Skip to main content Skip to main navigation

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Vil senke terskelen og få flere kvinner til å investere

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Managemnet i Drammen vil vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning.

21 august · 2020

Daglig leder for Söderberg & Partners Wealth Management i Drammen, Marit Mørdre, vil senke terskelen for å investere og vise kvinner at de ikke trenger å gå all in i aksjer for å kunne få god avkastning på sparepengene.

– Det trenger ikke være vanskelig å investere, sier Mørdre.

Hun tok i mars 2020 over jobben som daglig leder i Drammen etter å ha ledet investeringsteamet i Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Hun har jobbet 20 år i finans, og før Storebrand jobbet hun i Nordea som senior private banker. Gjennom karrieren har kun 20-30 prosent av kundene vært kvinner, og Mørdre har følgende forklaring på den lave oppslutningen:

– Finans er preget av menn. De fleste rådgiverne er menn. Når voksen kvinne møter «glatt» finansmann kan mange oppleve distanse og de føler det utfordrende å stille de «dumme» spørsmålene.

Ifølge Mørdre er det utbredt oppfatning blant kvinner at det eneste alternativet for investering er enkeltaksjer. Hun mener finansbransjen må ta et større ansvar når det gjelder å kommunisere at man ikke trenger å gå “all in” i aksjer når man skal investere pengene sine i stedet for å ha dem stående på bank.

Før du setter i gang - finn riktig risikoprofil

For noen kan terskelen være høy for å komme i gang med å investere. Om du har lite eller ingen erfaring, anbefaler Mørdre å kontakte en rådgiver som kan hjelpe deg å finne hva som passer for deg, til din situasjon og dine mål for sparingen eller investeringen.

– Når jeg rådgir en førstegangsinvestor bruker vi god tid på prosessen i forkant, blir kjent med hverandre og finner ut av hva som er formålet med sparingen og ikke minst hva slags risikoprofil man er komfortabel med. Ikke bare på lang sikt, men også på kort sikt, forteller hun. Når vi ser hva som skjer i markedet disse dagene er jeg glad for at jeg har brukt tid med kundene på dette.

Les ogsåStrategisk allokering – det langsiktige valget

Bare så det er sagt: Når det snakkes om risikoevne i finans så dreier det seg ikke om å hoppe i fallskjerm, men om man tåler å se midlene svinge på kort og lang sikt.

– I begynnelsen viser jeg kunden hvor mye midlene kan svinge gjennom eksempler på forsiktige, moderate og offensive profiler, og hvordan disse har utviklet seg fra et tidsrom til et annet. Det er spesielt viktig å synliggjøre effekten av for eksempel finanskrisen i 2008-09, da slike perioder illustrerer sammenhengen mellom tidsperspektiv og formål: til tross for tøffe perioder, har det vært en verdivekst allikevel.

 Les også: Så mye risiko tåler du

Ifølge Mørdre er kvinner generelt mer opptatt av langsiktig sparing og kriterier som bærekraft og samfunnseffekt, men tar kanskje noe lavere risiko. Og når de først kommer seg inn i markedet blir de lenge.

– Videre ser vi at når kvinner lærer mer og tilegner seg mer erfaring, investeres det også mer. Og da gjør kvinner det mange ganger bedre enn menn, som er tøffere til å ta risiko, men i større grad prøver å time markedet, og ofte går glipp av avkastning ved å bomme på timingen. Timing er en krevende øvelse som få lykkes med, forteller hun.

Foto: Formuesforvalter Jonas Bagstevold sammen med Marit Mørdre.

Fornuftig oppbygging av plasseringer

Neste steg er å finne ut av hvordan man bør fordele investeringene – basert på risikoprofil, tidsperspektiv og sparemål, forteller Mørdre.

– Skal du investere i ny bil eller hytte, spare til barna dine eller sikre god pensjon i fremtiden? Her er tid et viktig stikkord; investoren må ta utgangspunkt i tidsperspektivet når pengene skal plasseres. Selv en person med høy risikotoleranse bør ikke sette alle pengene i aksjefond hvis det bare er tre år til man skal bruke dem.

