Skip to main content Skip to main navigation

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Managemnet i Drammen vil vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning.

21 august · 2020

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Management i Drammen, Marit Mørdre, vil senke terskelen for å investere og vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning på sparepengene.

– Det trenger ikke være vanskelig å investere, sier Mørdre.

Hun tok i mars 2020 over jobben som daglig leder i Drammen etter å ha ledet investeringsteamet i Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Hun har jobbet 20 år i finans, og før Storebrand jobbet hun i Nordea som senior private banker. Gjennom karrieren har kun 20-30 prosent av klientene vært kvinner, og Mørdre har følgende forklaring på den lave oppslutningen:

– Finans er preget av menn. De fleste rådgiverne er menn. Når voksen kvinne møter «glatt» finansmann kan mange oppleve distanse, og de føler det utfordrende å stille de «dumme» spørsmålene.

Ifølge Mørdre er det utbredt oppfatning blant kvinner at det eneste alternativet for investering er enkeltaksjer. Hun mener finansbransjen må ta et større ansvar når det gjelder å kommunisere at man ikke trenger å gå “all in” i aksjer når man skal investere pengene sine i stedet for å ha dem stående på bank.

Før du setter i gang - finn riktig risikoprofil

For noen kan terskelen være høy for å komme i gang med å investere. Om du har lite eller ingen erfaring, anbefaler Mørdre å kontakte en rådgiver som kan hjelpe deg å finne hva som passer for deg, til din situasjon og dine mål for sparingen eller investeringen.

– Når jeg rådgir en førstegangsinvestor bruker vi god tid på prosessen i forkant, blir kjent med hverandre og finner ut av hva som er formålet med sparingen og ikke minst hva slags risikoprofil man er komfortabel med. Ikke bare på lang sikt, men også på kort sikt, forteller hun. Når vi f.eks. ser hvordan markedet beveget seg opp og ned gjennom 2020, er jeg glad for at jeg har brukt tid med klientene på dette.

Les ogsåStrategisk allokering – det langsiktige valget

Bare så det er sagt: Når det snakkes om risikoevne i finans så dreier det seg ikke om å hoppe i fallskjerm, men om man tåler å se midlene svinge på kort og lang sikt.

– I begynnelsen viser jeg klientene hvor mye midlene kan svinge gjennom eksempler på forsiktige, moderate og offensive profiler, og hvordan disse har utviklet seg fra et tidsrom til et annet. Det er spesielt viktig å synliggjøre effekten av for eksempel finanskrisen i 2008-09, da slike perioder illustrerer sammenhengen mellom tidsperspektiv og formål: til tross for tøffe perioder, har det vært en verdivekst allikevel.

 Les også: Så mye risiko tåler du

Ifølge Mørdre er kvinner generelt mer opptatt av langsiktig sparing og kriterier som bærekraft og samfunnseffekt, men tar kanskje noe lavere risiko. Og når de først kommer seg inn i markedet blir de lenge.

– Videre ser vi at når kvinner lærer mer og tilegner seg mer erfaring, investeres det også mer. Og da gjør kvinner det mange ganger bedre enn menn, som er tøffere til å ta risiko, men i større grad prøver å time markedet, og ofte går glipp av avkastning ved å bomme på timingen. Timing er en krevende øvelse som få lykkes med, forteller hun.

Foto: Formuesrådgiver Jonas Bagstevold sammen med Marit Mørdre.

Fornuftig oppbygging av plasseringer

Neste steg er å finne ut av hvordan man bør fordele investeringene – basert på risikoprofil, tidsperspektiv og sparemål, forteller Mørdre.

– Skal du investere i ny bil eller hytte, spare til barna dine eller sikre god pensjon i fremtiden? Her er tid et viktig stikkord; investoren må ta utgangspunkt i tidsperspektivet når pengene skal plasseres. Selv en person med høy risikotoleranse bør ikke sette alle pengene i aksjefond hvis det bare er tre år til man skal bruke dem.

Videre skiller Mørdre mellom kortsiktige, moderate og langsiktige investeringer. Middels og langsiktig sparing anbefales i de fleste tilfeller ved snakk om sparepenger som man ikke har planer om å bruke de neste to-tre årene.

– En forsiktig til moderat investering består som regel av 30 prosent aksjerisiko gjennom aksjefond og 70 prosent i rentefond, obligasjonsfond og andre likvide alternative fond. Aksjeandelen gir forventet høyere avkastning, men fører til gjengjeld med seg høyere risiko. En langsiktig investering, som kun består av aksjefond, passer for deg som for eksempel sparer til pensjon, og ikke skal bruke de oppsparte midlene før om 30 – 40 år eller er villig til å ta høy risiko.

