Skip to main content Skip to main navigation

Krav til ansvarsforsikring på El-sparkesykkel

Krav til ansvarsforsikring på el-sparkesykkel

 

Krav til egen ansvarsforsikring

Det blir krav til egen ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy, blant annet for el-sparkesykkel. I første omgang skal alle utleide kjøretøy forsikres allerede fra 1. september, mens alle private el-sparkesykler skal forsikres fra 1. januar 2023. Disse omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn», og vil derfor falle inn under Bilansvarsloven. Der hvor en el-sparkesykkel i dag har ansvarsforsikring gjennom innboforsikringen, vil denne opphøre å virke når de nye reglene trer i kraft.

I følge Statens vegvesen skal dette omfatte el-sparkesykler, ståhjuling og elektriske skateboard. El-sykler og vanlige sykler er ikke omfattet av de nye reglene.

Forsikringsselskapene og Statens Vegvesen jobber intenst i disse dager for å avklare hvordan el-sparkesyklene skal identifiseres og registreres, og det er ennå ikke helt klart hvordan selve forsikringen vil se ut.

I tillegg til dette, er det innført nye regler fra 15. juni:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
Kontakt oss