Videre skiller Mørdre mellom kortsiktige, moderate og langsiktige investeringer. Middels og langsiktig sparing anbefales i de fleste tilfeller ved snakk om sparepenger som man ikke har planer om å bruke de neste to-tre årene.

– En moderat investering består som regel av 30 prosent aksjerisiko gjennom aksjefond og 70 prosent i rentefond, obligasjonsfond og andre likvide alternative fond. Aksjeandelen gir forventet høyere avkastning, men fører til gjengjeld med seg høyere risiko. En langsiktig investering, som kun består av aksjefond, passer for deg som for eksempel sparer til pensjon, og ikke skal bruke de oppsparte midlene før om 30 – 40 år eller er villig til å ta høy risiko.

Uavhengig av risikoprofil, er en viktig tommelfingerregel å investere midlene på en slik måte at kapitalen er minst like mye verdt ti år frem i tid, forteller Mørdre. Dette er ikke tilfellet når du har pengene stående på en bankkonto. Begrepet «bevare kjøpekraften» blir mye brukt.

– Når innskuddsrenten nærmer seg null prosent og inflasjonsmålet er på to prosent, da betyr det at pengene synker i verdi når de står på konto. Det ser enda verre ut hvis man også tar hensyn til skatt.

Les ogsåHva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Spre risikoen

Da DNBs kvartalsrapport for tredje kvartal ble lagt frem høsten 2018, snudde trenden for første gang i historien: flere kvinner enn menn sparte i fond. Etter et solid børskrakk har sannsynligvis en god del førstegangsinvestorer fått kalde føtter. Dette skyldes at man har satset alle pengene sine på ett kort, forteller Mørdre.

– Det er fare for at samtlige gikk 100 % inn aksjefond, og erfarer at de går i minus allerede nå – og sier til seg selv at de aldri vil gjøre det igjen.

Dette understreker viktigheten av en balansert og diversifisert portefølje tilpasset sin egen risikoprofil. Man vil selvsagt merke urolighetene på verdens børser, men konsekvensene blir mindre. En annen måte å spre risikoen på er ifølge Mørdre å investere i fond istedenfor enkeltaksjer, og gjerne i flere ulike fond.

Hun trekker fram to eksempler: Det norske hydrogenselskapet NEL har hatt en voldsom prisvekst siden starten av 2017. Aksjen har firedoblet seg i verdi på under tre år. I samme tidsrom har verdien til aksjen til sportskjeden XXL falt med 80 prosent.

– Du vet ikke hva som blir den neste NEL eller XXL, og du får ikke betalt for den risikoen du tar når du kjøper enkeltaksjer. Risikoen blir fort veldig høy, men du kan ikke forvente å få en avkastning som matcher risikoen du tar. Dersom man ønsker å holde på med aksjetrading bør man holde det til en liten andel av det man skal investere, og samtidig spre risiko på en slik måte at størsteparten er satt sammen riktig slik at det trygger verdiutviklingen, råder Mørdre.

Sist, men ikke minst - finn ut hva som motiverer deg

Å avdekke risikoprofil, tidshorisont og økonomiske plasseringer sammen med en rådgiver er én ting, å holde interessen og intensiteten oppe på egenhånd er noe ganske annet. Ifølge Mørdre kan det være hensiktsmessig å reflektere litt rundt hva som motiverer akkurat deg. Er det økonomisk trygghet, en lukrativ fremtid i form av god pensjon – eller trigges du av å investere i selskaper som sikrer fremtidens bærekraftige løsninger?

– Investeringer kan på den ene siden handle om å gjøre seg robust og uavhengig, å skape seg en fremtid. På den andre siden kan det å investere få ringvirkninger i den grad at flere kvinner skaffer seg jobb i finansfeltet også. Det er ikke bare likestilling vi snakker om her – men et mangfold: hvordan skal våre likemenn bli møtt av finansbransjen i årene som kommer?