Uavhengig av risikoprofil, er en viktig tommelfingerregel å investere midlene på en slik måte at kapitalen er minst like mye verdt ti år frem i tid, forteller Mørdre. Dette er ikke tilfellet når du har pengene stående på en bankkonto. Begrepet «bevare kjøpekraften» blir mye brukt.

– Når innskuddsrenten nærmer seg null prosent og inflasjonsmålet er på to prosent, da betyr det at pengene synker i verdi når de står på konto. Det ser enda verre ut hvis man også tar hensyn til skatt.

Les ogsåHva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Spre risikoen

Da DNBs kvartalsrapport for tredje kvartal ble lagt frem høsten 2019, snudde trenden for første gang i historien: flere kvinner enn menn sparte i fond. Etter et solid børskrakk i første kvartal 2020, var det sannsynligvis mange førstegangsinvestorer som fikk kalde føtter.

– Det er fare for at mange av førstegangsinvestorene gikk 100 % inn i aksjefond, og erfarte tidlig at de gikk i minus – og sier til seg selv at de aldri vil gjøre det igjen.

Dette understreker viktigheten av en balansert og diversifisert portefølje tilpasset sin egen risikoprofil. Man vil selvsagt merke urolighetene på verdens børser, men konsekvensene blir mindre. En annen måte å spre risikoen på er ifølge Mørdre å investere i fond istedenfor enkeltaksjer, og gjerne i flere ulike fond.

Hun trekker fram to eksempler: Det norske hydrogenselskapet NEL hadde en voldsom prisvekst siden starten av 2017. Aksjen har firedoblet seg i verdi på under tre år. I samme tidsrom hadde aksjen til sportskjeden XXL falt med 80 prosent.

– Du vet ikke hva som blir den neste NEL eller XXL, og du får ikke betalt for den risikoen du tar når du kjøper enkeltaksjer. Risikoen blir fort veldig høy, men du kan ikke forvente å få en avkastning som matcher risikoen du tar. Dersom man ønsker å holde på med aksjetrading bør man holde det til en liten andel av det man skal investere, og samtidig spre risiko på en slik måte at størsteparten er satt sammen riktig slik at det trygger verdiutviklingen, råder Mørdre.

Sist, men ikke minst - finn ut hva som motiverer deg

Å avdekke risikoprofil, tidshorisont og økonomiske plasseringer sammen med en rådgiver er én ting, å holde interessen og intensiteten oppe på egenhånd er noe ganske annet. Ifølge Mørdre kan det være hensiktsmessig å reflektere litt rundt hva som motiverer akkurat deg. Er det økonomisk trygghet, en lukrativ fremtid i form av god pensjon – eller trigges du av å investere i selskaper som sikrer fremtidens bærekraftige løsninger?

– Investeringer kan på den ene siden handle om å gjøre seg robust og uavhengig, å skape seg en fremtid. På den andre siden kan det å investere få ringvirkninger i den grad at flere kvinner skaffer seg jobb i finansfeltet også. Det er ikke bare likestilling vi snakker om her – men et mangfold: hvordan skal våre likemenn bli møtt av finansbransjen i årene som kommer?

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Forlik om statsbudsjettet for 2022

6 desember · 2021

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022. Innholdet i tilleggsnummeret kan du lese mer om ved å trykke her.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kom med sitt forhandlede forslag til statsbudsjett for 2022 sist uke.

Etter regjeringen Solberg sitt første budsjettforslag, la regjeringen Støre frem et revidert forslag der de la opp til et økt skattenivå. Nå ligger det an til en ytterligere økning på enkelte områder. Det ser blant annet ut til å bli et nytt trinn 2 for formuesskatten, med 0,15 prosentpoeng høyere sats for formuer over NOK 20 millioner. Bunnfradraget for formuesskatten øker også fra NOK 1,65 millioner til NOK 1,7 millioner.

