Skip to main content Skip to main navigation

Førjulswebinar

Førjulswebinar

Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene

Nå har det snart gått ett år siden innføringen av egen pensjonskonto (EPK), og mulighet til å velge pensjonsleverandør selv. Hvor står vi i dag? Og hva er viktig å tenke på for fremtiden? Vi ser på mulighetene som finnes gjennom Söderberg & Partners og hvorfor vi anbefaler alle å gjøre bevisste valg. 

 

Kontakt oss