpende overvåking av betalingsevnen til selskapets kunder, uansett hvor de er i verden. Denne overvåkingen kan de igjen bruke til å satse mot nye markeder, bransjer og/eller vri salgene over på de gode kundene. Selskapet kan oppleve vekst uten å øke risikoen. I tillegg kan en kredittforsikring bedre balansen til selskapet, og det gir muligheter for å forhandle bedre betingelser/finansiering gjennom banker og finansforetak.


Unngå fallgruver – søk rådgivning

En kredittforsikring er i utgangspunktet en enkel forsikring, men samtidig er det veldig mange elementer du skal være klar over, samt fallgruver å unngå. Söderberg & Partners har meget stor kompetanse på området – og vi har egne ansatte som kun jobber med rådgivning rundt dette. De er alle spesialister på temaet og har lang erfaring med å hjelpe selskaper til å vokse trygt med kredittforsikring. En kredittforsikring passer alle selskaper som selger b2b.

Söderberg & Partners vil alltid fremforhandle best mulig pris, vilkår og dekninger gjennom vårt store nasjonale og internasjonale nettverk. Vi tilpasser forsikringen til bedriften og ikke til forsikringsselskapet. Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt!

Som kunde av Söderberg & Partners tilbyr vi en rådgivning rundt temaet gratis og uten forpliktelser.


Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Marcus Engelberg

Phone:

954 26 018

E-mail:


Kontakt oss