De fremforhandlede endringene ser ut til å bli:

Skatt på personinntekt

 • Trygdeavgiften reduseres til 8 % på lønnsinntekt og til 11,2 % på næringsinntekt
 • Det blir et nytt trinnskattenivå (5) med økning til 17,4 % på personinntekt over NOK 2 millioner
 • For nivå 3 og 4 blir det både lavere innslagspunkt og høyere skattesats;
  • Trinn 3: For inntekter mellom NOK 643 800 og NOK 969 200 øker satsen til 13,4 %
  • Trinn 4: For inntekter mellom NOK 969 200 og NOK 2 000 000 øker satsen til 16,4 %

Forslaget til innslagspunkt og skattesats for de ulike trinnene blir slik (med økning/reduksjon fra 2021-nivå i parentes):

Trinn 1: Inntekter mellom NOK 190 350 (+4 550) og NOK 267 900 (+7 800) får skattesats 1,7 % (ingen endring)

Trinn 2: Inntekter mellom NOK 267 900 (+7 800) og NOK 643 800 (-7 450) får skattesats 4,0 % (ingen endring)

Trinn 3: Inntekter mellom NOK 643 800 (-7 450) og NOK 969 200 (-52 350) får skattesats 13,4 % (+0,2 prosentpoeng)

Trinn 4: Inntekter mellom NOK 969 200 (-52 350) og NOK 2 000 000 (ingen øvre grense tidligere) får skattesats 16,4 % (+0,2 prosentpoeng)

Trinn 5 (NY): Inntekter over 2 000 000 (nytt trinn) får skattesats 17,4 % (nytt trinn)

Skatt på formue

 • Bunnfradraget øker til NOK 1,7 millioner
 • Formuesskatten øker til 0,95 % (+0,1 prosentpoeng) for formuer mellom NOK 1,7 millioner og NOK 20 millioner
 • Formuesskatten øker til 1,1 % (+0,25 prosentpoeng) for formuer over NOK 20 millioner
 • Verdsettelsen av aksjer øker til 75 % (+20 prosentpoeng)
 • Verdsettelsen av primærbolig øker til 50 % (+25 prosentpoeng) for boligverdien som overstiger NOK 10 millioner
 • Verdsettelsen av sekundærbolig og tilordnet gjeld øker til 95 % (+5 prosentpoeng)
 • Verdsettelsen av hytter oppjusteres med 25 %

Skatt på aksjeinntekt

 • Skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst øker til 35,2 % (+3,52 prosentpoeng)

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Regjeringen Støre med endringer i statsbudsjettet for 2022

10 november · 2021

Innholdet i aArtikkelen er ikke oppdatert med tall fra budsjettforliket fra 29. november 2021.

Denne uken fremmet Støreregjeringen sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. De har ikke hatt mange uker til å bearbeide proposisjonen, men de har hatt mange valgkampsaker som skulle gjennomføres. Flere av disse er nå igangsatt i foreslåtte endringer til statsbudsjettet. Regjeringen opprettholder likevel samme oljepengebruk som i statsbudsjettet som ble fremlagt av Solbergregjeringen 12. oktober i år. 

De største satsingene i endringene i statsbudsjettet 2022

Støreregjeringen setter sitt preg på statsbudsjettet ved å gjøre enkelte endringer i statsbudsjettet:

 • Kommunesektorens frie inntekter økes med NOK 2,5 mrd.
 • NOK 1,1 mrd. til en klimapakke for energibistand, grønn teknologi og næringsutvikling.
 • Lavere avgift på strøm, spesielt på vinteren 2022.
 • NOK 754 mill. mer i en tilleggsavtale med jordbruket.
 • NOK 700 mill. mer til sykehusene.
 • Økt satsing på matvaresikkerhet og klimatilpasning.
 • Ferjeprisene reduseres.
 • Forlengelse av stønadsperioden for AAP-mottakere under avklaring.
 • Redusert makspris i barnehage.

Klikk på emnene nedenunder for lese mer om endringene på skatteområdet

De økte satsingene må dekkes inn igjen ved netto økning i skatter og avgifter, og de mest merkbare endringene ligger i økt formuesskatt, og en ganske markant økning i aksjebeskatningen.

Utbytte- og gevinstskatt for privatpersoner øker fra dagens 31,68 %, til 35,2 %. Tar man også med beskatningen av selskapet, øker samlet skatt fra dagens 46,7 %, til 49,5 %. Det kan derfor vurderes å ta ut utbytter før 31.12.2021, men da må det tas hensyn til fremskyndet skattebetaling, eventuelt økt formuesskatt hvis utbyttet står som fordring og ikke reinvesteres, samt hvilket tidsperspektiv du har. Støreregjeringen innrømmer i sine kommentarer at man nå nærmer seg en smertegrense for forskjell i kapitalskatt når utbytte skattlegges 60 % høyere enn andre kapitalinntekter.

