Skip to main content Skip to main navigation

Ikke la frykten drive din langsiktige investeringsstrategi

Ikke la frykten drive din langsiktige investeringsstrategi

Frykten som oppstår i perioder med markedsfall bør ikke drive investeringsbeslutninger, på samme måte som grådighet ikke bør drive dem i oppgangsperioder.

6 juli · 2020

Situasjonen knyttet til COVID-19

Frykten fortsetter å prege markedene i takt med spredningen av COVID-19 utenfor Kina. Frykt mates av usikkerhet, som forståelig nok oppleves som veldig høy gitt hvor uoversiktlig situasjonen er. Denne usikkerheten reflekteres i prisingen av aksjer og andre risikoaktiva, som igjen bidrar til å mate frykten og kursfallene videre.

Det er usikkerheten knyttet til det økonomiske omfanget av virusspredningen og konsekvensene av smittebegrensende tiltak, som har fått mange investorer til å kaste inn håndkleet. Samtidig har flere sentralbanker (deriblant Norges Bank i dag tidlig) allerede satt ned sine styringsrenter (i tillegg til andre stimulerende tiltak), og det er ventet at de fleste andre sentralbanker vil følge etter både med rentekutt og andre lettelser for å støtte økonomien og banksystemet. Andre simulerende tiltak fra finanspolitisk hold vil være et naturlig neste steg, men det gjenstår å se når det blir annonsert og detaljene på tiltakene.

Neste steg?

Vil fallet fortsette fremover, og når vil markedet snu? Det kan verken vi eller noen andre gi et godt svar på. Rett og slett fordi vi ikke vet. Det er sannsynlig at frykt og usikkerhet vil fortsette å prege både nyhetsbildet og finansmarkedene fremover. Det kan føre til store daglige fall og påfølgende rekyler over de neste ukene og månedene.

Det vi imidlertid er sikre på, er at frykten som oppstår i perioder med markedsfall ikke bør drive investeringsbeslutninger, på samme måte som grådighet ikke bør drive dem i oppgangsperioder. En investeringsstrategi bør settes sammen med tanke på dine langsiktige mål og behov, kalibrert av din vilje og evne til å ta risiko. Kortsiktige bevegelser i markedet, selv så store og raske fall som vi har erfart de siste ukene, bør ikke endre din langsiktige strategi.

Det kan føles vanskelig å holde seg til strategien sin når frykten melder seg. For frykten kommer til å melde seg for veldig mange, hvis den ikke allerede har gjort det. Det er noe helt annet å vurdere viljen til å akseptere et potensielt tap i forkant av investeringstidspunktet, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Vi forstår at mange kan bli urolige. For kundene våre er det imidlertid verdt å huske at man allerede er godt ivaretatt, og at det er mange grunner til at man bør være mindre bekymret enn mange andre investorer.

Bevisst forhold til risiko

Alle våre kunder har vært gjennom en grundig rådgivningsprosess sammen med sin formuesforvalter, noe som gjør at alle har en risikoprofil som er tilpasset ens egen risikovilje og risikoevne. Det er viktig å tenke på når avisoverskriftene stort sett fokuserer på negative nyheter og gir spalteplass til de som roper høyest. Har man en lav risikoprofil, så er andelen aksjer i porteføljen begrenset. Har man en høy andel aksjer, er man investert i et bredt utvalg av globale aksjer. Uansett kan ikke bevegelsene i porteføljen sammenlignes med svingningene på Oslo Børs.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her

Unngå markedstiming

Selv om det er vanskelig å se porteføljen falle i verdi, så må man ikke gi etter for følelsen av å måtte gjøre noe. Den største feilen mange langsiktige investorer gjør er å selge midt i et fall i et forsøk på å beskytte porteføljen til markedet har roet seg, for deretter å ikke komme seg tilbake i markedet før det er for sent. Vi mener prinsipielt at det er svært vanskelig å time markedet, som også er årsaken til at vi ikke justerer opp og ned aksjevekten i våre kunders portefølje basert på våre kortsiktige syn. Vi mener også at det er enda vanskeligere, og potensielt mer ødeleggende for langsiktige investeringsmål, å forsøke å time markedet i turbulente perioder.

Det vi derimot gjør, og som gjøres for mange av våre kunder i disse dager, er å rebalansere porteføljene tilbake til deres strategiske vekter når markedsbevegelser bringer dem i ubalanse. Det vil si at vi kjøper oss opp i fondene som har falt mest i verdi, som i disse dager er aksjefond.

For langsiktige investorer med frisk kapital, har historien vist at perioder med markedsuro byr på gode muligheter. Uten at vi spår bunnen, så mener vi at selv om historien ikke nødvendigvis gjentar seg, så rimer den. For de av dere det gjelder, kan gradvis implementering av frisk kapital være noe å diskutere med deres formuesforvalter.

Diversifisering er den beste beskyttelsen

Prosessen vi bruker for å sette sammen porteføljer er fokusert på å unngå konsentrerte veddemål. Diversifisering på tvers av blant annet geografi, stilfaktor, sektor, valuta og forvaltermiljø sikrer at våre kunder er eksponert mot et variert utvalg av verdipapirer og har en god spredning av ulike risikofaktorer i sine porteføljer. Uavhengig av vekting mot aksjemarkedet, er diversifisering det viktigste virkemiddelet for å sikre god langsiktig risikojustert avkastning i henhold til din risikoprofil.

Alle momentene nevnt over er like sanne nå, som de alltid har vært.

Ta kontakt med din formuesforvalter hvis du har ytterligere spørsmål.

Kontakt oss