Personforsikring

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags forsikringer og pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som rådgiver for bedrift og ansatt ved spørsmål, og hjelper til med å tilpasse bedriftens løsninger.

Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi hjelper deg med å finne riktig løsninger, og megler frem gunstige personalforsikringer for bedriften og de ansatte. 

Ulike forsikringer

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish