Skip to main content Skip to main navigation

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Managemnet i Drammen vil vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning.

21 august · 2020

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Management i Drammen, Marit Mørdre, vil senke terskelen for å investere og vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning på sparepengene.

– Det trenger ikke være vanskelig å investere, sier Mørdre.

Hun tok i mars 2020 over jobben som daglig leder i Drammen etter å ha ledet investeringsteamet i Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Hun har jobbet 20 år i finans, og før Storebrand jobbet hun i Nordea som senior private banker. Gjennom karrieren har kun 20-30 prosent av klientene vært kvinner, og Mørdre har følgende forklaring på den lave oppslutningen:

– Finans er preget av menn. De fleste rådgiverne er menn. Når voksen kvinne møter «glatt» finansmann kan mange oppleve distanse, og de føler det utfordrende å stille de «dumme» spørsmålene.

Ifølge Mørdre er det utbredt oppfatning blant kvinner at det eneste alternativet for investering er enkeltaksjer. Hun mener finansbransjen må ta et større ansvar når det gjelder å kommunisere at man ikke trenger å gå “all in” i aksjer når man skal investere pengene sine i stedet for å ha dem stående på bank.

Før du setter i gang - finn riktig risikoprofil

For noen kan terskelen være høy for å komme i gang med å investere. Om du har lite eller ingen erfaring, anbefaler Mørdre å kontakte en rådgiver som kan hjelpe deg å finne hva som passer for deg, til din situasjon og dine mål for sparingen eller investeringen.

– Når jeg rådgir en førstegangsinvestor bruker vi god tid på prosessen i forkant, blir kjent med hverandre og finner ut av hva som er formålet med sparingen og ikke minst hva slags risikoprofil man er komfortabel med. Ikke bare på lang sikt, men også på kort sikt, forteller hun. Når vi f.eks. ser hvordan markedet beveget seg opp og ned gjennom 2020, er jeg glad for at jeg har brukt tid med klientene på dette.

Les ogsåStrategisk allokering – det langsiktige valget

Bare så det er sagt: Når det snakkes om risikoevne i finans så dreier det seg ikke om å hoppe i fallskjerm, men om man tåler å se midlene svinge på kort og lang sikt.

– I begynnelsen viser jeg klientene hvor mye midlene kan svinge gjennom eksempler på forsiktige, moderate og offensive profiler, og hvordan disse har utviklet seg fra et tidsrom til et annet. Det er spesielt viktig å synliggjøre effekten av for eksempel finanskrisen i 2008-09, da slike perioder illustrerer sammenhengen mellom tidsperspektiv og formål: til tross for tøffe perioder, har det vært en verdivekst allikevel.

 Les også: Så mye risiko tåler du

Ifølge Mørdre er kvinner generelt mer opptatt av langsiktig sparing og kriterier som bærekraft og samfunnseffekt, men tar kanskje noe lavere risiko. Og når de først kommer seg inn i markedet blir de lenge.

– Videre ser vi at når kvinner lærer mer og tilegner seg mer erfaring, investeres det også mer. Og da gjør kvinner det mange ganger bedre enn menn, som er tøffere til å ta risiko, men i større grad prøver å time markedet, og ofte går glipp av avkastning ved å bomme på timingen. Timing er en krevende øvelse som få lykkes med, forteller hun.

Foto: Formuesrådgiver Jonas Bagstevold sammen med Marit Mørdre.

Fornuftig oppbygging av plasseringer

Neste steg er å finne ut av hvordan man bør fordele investeringene – basert på risikoprofil, tidsperspektiv og sparemål, forteller Mørdre.

– Skal du investere i ny bil eller hytte, spare til barna dine eller sikre god pensjon i fremtiden? Her er tid et viktig stikkord; investoren må ta utgangspunkt i tidsperspektivet når pengene skal plasseres. Selv en person med høy risikotoleranse bør ikke sette alle pengene i aksjefond hvis det bare er tre år til man skal bruke dem.

