Skip to main content Skip to main navigation

Slik fordeler du arven uten å risikere konflikter

Slik fordeler du arven uten å risikere konflikter

Med neste generasjon i tankene.

7 juli · 2020

Et generasjonsskifte kan være preget av mye følelser, derfor er det ekstra viktig med visse forholdsregler.

Mange ønsker å involvere neste generasjon i forvaltning av verdier eller i egen virksomhet, men vet kanskje ikke hvordan de skal gå frem.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael Sivertsen, har god erfaring med denne type problemstillinger, og har gode råd å komme med:

– De som har en familiebedrift har nok sett interesse hos ett eller flere av sine barn eller annen familie for øvrig, som kunne tenke seg å videreføre driften. En vanlig utfordring mange støter på er hvordan disse verdiene skal fordeles. Det finnes dårlige og gode eksempler på hvordan dette gjennomføres. Det som dessverre ofte kan skape konflikter er en løsning der man velger å dele verdiene likt mellom søsken, men at kun en av dem overtar driften av virksomheten. For dersom denne kommer til å lede bedriften mer vellykket enn tidligere generasjoner, vil alle kunne være med på verdistigningen selv om de ikke er direkte involvert og gjerne har egne jobber andre steder, forklarer Sivertsen, og fortsetter:

– Så det er viktig at man snakker godt sammen på forhånd i familien slik at man setter en strek på et tidspunkt, fordeler verdiene som foreligger på det tidspunktet og så jobber hver enkelt videre med sine verdier på selvstendig basis. På denne måten kommer de fleste seg gjennom et generasjonsskifte uten for mye støy, sier Sivertsen.

imageh86uv.png

Kan fordeles etter interesse

Er man i en situasjon der man besitter både familiebedrift, næringseiendom og finansielle verdier, er det også fullt mulig å fordele dette på en måte slik at én driver videre med bedriften, én med næringseiendom og én får sin andel i de finansielle verdiene, for eksempel. Sivertsen påpeker at mange av barna som skal arve ofte også har vidt forskjellige interesser og tanker om hvordan de ønsker å forvalte verdiene videre:

– Noen ønsker å være aktive selv gjennom styrearbeid, i daglig drift eller annet, mens andre igjen kanskje har et helt annet yrke til daglig, som lærer eller ingeniør, og er ikke interessert i å involvere seg særlig utover å få avkastning på de arvede midlene. Da hjelper vi som rådgivere dem til å sette opp en plan etter hvilke grad av involvering de ønsker å ha, og vi tar over forvaltningen av verdiene for dem. Så avtaler vi hvor ofte vi skal møtes, for eksempel en gang i kvartalet.

Involver barna tidlig

Sivertsen anbefaler videre at man involverer neste generasjon i god tid før verdiene overføres.

– De kan tas med på møter med rådgiver, sette dem inn i virksomheten og gi dem den kunnskapen de trenger for å lykkes med videre drift eller verdiforvaltning. Kanskje de også kan få ansvar for en egen portefølje slik at de bygger egen erfaring før de overtar. Kall det gjerne en grunnopplæring, sier han.

Ha det juridiske på plass

Mer generelt råder Sivertsen alle til å skrive testamente så raskt som mulig dersom det ikke allerede er gjort, i tillegg til eksempelvis ektepakt og fremtidsfullmakt. Det siste punktet innebærer at man nedsetter en person til å handle på vegne av seg selv dersom man eksempelvis skulle bli dement eller få Alzheimers og ikke lenger er i stand til å ta beslutninger på egenhånd og ivareta egne interesser.

Involver en tredjepart

Ifølge Sivertsen er det mange som tenker mye på problemstillinger knyttet til arv og testamentet, men at det ikke snakkes så mye om i familien.

– Det kan være vanskelig å snakke om fordi det ikke bare gjelder materielle verdier, men er også i stor grad preget av følelser. Derfor er det en god hjelp i å involvere en tredjepart, enten en utenfor familien eller en rådgiver, som kan stille de vanskelige spørsmålene for dem og være en nøytral part i det hele. I tillegg kan en rådgiver sørge for at alle nødvendige dokumenter foreligger og er gyldige, sier han.

Kontakt oss