Marginalskatt på lønn holdes uendret på dagens 46,4 %. Dermed forlates mantraet om å holde utbytteskatt og lønnsskatt på omtrent samme nivå. Nå legges i stedet utbytteskatten opp til samme nivå som beskatning av næringsinntekt. For øvrig reduseres trygdeavgiften med 0,1 prosentpoeng, og det gjøres noen justeringer av personfradrag og innslagspunkter for lønnsbeskatning, slik at lønnsinntekter under ca. kr 750 000 får noe redusert skatt på inntekt. Høytlønte rammes mindre enn forventet. Forslaget om særskilt jobbfradrag for unge, foreslått av Solbergregjeringen, trekkes.

Formueskatten økes fra dagens 0,85 %, til 0,95 %, og bunnfradraget foreslås økt til NOK 1 650 000. I tillegg gjøres flere grep med verdsettelsen av eiendeler. Rabatten på "arbeidende kapital", dvs. aksjer og driftsmidler mv., reduseres til 35 %, fra dagens 45 %. Aksjer verdsettes dermed til 65 % av formuesverdien. I Hurdalsplattformen til den nye regjeringen er det sagt at aksjer skal verdsettes til 80 %. Støreregjeringen informerer om at det skal vurderes et system som holder driftsmidler utenfor en slik økning (dvs. jordbrukets driftsmidler). Det gjøres derfor en mindre økning nå, i påvente av et slikt nytt system.

Solbergregjeringen foreslo å innføre en egen verdsetting av verdifulle boliger, og foreslo å bruke 50 % av verdien over NOK 15 mill. Nå foreslås det å bruke 50 % av verdi over NOK 10 mill, og da omfattes mange flere boliger i de store byene. Bolig verdsettes for øvrig til 25 % av antatt verdi.

Det foreslås også å øke verdsettingen av fritidsboliger med 25 % fra dagens verdi.

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell pensjonssparing reduseres med 62,5 %, fra NOK 40 000 til NOK 15 000. I begrunnelsen for reduseringen viser regjeringen til at de som tidligere har spart mest i denne ordningen er høyinntektsgrupper, men samtidig harmoniserer endringen dårlig med ønsket om å legge til rette for gode langsiktige spareordninger til pensjon.

Støreregjeringen opprettholder Solbergregjeringens forslag til ny opsjonsbeskatning for selskap som er 10 år eller yngre, og som har inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum. Det kan gi en omfordeling fra kapitaleiere til ansatte. Ikrafttredelse er fra 2022. Det er foreslått en relativt snever overgangsregel for opsjonsavtaler som omfattes av dagens særregler fra 2018.

Forslaget innebærer at opsjonsgevinster skattlegges som aksjegevinster når den ansatte selger aksjene. I dag skattlegges opsjonsgevinster som lønn, og skatten utløses allerede når opsjonene utøves, dvs. når aksjene kjøpes. Det ble kanskje enklere for Støreregjeringen å videreføre forslaget, gitt økningen i gevinstbeskatningen til 35,2 %.

De nærmere vilkårene for ordningen vil bli fastsatt i forskrift senere, men hovedelementene fremgikk av Solbergregjeringens budsjettforslag.

Under dekke av at det er ny opsjonsordning som skal stimulere til ansattes medeierskap, foreslår Støreregjeringen å fjerne det årlige skattefrie beløpet på NOK 7 500 for aksjerabatter inntil 25 % i aksjekjøpsprogrammer for ansatte.

Det er interessant å se retningen som gjøres ved noen symbolske justeringer. Av disse er:

 • Bunnfradraget for reisefradrag reduseres med 41 %, fra 23 900 til kr 14 000. Dette skal gjelde for hele landet, og får derfor betydelig større betydning enn Solbergregjeringens forslag (som begrenset sin justering til kommuner med færre innbyggere og mindre pendling).
 • Fagforeningsfradraget økes med 50 %, fra kr 3 850 til kr 5 800.
 • Sjømannsfradrag, fradrag for fangstfolk, jordbruksfradraget og reindriftsfradaget økes.
 • Skattefradrag ved støtte til frivillige organisasjoner reduseres med 50 %, fra kr 50 000 til kr 25 000.

Hva skjer med dette budsjettet når det skal behandles på Stortinget frem til jul? 

