Skip to main content Skip to main navigation

Nye regler - garanterte produkter

Regjeringen foreslår endringer i regelverket rundt fripoliser og garanterte produkter

31 august · 2021

I Norge forvalter livforsikringsselskaper og pensjonskasser nesten 1100 milliarder kroner i ytelsespensjonsavtaler. Dette er vanvittig mye penger, penger som tilhører norske pensjonssparere som arbeider, eller tidligere har arbeidet, i privat eller offentlig sektor.

Finansbransjen har lenge etterlyst endringer i regelverket for denne type avtaler, altså for såkalte garanterte produkter. 18. juni i år la Regjeringen frem en lovproposisjon om endringer i regelverket.

Her foreslås det blant annet at det åpnes for at pensjonsleverandører kan tilby fripoliseinnehavere en kompensasjon ved konvertering av ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Samtidig foreslås det bedre løsninger for å redusere utbetalingstiden for fripoliser med lave ytelser, og for å få overført små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger.

Dette er viktige endringer i regelverket, men samtidig er det synd at forslaget ikke inneholder endringer i forhold til bufferkapital som næringen har etterlyst.

Pensjonspengene forvaltes i dag på en måte, som for mange, dessverre gir lavere pensjon enn potensialet. Dette er ikke fordi pensjonsselskapene og pensjonskassene ikke ønsker dette eller gjør jobben sin på en god måte, men fordi regelverket som regulerer forvaltningen er slik det er. Over tid, utgjør den tapte avkastningen og dermed manglende verdiskapning på pengene, store beløp. 

Spørsmålet er: Hvorfor er det slik?

Krav til årlig avkastning

Pensjon er langsiktig sparing. Da tåler mange en høyere risiko for å øke forventet avkastning over tid, og man kan akseptere kortvarige fall i aksjemarkedet. Dagens regelverk krever imidlertid at pensjonsselskapene må oppnå en garantert minimumsavkastning hvert eneste år. Manglende avkastning i ett enkelt år må dekkes av egenkapitalen til selskapet som forvalter pengene.

Konsekvensen er at livselskapene forvalter pengene på en restriktiv måte med lav risiko, og med et mer kortsiktig perspektiv enn hva som i utgangspunktet bør ligge til grunn for forvaltning av pensjonsmidler. Kun en liten del av pengene investeres i aksjer, noe som strider mot alle faglige råd.

Bufferfond

Finansnæringen har lenge etterlyst en ordning med såkalt bufferkapital, eller fleksible bufferfond. Litt enkelt forklart innebærer fleksible bufferfond at livselskapet kan ta høyere risiko på vegne av kundene, hvilket i praksis betyr å investere mer av pensjonspengene i aksjer. De årene aksjemarkedet gir veldig god avkastning, vil en løsning med denne type bufferfond, tillate at deler av avkastningen – utover den garanterte renten i avtalene – holdes tilbake og brukes som et tilskudd eller påfyll de årene aksjemarkedet går i minus. 

Hva betyr dette for deg?

Vi har spurt Christian Carlem, leder for Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning, hva man bør gjøre, dersom man har en eller flere fripoliser.

- Dette bildet er nyansert, forklarer Christian. - Har man fripoliser med gode rentegarantier, kan disse være en fin støtdemper i en total pensjonsportefølje, og det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å konvertere disse til forvaltning med høyere risikoeksponering.

- Har man derimot fripoliser med lave rentegarantier, og fortsatt lenge igjen til pensjonsalder, bør man vurdere å konvertere disse.

Uavhengig av regelverk kan Christian forsikre om at S&P Pensjonsrådgivning kommer til å gi de som trenger det best mulig råd på veien, slik at forutsetningen for å ta kloke valg rundt sin pensjon er den beste.

- Mine kollegaer og jeg står klare til å hjelpe til med gode råd rundt både fripoliser og forvaltning av pensjon fra innskuddsbasert tjenestepensjon (egen pensjonskonto), avslutter Christian.

Vi håper virkelig vi hører fra deg!

Kontakt oss