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

ESG i en porteføljesammenheng

23 oktober · 2020

Bærekraftige investeringer hos Söderberg & Partners Wealth Management AS

Grønne investeringer, sammen med beskrivelser som ansvarlige, bærekraftige og impact, er ulike tilnærminger til å investere i henhold til samlebetegnelsen ESG. ESG, forkortelse for environmental (miljø), social (sosial), og governance (foretaksstyring), er et bredt begrep som tolkes ulikt avhengig av hvem man snakker med.

I en investeringssammenheng kan det variere fra å innarbeide ikke-finansielle data for å forbedre investeringsbeslutninger, til å bruke screening (for eksempel å utelukke enkelte industrier som kull eller tobakk), til tematiske mål for en portefølje (f.eks. CO2-avtrykk), til impact investeringer, der målet er et konkret sosialt eller miljømessig mål.

Når vi snakker om ESG handler det først og fremst om hvordan det er integrert i kapitalforvaltningen, og om å finne de selskapene som tar hensyn til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring på en best mulig måte.

Vår ESG-policy i korte trekk

Vi forventer høyere langsiktig avkastning ved å investere i selskaper og aktiva som bidrar til en bærekraftig utvikling av verdensøkonomien. ESG-hensyn er derfor bygget inn i våre løpende vurderinger og beslutninger om strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon. ESG er en del av forvalterseleksjonsprosessen på tvers av alle aktivaklasser.

Prosessen avdekker i hvor stor grad ESG er relevant for aktivaklassen, og deretter vurderes hver enkelt forvalters evne til å inkludere ESG-hensyn i sin investeringsprosess, relativt til sine konkurrenter.

Vi foretrekker forvaltere som ivaretar ESG-hensyn på en måte som følger beste praksis og/eller har et komparativt fortrinn sammenlignet med konkurrenter, men dette er én av mange faktorer som vurderes i seleksjonsprosessen. Dersom den foretrukne forvalteren verken følger beste praksis eller har et komparativt fortrinn, vil vi aktivt påvirke forvalteren til å forbedre dette. Vi forventer at en foretrukken forvalter fortløpende vurderer og hensyntar ESG-faktorer på vegne av våre klienter, og at dette gjenspeiles i fondets underliggende andeler.

Vi mener at fondsforvaltere har et ansvar for å ivareta andelseiernes interesser gjennom å utøve aktivt eierskap og påvirkning gjennom dialog med selskapers styre og ledelse. Denne dialogen bidrar til å styre risiko og kan både styrke og bevare selskapers verdi.

Den direkte oppfølgingen av selskapene som våre klienter er eksponert mot gjennom investeringer i aksjer og/eller obligasjoner, gjøres av våre foretrukne forvaltere.

Vi vil fortløpende oppdatere og videreutvikle vår ESG-policy i tråd med utviklingen i det vi anser å være beste praksis innenfor uavhengig strategisk rådgivning.

FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI)

Ideen bak UN PRI er at et økonomisk effektivt og bærekraftig globalt finansielt system er nødvendig for langsiktig verdiskaping. Et slikt system er gunstig for både langsiktige og ansvarlige investeringer, og for miljø og samfunn. UN PRI er en uavhengig organisasjon som støttes av FN.

Alle våre foretrukne forvaltere har skrevet under på FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

UN PRIs prinsipper har blitt den globale normen for beste praksis innen ansvarlige investeringer. Les mer om de 6 prinsippene og målsetningen på UN PRIs nettsider (lenke til ekstern nettside).

Bevissthet skaper engasjement

Vi har mange gode diskusjoner om ESG, både internt i organisasjonen og med våre klienter. Et eksempel som illustrerer kompleksiteten i temaet, er kullselskaper. Kullselskaper er for de fleste fy-fy, men hva om de skaffer strøm til energiintensive institusjoner som sykehus og skoler i en region uten tilstrekkelig gode alternativer? Skal man som investor ekskludere kullselskapet, eller være en aktiv eier som kan være pådriver for et renere alternativ på sikt?

Vi vil fremover gi bedre innblikk i hvordan vi jobber med ESG med våre anbefalte forvaltere, og hvordan vi følger utviklingen.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us