Videre skiller Mørdre mellom kortsiktige, moderate og langsiktige investeringer. Middels og langsiktig sparing anbefales i de fleste tilfeller ved snakk om sparepenger som man ikke har planer om å bruke de neste to-tre årene.

– En forsiktig til moderat investering består som regel av 30 prosent aksjerisiko gjennom aksjefond og 70 prosent i rentefond, obligasjonsfond og andre likvide alternative fond. Aksjeandelen gir forventet høyere avkastning, men fører til gjengjeld med seg høyere risiko. En langsiktig investering, som kun består av aksjefond, passer for deg som for eksempel sparer til pensjon, og ikke skal bruke de oppsparte midlene før om 30 – 40 år eller er villig til å ta høy risiko.

Uavhengig av risikoprofil, er en viktig tommelfingerregel å investere midlene på en slik måte at kapitalen er minst like mye verdt ti år frem i tid, forteller Mørdre. Dette er ikke tilfellet når du har pengene stående på en bankkonto. Begrepet «bevare kjøpekraften» blir mye brukt.

– Når innskuddsrenten nærmer seg null prosent og inflasjonsmålet er på to prosent, da betyr det at pengene synker i verdi når de står på konto. Det ser enda verre ut hvis man også tar hensyn til skatt.

Les ogsåHva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Spre risikoen

Da DNBs kvartalsrapport for tredje kvartal ble lagt frem høsten 2019, snudde trenden for første gang i historien: flere kvinner enn menn sparte i fond. Etter et solid børskrakk i første kvartal 2020, var det sannsynligvis mange førstegangsinvestorer som fikk kalde føtter.

– Det er fare for at mange av førstegangsinvestorene gikk 100 % inn i aksjefond, og erfarte tidlig at de gikk i minus – og sier til seg selv at de aldri vil gjøre det igjen.

Dette understreker viktigheten av en balansert og diversifisert portefølje tilpasset sin egen risikoprofil. Man vil selvsagt merke urolighetene på verdens børser, men konsekvensene blir mindre. En annen måte å spre risikoen på er ifølge Mørdre å investere i fond istedenfor enkeltaksjer, og gjerne i flere ulike fond.

Hun trekker fram to eksempler: Det norske hydrogenselskapet NEL hadde en voldsom prisvekst siden starten av 2017. Aksjen har firedoblet seg i verdi på under tre år. I samme tidsrom hadde aksjen til sportskjeden XXL falt med 80 prosent.

– Du vet ikke hva som blir den neste NEL eller XXL, og du får ikke betalt for den risikoen du tar når du kjøper enkeltaksjer. Risikoen blir fort veldig høy, men du kan ikke forvente å få en avkastning som matcher risikoen du tar. Dersom man ønsker å holde på med aksjetrading bør man holde det til en liten andel av det man skal investere, og samtidig spre risiko på en slik måte at størsteparten er satt sammen riktig slik at det trygger verdiutviklingen, råder Mørdre.

Sist, men ikke minst - finn ut hva som motiverer deg

Å avdekke risikoprofil, tidshorisont og økonomiske plasseringer sammen med en rådgiver er én ting, å holde interessen og intensiteten oppe på egenhånd er noe ganske annet. Ifølge Mørdre kan det være hensiktsmessig å reflektere litt rundt hva som motiverer akkurat deg. Er det økonomisk trygghet, en lukrativ fremtid i form av god pensjon – eller trigges du av å investere i selskaper som sikrer fremtidens bærekraftige løsninger?

– Investeringer kan på den ene siden handle om å gjøre seg robust og uavhengig, å skape seg en fremtid. På den andre siden kan det å investere få ringvirkninger i den grad at flere kvinner skaffer seg jobb i finansfeltet også. Det er ikke bare likestilling vi snakker om her – men et mangfold: hvordan skal våre likemenn bli møtt av finansbransjen i årene som kommer?

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss