Skip to main content Skip to main navigation

Nye regler - garanterte produkter

Regjeringen foreslår endringer i regelverket rundt fripoliser og garanterte produkter

31 august · 2021

I Norge forvalter livforsikringsselskaper og pensjonskasser nesten 1100 milliarder kroner i ytelsespensjonsavtaler. Dette er vanvittig mye penger, penger som tilhører norske pensjonssparere som arbeider, eller tidligere har arbeidet, i privat eller offentlig sektor.

Finansbransjen har lenge etterlyst endringer i regelverket for denne type avtaler, altså for såkalte garanterte produkter. 18. juni i år la Regjeringen frem en lovproposisjon om endringer i regelverket.

Her foreslås det blant annet at det åpnes for at pensjonsleverandører kan tilby fripoliseinnehavere en kompensasjon ved konvertering av ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Samtidig foreslås det bedre løsninger for å redusere utbetalingstiden for fripoliser med lave ytelser, og for å få overført små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger.

Dette er viktige endringer i regelverket, men samtidig er det synd at forslaget ikke inneholder endringer i forhold til bufferkapital som næringen har etterlyst.

Pensjonspengene forvaltes i dag på en måte, som for mange, dessverre gir lavere pensjon enn potensialet. Dette er ikke fordi pensjonsselskapene og pensjonskassene ikke ønsker dette eller gjør jobben sin på en god måte, men fordi regelverket som regulerer forvaltningen er slik det er. Over tid, utgjør den tapte avkastningen og dermed manglende verdiskapning på pengene, store beløp. 

Spørsmålet er: Hvorfor er det slik?

Krav til årlig avkastning

Pensjon er langsiktig sparing. Da tåler mange en høyere risiko for å øke forventet avkastning over tid, og man kan akseptere kortvarige fall i aksjemarkedet. Dagens regelverk krever imidlertid at pensjonsselskapene må oppnå en garantert minimumsavkastning hvert eneste år. Manglende avkastning i ett enkelt år må dekkes av egenkapitalen til selskapet som forvalter pengene.

Konsekvensen er at livselskapene forvalter pengene på en restriktiv måte med lav risiko, og med et mer kortsiktig perspektiv enn hva som i utgangspunktet bør ligge til grunn for forvaltning av pensjonsmidler. Kun en liten del av pengene investeres i aksjer, noe som strider mot alle faglige råd.

Bufferfond

Finansnæringen har lenge etterlyst en ordning med såkalt bufferkapital, eller fleksible bufferfond. Litt enkelt forklart innebærer fleksible bufferfond at livselskapet kan ta høyere risiko på vegne av kundene, hvilket i praksis betyr å investere mer av pensjonspengene i aksjer. De årene aksjemarkedet gir veldig god avkastning, vil en løsning med denne type bufferfond, tillate at deler av avkastningen – utover den garanterte renten i avtalene – holdes tilbake og brukes som et tilskudd eller påfyll de årene aksjemarkedet går i minus. 

Hva betyr dette for deg?

Vi har spurt Christian Carlem, leder for Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning, hva man bør gjøre, dersom man har en eller flere fripoliser.

- Dette bildet er nyansert, forklarer Christian. - Har man fripoliser med gode rentegarantier, kan disse være en fin støtdemper i en total pensjonsportefølje, og det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å konvertere disse til forvaltning med høyere risikoeksponering.

- Har man derimot fripoliser med lave rentegarantier, og fortsatt lenge igjen til pensjonsalder, bør man vurdere å konvertere disse.

Uavhengig av regelverk kan Christian forsikre om at S&P Pensjonsrådgivning kommer til å gi de som trenger det best mulig råd på veien, slik at forutsetningen for å ta kloke valg rundt sin pensjon er den beste.

- Mine kollegaer og jeg står klare til å hjelpe til med gode råd rundt både fripoliser og forvaltning av pensjon fra innskuddsbasert tjenestepensjon (egen pensjonskonto), avslutter Christian.

Vi håper virkelig vi hører fra deg!

God start for S&P Pensjonsrådgivning

Vår tjeneste knyttet til pensjonsrådgivning har nå vært på lufta i et halvt år. Det har vært en spennende reise så langt - og leder Christian Carlem oppsummerer oppstarten av selskapet og konseptet som vellykket.

Han legger spesielt vekt på én ting, som han mener er en viktig faktor; ei hånd å holde i. Han fortsetter:

- Hos oss opplever kundene at rådgiveren er kompetent, pedagogisk og personlig. Med det som fundament, i kombinasjon med god oppfølging og gjennomtenkte råd, føler de seg trygge på at pensjonen er godt ivaretatt.

Vår pensjonsrådgivning handler om personlig relasjon med kundene. Med det fokuset er det viktig for oss at vi kontinuerlig får tilbakemeldinger og feedback. I tillegg til møtene sender vi derfor ut spørreundersøkelser og snakker med referanser kontinuerlig. Det er et viktig verktøy i arbeidet med å tilpasse rådgivningen, og sørge for at den gir den merverdien vi ønsker.


Dette sier kundene

Vegard Fjose.jpg
Vegard Fjose, Eiendomsmegler

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Jeg opplever min rådgiver i Söderberg & Partners som profesjonell, trygg og kunnskapsrik innenfor fagfeltet pensjon. Jeg føler meg godt ivaretatt, og vi har sammen lagt en plan for hvordan min pensjon skal forvaltes på best mulig måte ut i fra mine behov.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

Grunnen til at jeg ønsker hjelp med forvaltningen av min pensjon, er for å få en så god pensjon som mulig når jeg er ferdig med min yrkesaktive karriere. For meg, som for sikkert mange andre, er pensjon noe som er veldig fjernt og langt borte, men jo tidligere jeg starter, jo bedre vil forhåpentligvis pensjonen min bli. Dette er helt klart den største fordelen med å starte tidlig. Jeg har verken tid eller kompetanse nok til å styre med forvaltning av min egen pensjon, så at en profesjonell part kan hjelpe meg med dette har helt klart en stor verdi. 

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Ja, for andre som er i samme posisjon som meg vil jeg helt klart anbefale å starte tidlig. Rådgivningen jeg har fått er også noe jeg føler meg trygg på, og kan anbefale til familie og venner.

Andre tilbakemeldinger du ønsker å trekke frem?

Opplever min rådgiver som kunnskapsrik, profesjonell og trygg. Fokuset har vært hvordan vi kan skape mest verdi på mine premisser og min profil. Dette har vært avgjørende for mitt valg.

FB_portrett_farge_Kathrine.jpg
Kathrine Furnes, Kontorsjef

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Opplevde rådgivningen og kvaliteten som trygg og profesjonell. En fin balanse av salg og fakta. Hele samtalen ble innrettet etter min allerede oppsparte pensjon – det ble hensyntatt hvor mye som står bundet opp i fripoliser, og hvor mye som var flyttbart.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

At noen profesjonelle gjør denne jobben, er uvurderlig. Å sette seg inn i dette markedet uten kompetanse, er svært tidkrevende og bare for spesielt interesserte. Å benytte en profesjonell aktør var hele tiden min målsetning. Og når dette tilbudet kom via min arbeidsgiver, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, var jeg ikke i tvil om jeg ville lytte til hva rådgiver hos S&P hadde å tilby. Etter en times gjennomgang av min pensjonsportefølje, og med god rådgivning underveis, var det lett å velge S&P.

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Dette er en tjeneste jeg vil anbefale alle, som ikke selv besitter denne kompetansen, å benytte. Flere i vårt firma har valgt S&P som sin rådgiver.

Grethe Feiring.jpg
Grethe Feiring, Kontormedarbeider

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Jeg føler at rådgiveren lytter til mine behov og ønsker når det gjelder hvilken avkastning jeg ønsker å få ut av min framtidig pensjon. Rådgiveren har god kunnskap om produktene og mulighetene, og jeg føler at han kan finne det beste alternativet for meg.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

Fordelen er å ha en personlig rådgiver som du kan ta kontakt med hvis det bl.a. er spørsmål om endring av porteføljen. Du blir ikke bare en i mengden.

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Ja, absolutt. Det er lurt å få en personlig gjennomgang av hva man kan forvente å få utbetalt i pensjon. De fleste vet ikke hva de kan forvente å få utbetalt den dagen de går av med pensjon.

Net Promoter Score på 68!

Rapporten fra undersøkelsen som går ut til alle våre kunder etter første møte, viser at hele 72 % vil anbefale oss videre. Det er et resultat vi i er svært stolte over, sier Carlem.

 

Score.png

- Den høye scoren er et tydelig signal på at vi gjør mye riktig i det daglige, og at kundene setter pris på det som faktisk er Söderberg & Partners´ DNA, nemlig den personlige og proaktive tilnærmingen. Det skal alltid være det viktigste hos oss, og blir ikke noe mindre viktig når vi snakker om et komplekst tema som pensjon, sier Carlem.

Selve rådgivningen, rådgivningsverktøyet og kompetansen hos rådgiveren trekkes frem som viktige elementer som påvirker de gode resultatene.

Veien videre

81% av respondentene svarer at de har høye forventninger til samarbeidet med S&P Pensjonsrådgivning. - Det synes vi er et veldig spennende utgangspunkt – og absolutt noe å strekke seg etter, sier Carlem. - Det viser også at det er viktig at gode tilbakemeldinger ikke blir en hvilepute. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle tjenesten og sørge for å overgå forventningene også i framtiden.

Har du spørsmål knyttet til din pensjonssparing? Ikke nøl med å ta kontakt!

Pensjonssparing krever individuell tilpasning - vi hjelper deg!

Ta gode og bevisste valg for din pensjon!

28 april · 2021

Første januar gikk startskuddet for egen pensjonskonto, og 1. februar fikk rundt 1,5 millioner nordmenn i privat sektor med innskuddspensjon sin egne pensjonskonto som følge av lovendringen. I dag, tre måneder senere, og ved veis ende på den mye omtalte reservasjons- eller introduksjonsperioden, er foreløpig fasit at det er veldig få som har gjort et bevisst valg.

Det i seg selv var forventet. Du endrer ikke bevisstgjøringen rundt et komplekst tema over natten, det tar tid.

Markedet rundt egen pensjonskonto ligner veldig på det markedet vi har hatt rundt innskuddspensjon, siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. 95 prosent forholder seg passive og 5 prosent tar bevisste valg. Sannsynligvis er det de samme 5 prosentene som også har gjort et aktivt valg knyttet til selvvalgt leverandør for sin pensjonskonto. Fremdeles ikke uventet, men det var vel egentlig de resterende 95 prosentene man ønsket å aktivere?

Pensjonssparing krever individuell tilpasning

Økt bevissthet og eierskap til egen pensjon skjer ikke over natten, det skjer heller ikke isolert sett ved innføring av et nytt regelverk. Det kommer til å ta tid og det kommer til å kreve alt annet enn massedistribusjon av informasjon innenfor et område som krever pedagogisk fremstilling, en hånd å holde i og gode råd tilpasset den enkeltes situasjon.

For pensjon er og blir et individuelt anliggende, på samme måte som privatøkonomi ellers, det krever skreddersøm og individuell tilpasning. Summen av de valgene du tar som ansatt vil ha stor betydning for hvor mye pensjon du får, som er lønnen du skal leve av etter at den yrkesaktive karrieren er over.

Og kanskje det viktigste av alle disse valgene; forholdet mellom hvor mye aksjer og andre verdipapirer du har i sparingen din, altså hvordan disse pengene forvaltes. Rett og slett fordi det normalt sett har langt mer å si for størrelsen på pensjonen din til slutt, enn selve kostnaden knyttet til forvaltningen.

Våkne opp!

Passivitet rundt denne tematikken kan bli en dyrebar erfaring, da den forventede avkastningen og verdiutviklingen på pengene over tid, er langt større i aksjefond enn i rente- og obligasjonsfond. Vi ser i vår daglige rådgivning altfor mange som ligger med for lav aksjeandel eller som har nedtrapping av aksjeandel gjennom standardiserte løsninger på et altfor tidlig tidspunkt.

Alderstilpassede løsninger med nedvekting fra 50 års-alderen optimaliserer ikke sammensetningen av renter og aksjer på en god måte. Ofte vurderes bare risikoen i pensjonsopptjeningen gjennom arbeidsgiver, uten å ta hensyn til den garanterte ytelsen fra Folketrygden og andre opptjente pensjonsrettigheter. Det kan bety langt mindre å leve av som pensjonist enn det du kunne fått ved god rådgivning. Tar du ikke grep om forvaltningen av din pensjon vil dette, med ganske stor sannsynlighet, medføre lavere pensjon enn forventet.

Ta grep nå – vi kan hjelpe deg!

Söderberg & Partners er et rådgivende finanshus. For oss er det viktig å påpeke viktigheten av de mulighetene som egen pensjonskonto (EPK) nå gir. Vi anbefaler alle å gjøre et bevisst valg for sin pensjon.

Gjennom vårt rådgivningskonsept er vi opptatt av å se helhetsbildet for våre kunder. I samarbeid med deg, utarbeider vi en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Sammen finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Vårt fundament er den personlige relasjonen med våre kunder. Vi mener personlig og pedagogisk rådgivning, med åpenhet i alt vi foretar oss er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalinger. Hos oss settes kunden i sentrum og alle våre råd er tilpasset dine individuelle behov, mål og livssituasjon.

Vi hjelper deg med din pensjon!  

Les mer om S&P Pensjonsrådgivning her

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om personlig rådgivning eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Hva, hvem, når?

Egen pensjonskonto (EPK)

11 mars · 2021

EPK har kommet for å bli, og skal følge deg i ditt yrkesaktive liv fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Selv om målet er forenkling, gir EPK deg flere valgmuligheter rundt egen pensjon, noe som også øker kompleksiteten. Vi har laget en film som svarer på mange av spørsmålene som dukker opp. 

 

Mer informasjon?

For mer informajon om innføringen av EPK og betydningen av dette, besøk vår informasjonsside om EPK her

Kontakt oss