Skip to main content Skip to main navigation

Koronavirus – informasjon til kunder og samarbeidspartnere

Koronavirus

Informasjon til kunder og samarbeidspartnere

11 mars · 2020Driftsstans og tap

En lang rekke virksomheter rammes nå av koronaviruset som følge av at ansatte blir syke, settes i karantene og varer/tjenester ikke leveres. For noen betyr det stengte butikker grunnet manglende ansatte. For andre resulterer det i at varer og produkter ikke kommer frem, tjenester ikke levert, og produksjonen stopper opp. For at forsikringen skal erstatte tapt omsetning ved driftsavbrudd, enten dette skjer i egen virksomhet eller som følge av skade hos leverandør, må det være som følge av en fysiskskadehendelse. Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes dessverre ikke av forsikringen.

Mange (store) arrangementer avlyses nå av forskjellige grunner. Dette rammer artister som ikke kan opptre, idrettsutøvere melder frafall, hoteller står tomme, messer avlyses, osv. Det skaper ringvirkninger for alle involverte leverandører, arrangører, aktører, gjester og kunder, og gir store økonomiske konsekvenser. For hotellbransjen kan det være unntak hvor det i enkelte tilfeller kan være tegnet spesialforsikring med utvidelse for epidemisk avbrudd. Her settes gjerne karenstid (egenandel) til minimum 7 dager, og for at forsikringen skal iverksettes betinger det at det er myndighetene som krever stengning av virksomheten. Det er ellers ingen andre forsikringer som kan erstatte de mange tap som nå oppstår for bedriftene.

For andre typer virksomheter som avhenger av forsendelser kan transportforsendelser stoppe opp underveis ved at transportmidler settes i karantene, havner stenges osv. Dette regnes som en forretningsmessig risiko, og vil ikke erstattes av en transportforsikring.


Koronaviruset og reiseforsikring

Det er forsikringsselskapenes normale vilkår som gjelder også knyttet til Korona-utbruddet. Det betyr at selskapene dekker avbestilling av reiser til områder UD/Folkehelseinstituttet fraråder innreise til. Her kan dog praksis være noe ulik, så det bør sjekkes i hvert tilfelle. Felles for alle avbestillingsmuligheter er at reisen må ha vært bestilt før reiserådet var gitt fra UD.

Generell frykt for å reise, eller avbestilling fordi et arrangement er avlyst, dekkes ikke.

Til destinasjoner hvor flyselskapet har innstilt sine flygninger, er det flyselskapet som må erstatte eventuelle tap dersom det ikke er til noen av de ovennevnte områdene. Uansett skal flyselskapet enten tilby ombooking eller refundere prisen på flybillettene hvis de kansellerer.

Det foretas løpende endringer i reiserådene og det er nødvendig å følge med oppdateringer.


Avbestilling

 • Reiseforsikring dekker avbestilling til steder UDs reiseråd advarer mot. Reisen må være betalt før det aktuelle reiserådet ble utstedt. Det kan være tidsfrister.
 • Noen selskaper dekker avbestilling til flere steder enn UDs reiseråd advarer mot. Sjekk med ditt forsikringsselskap.
 • Avbestilling av reiser dekkes kun til de land/steder enn UD reserverer mot, og eventuelt steder forsikringsselskapet uttrykkelig har tatt med i tillegg.
 • Avbestillinger som gjøres etter selskapenes tidsfrister dekkes ikke.
 • Kontakt reisearrangør for mulig ombooking/refusjon.
 • Forsikringen dekker kun utgifter som ikke dekkes av reisearrangøren.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling som følge av smittefrykt


Karantene

 • Dersom du er syk, dekker reiseforsikringen behandling, sykehusopphold osv. som vanlig.
 • Dersom lokale myndigheter setter deg i karantene eller gir deg utreiseforbud, selv om du er frisk, dekker en del forsikringsselskaper ekstrautgiftene som ikke flyselskapet eller andre dekker. Sjekk med selskapet ditt. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av reiseforsikringen, men du kan ha rett på sykemelding og sykelønn.
  Les mer på Nav.no.

 

Nyttige linker

Her er noen relevante linker med nyttig informasjon knyttet til reiseforsikring samt informasjon fra Folkehelseinstituttet.


Informasjon om reiseforsikring


Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)


Informasjon fra NHO

Informajon fra UD

Kontakt oss