Regjeringen skal nå i forhandlinger for å få flertall i Stortinget. Basert på det parlamentariske grunnlaget så er det vel naturlig å se for oss at slikt flertall hentes hos SV, selv om de har vært kritiske til budsjettendringene som er fremlagt av Støreregjeringen. Spørsmålet er da hvilke endringer SV kan få gjennom. Noen muligheter er:

 • Økt miljøsatsing, enten ved økte bevilgninger eller avgifter som skal gi klimaeffekter
 • Høyere inntektsskatt på de høyeste inntektene. Med forslaget om økt utbytteskatt beskattes utbytter effektivt sett med 49,5 %, mens høyeste marginalskatt på lønnsinntekt vil være 46,4 %. Her kan det være at SV vil mene at forskjellen skal være mindre, og at forskjellen kan reduseres ved å øke skatt på inntekt i det øverste innslagstrinnet (lønn over kr 1 mill).
 • Høyere formuesskattesats. I kombinasjon med endringene i verdsettelse, kan den samlede endringen fra 2021 til 2022 bli svært merkbar for formuende personer.    
 • Høyere verdsettelse av aksjer; heve verdsettelsen til de 80 % som står i Hurdalsplattformen.

Det blir uansett spennende å følge forhandlingene i de sene nattetimer før jul. Men det er nok likevel begrenset hvor mye som kan bli endret i slike sene kveldstimer, så det vil nok også her bli lagt vekt på føringer for neste statsbudsjett som den nye regjeringen da vil ha et helt år å forberede.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Söderberg & Partners er årets komet i Prosperas Private Banking-undersøkelse!

8 november · 2021

For første gang er Söderberg & Partners Wealth Management med i Prosperas Private Banking-undersøkelse i Norge, og vi går rett inn på andreplass i kåringen. Vi er i tillegg nummer en eller to i ti av 13 kategorier i undersøkelsen.

Kantar Sifo Prospera er en anerkjent uavhengig Nordisk aktør som gjennomfører en rekke klientundersøkelser, inkludert kåringen av de beste aktørene innenfor Private Banking. Undersøkelsen baseres på telefonintervjuer i september og oktober i år med 598 personer med finanskapital på minst 6 millioner kroner.

Best i flere kategorier

I årets undersøkelse kommer Söderberg & Partners Wealth Management på første- eller andreplass i ti av 13 kategorier. I følgende kategorier er selskapet best i bransjen:

 • Personlig kontakt med klienter
 • Investeringskompetanse
 • Investeringsløsninger med god track record
 • Integritet og etisk standard

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen er fornøyd med resultatet.

«Det er ærefullt å debutere med en andreplass i rangeringen av Norges beste Private Banking-aktører. Vi sammenlignes her med Norges største banker og andre aktører som har drevet innen Private Banking i flere tiår, og det gir oss ekstra inspirasjon til å fortsette å forbedre oss. Spesielt gledelig er det at våre klienter rangerer oss som best i bransjen på de kategoriene vi har fokusert mest på» sier Michael V. Sivertsen.

Oslo - situasjoner - 03.jpg

Eneste kategori selskapet scorer dårlig på i undersøkelsen er hvor kjent selskapet er i Norge.

«Tusen takk til alle klienter som har gitt oss disse gode tilbakemeldingene. Vårt fokus har vært på å levere personlig rådgivning av høyeste kvalitet. Det er ikke lett å konkurrere med store banker på merkevarekjennskap, og vi har heller ikke fokusert så mye på markedsføring den siste tiden. Vi tror den beste markedsføringen er å gjøre rådgivningshåndverket vårt på en best mulig måte hver eneste dag for alle våre klienter. Vi ser også i undersøkelsen at klientene våre er blant bransjens ivrigste til å anbefale oss til andre, som er den beste bekreftelsen vi kan få fra klientene våre» fortsetter Michael.

Fokus på rådgiveren

Söderberg & Partners Wealth Management AS er del av Nordens ledende frittstående aktør innenfor finansiell rådgivning til privatpersoner, bedrifter og stiftelser. Selskapet bygger nå Norges ledende miljø innen uavhengig formuesrådgivning gjennom fokus på rekruttering, kompetanseutvikling og hardt arbeid.

«Undersøkelsen viser at klientene rangerer oss som best i kategoriene personlig kontakt, integritet og etiske standard, investeringskompetanse og track recorden til våre anbefalte investeringsløsninger. Det er direkte knyttet til jobben våre flinke og kompetente medarbeidere legger ned hver dag. Vi tar derfor sikte på å fortsette å samle alle de flinkeste rådgiverne og spesialistene i bransjen hos oss, fordi vi tror det nettopp er menneskene som gjør forskjellen når vi skal skape et enda bedre rådgivningstilbud. I tillegg må vi hele tiden videreutvikle oss slik at våre klienter fortsetter å sette pris på våre tjenester også i fremtiden, og vi jobber nå med flere spennende forbedringsprosjekter» avslutter Michael.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss