Skip to main content Skip to main navigation

Investere i sekundærbolig eller aksjefond?

Investere i sekundærbolig eller aksjefond?

Hva lønner seg?

6 juli · 2020

Det finnes mange nordmenn som eier mer enn én bolig, enten det er snakk om å kjøpe barnas første leilighet, et feriehus til familien eller en utleiebolig. Men om det er avkastning som er i fokus er det ikke sikkert at en sekundærbolig er veien å gå.

Økonom Hallgeir Kvadsheim mener at mange flere nordmenn burde vurdere aksjefond.

imageqeaxq.png

Bilde: Hallgeir Kvadsheim (foto: TV3)

– Mitt inntrykk er at mange tror boligmarkedet er risikofritt og derfor en god investering, men er livredde for aksjer og aksjefond. Men boligmarkedet er heller ikke risikofritt, der er det også sannsynlig at prisene kan falle. Går det først galt er det mye vanskeligere å komme seg ut av et boligkjøp enn det er med en aksje eller et aksjefond, da disse som regel kan selges på dagen.

– Folk investerer for mye i bolig og for lite i aksjefond, legger Kvadsheim til.

Les også: Dette bør du tenke på før du kjøper hytte

Nordmenn tror bolig gir mest avkastning

En undersøkelse gjort av Verdipapirfondenes Forening (VFF) fra 2014 viser at nordmenn tror boligkjøp er det som gir høyest avkastning til lavest risiko.

Av spørreundersøkelsen kommer det frem at de fleste mener at bolig har høyest forventet avkastning og lavest forventet risiko, mens aksjer er det folk mener har lavest forventet avkastning og høyest risiko. Aksjefond ligger i midten her.

Sturla i resepsjonen.jpg

Bilde: Sturla Skogland

– Folk flest tar opp lån for å investere i bolig. Dette medfører i seg selv en høyere risiko på egenkapitalen som man må være klar over. Med 50 % gjeldsgrad dobles risikoen på egenkapitalen ved eventuelle endringer i boligprisene. Med 80 % gjeldsgrad øker risikoen med fem ganger eventuelle endringer, sier Sturla Skogland i Söderberg & Partners Wealth Management.

Til tross for at nordmenn har størst tro på avkastning i boligmarkedet, er det ifølge VFF likevel en stigende andel som mener at aksjefond vil gi høy avkastning.

– Den typisk norske innstillingen er gjerne å ha alle pengene sine i banken eller i noen få utvalgte aksjer. For folk flest mener vi begge disse er ugunstige former for sparing. Så lenge man søker avkastning over bankrenten over tid, men samtidig ikke ønsker de ekstreme utfallene som en investeringen i noen få aksjer kan gi, er det mer hensiktsmessig å spre risikoen ved å investere i flere ulike typer verdipapirfond med en sammensetning som avspeiler den individuelle investors risikovilje, sier Skogland.

Han understreker likevel at det ikke vil si at aksjefond er risikofritt.

– Aksjemarkedet er forventet å gi en realavkastning på noen prosent i årene fremover, men det følger også med risiko ved å investere i aksjemarkedet gjennom aksjefond på tross av at risikoen er lavere sammenlignet med å investere kun i noen få aksjer. Det er derfor viktig at man ser på en investering i aksjefond med lange briller. Gjerne mer enn seks år dersom man har mesteparten av sparingen sin kun i aksjemarkedet, forteller Skogland.

– Det er ikke slik at å investere i en sekundærbolig nødvendigvis bringer med seg mindre risiko. I tillegg har de fleste nordmenn allerede mye penger bundet opp i fast eiendom, som i seg selv kan utgjøre en risiko. Det er fordelaktig å fordele risikoen på ulike typer investeringer, sier han.

Les også: Slik tjener du penger på hytta

Sekundærbolig krever høy egenkapital

Hvis du har bestemt deg for at en sekundærbolig er planen, har Kvadsheim noen tips.

– Skal du kjøpe en bolig til må du først sette deg inn i de nye reglene i boliglånsforskriften. I Oslo, for eksempel, må man ha 40 % i egenkapital for å kunne kjøpe en sekundærbolig. Slike investeringer er derfor ikke like enkle som før i tiden.

Kvadsheim understreker at man må forsikre seg om at leieinntekten vil dekke alle kostnadene for å sikre at man ikke taper penger.

– Om du har behov for løpende inntjening på investeringer kan det riktignok være lurt med en utleiebolig, eventuelt utbytteaksjer. Men du kan ikke forvente at husleien gir særlig overskudd etter at alle kostnader er dekket, inkludert renteutgifter. Da er forutsetningen for at investeringen skal svare seg at boligprisene fortsetter oppover. Og da bør du ha et langsiktig perspektiv.

Skattemessig mer gunstig med aksjeinvesteringer

Tidligere var det større formuesrabatt ved å investere i sekundærbolig. Det er ikke tilfellet lenger.

Mens investeringer i aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis og aksjesparekonto gir 25 prosent rabatt ved beregning av formuesskatt, gir sekundærbolig bare 10 prosent rabatt.

Målet er å stimulere til investeringer i aksjer og aksjefond, i tillegg til at det skal ha en dempende effekt på boligprisutviklingen man har hatt i Norge de siste 30 årene.

Kontakt oss