Skip to main content Skip to main navigation

Hvordan bør du spare til barna?

Hvordan bør du spare til barna?

Sett fra et juridisk perspektiv og hva som er gunstig i ulike livssituasjoner.

7 juli · 2020

Hvordan du bør spare til barn eller barnebarn kan være et komplisert spørsmål. Alternativene er mange og avhenger først og fremst av din egen livssituasjon. Vi har sett på hvilke alternativer og huskeregler du bør være klar over.

Hva er juridisk riktig?

Det første du må ha på plass er det juridiske. Alle under 18 år regnes som mindreårige og er dermed ikke myndige. I utgangspunktet kan barn under 18 derfor ikke bestemme over egne midler.

Stort sett er det barnets foreldre eller verger som bestemmer over de økonomiske midlene inntil fylte 18, men i noen tilfeller er det forbeholdt fylkesmannen.

Fra og med barnet har fylt 18 vil midler i barnets navn umiddelbart bli tilgjengelig for dem.

Om barnets finansielle midler utgjør mindre enn to ganger folketrygdens grunnbeløp skal i utgangspunktet verger stå for forvaltningen. Ifølge vergemålsloven skal vergene sette disse pengene på en bankkonto i barnets navn. Vergene har ikke tilgang til å endre spareformen til for eksempel verdipapirfond.

Per 1. mai 2019 er folketrygdens grunnbeløp 99 858 kr. To ganger denne summen tilsvarer 199 716 kr.

– Verger og foreldre skal ikke kunne ha adgang til å utsette barnets midler for risiko, slik som ved å sette barnets midler i andre spareformer enn bankkonto. Dette er på lik linje med slik fylkesmannen forvalter barnets midler, forteller Frederic Brud, partner i Söderberg & Partners Wealth Management.

Han legger til at det riktignok er mulig å gi barnet gaver.

– Man kan gi gaver i form av aksjer eller aksjefond. Dette gjelder både for engangsbeløp og om man ønsker å spare over tid.

Når forvalter en fylkesmann pengene?

– En hovedregel er at fylkesmannen tar over som forvalter hvis barnets finansielle midler er på mer enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, sier Brudi.

Hva gjør man om man ønsker å gi barnet arv eller finansielle gaver som kan komme til å overskrive dette beløpet, men ikke ønsker at fylkesmannen skal ta over ansvaret?

– Da må det opprettes gavebrev eller et testamente som spesifiserer hvem som skal forvalte barnets midler. På denne måten kan man faktisk benytte seg av verdipapirfond for sparing på vegne av barnet, også etter at beløpet har overskredet grensen, forteller Brudi.

Han understreker at det her er viktig å være oppmerksom på at gavebrevet eller testamentet må opprettes før gavene gis, det kan ikke skje i etterkant om man oppdager at beløpet overskrider grensen.

Les også: Slik fordeler du arven din uten å risikere konflikter

Burde man spare i barnets navn?

Sparer du i barnets navn tilhører midlene juridisk sett barnet. Sparer du som forelder eller verge i ditt eget navn er det du som har det juridiske eierskapet. Hva du bør gjøre avhenger av din egen livssituasjon. Brudi trekker frem noen alternativer.

– Du må se an i hvilken grad det er sannsynlig at du på et tidspunkt kan få behov for å bruke de oppsparte midlene til andre behov enn barnet. Står beløpet først i barnets navn kan ikke dette endres, da er de juridisk sett barnets.

– En annen ting man må ta høyde for er om barnet skal studere. Overskrider formuen formuegrensen kan det bety at barnet delvis eller helt mister retten til studiestipend, altså vil ikke deler av lånet kunne omgjøres til stipend. Om dette er tilfellet kan det derfor være lurere å spare i vergens navn, sier Brudi.

Han forteller at om midlene står i vergens navn kan du velge å overføre formuen til barnet på et egnet tidspunkt, for eksempel i forbindelse med boligkjøp.

Men å spare i eget navn kommer med en risiko.

– Skulle du oppleve alvorlige økonomiske problemer kan kreditorer ta utlegg i midlene som egentlig er holdt av til barnet. På den måten kan midlene gå tapt. Samlivsbrudd kan også by på utfordringer. Midler den ene parten har satt av til barnet er ikke unntatt fra delingen mellom ektefellene, sier Brudi.

Hva er altså svaret? Brudi mener det ikke finnes et fasitsvar på hvilket navn midlene bør stå i, det er heller en vurdering du selv må gjøre, gjerne i samråd med en økonomisk rådgiver.

Les også: Bør jeg investere i leilighet til barna?

Hvorfor spare i verdipapirfond?

Som nevnt tidligere er det mulig for en verge å spare til barnet via verdipapirfond, i aksjer eller i aksjefond. Dette er ikke uvanlig for foreldre eller besteforeldre.

– Fordelen ved slike spareformer er at man kan oppnå en høyere avkastning enn ved å ha formuen på en bankkonto. Ulempen er risikoen for verditap, så her må man ta en risikovurdering og se på hva man ønsker å oppnå, mener Brudi.

Kontakt oss