Skip to main content Skip to main navigation

Hvor går veien videre for boligprisene?

Hvor går veien videre for boligprisene?

11 desember · 2020

Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for et år siden

- Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året, og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger, som gjennom mange år har hatt et fall i boligprisene, vil slik det står nå få en oppgang i boligprisene i 2020, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til Dagens Næringsliv.

- Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen, og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, fortsetter Lauridsen.

Vekst i boligomsetningen i 2020

Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019. I november ble det lagt ut 6.972 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 98.111 boliger til salgs, noe som er 1,52 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Hvor går veien videre for boligprisene?

Det lave rentenivået har lenge vært en av de sterkeste driverne av boligprisene. Med lavt rentenivå og ingen innstramninger i kredittpolitikken forventer mange eksperter at den sterke prisutviklingen vil fortsette. Iallfall i områder med tilflytning og lav nybygging. Men usikkerheten knyttet til de økonomiske effektene av andre korona-bølge og utviklingen i arbeidsledigheten fremover kan hindre en generell prisvekst.

På kort sikt har nok finansiell sparing økt på grunn av redusert konsum gjennom korona-pandemien, og dermed bidratt til å øke egenkapitalen for folk flest. Lavere inntektsvekst i 2020 og 2021 kan imidlertid hindre at dette slår ut i større etterspørsel etter bolig.

De fleste eksperter estimerer nå positiv, men svakere boligprisutvikling i 2021 for hele landet. Psykologien i boligmarkedet kan nok likevel hurtig endre seg basert på endringer i den norske økonomien.

Boligbeskatning har relativt sett økt vesentlig over de siste årene

Selv om boligprisutviklingen har vært vedvarende i flere år, har likevel verdsettelsesrabatten i forbindelse med formuesverdien (likningsverdien) av primærboligen, som er boligen man bor i, holdt seg stabil. Den er på 75 prosent av estimert markedsverdi, som vil si at kun 25 prosent av estimert markedsverdi er med i beregningsgrunnlaget for formuesskatt.

Mange har dog ikke fått med seg den store økningen i skattemessig verdi for hytter og sekundærboliger (typisk utleieobjekter), og for disse er det nå kun 10 prosent verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt. Det betyr at 90 prosent av estimert markedsverdi legges til grunn ved beregning av formuesskatt.

Samtidig har verdsettelsesrabatten for investeringer i aksjer og aksjefond økt løpende, og er nå i 2021 vedtatt til 45 %. Slik sett har det skattemessig blitt vesentlig mer gunstig å investere i aksjer og aksjefond enn i utleieboliger og hytter.

Den samme effekten har man også sammenlignet med banksparing og renteinvesteringer (verdsettes til 100 % av markedsverdi), som i kombinasjon med de lave innskuddsrentene sannsynligvis er en av de viktigste årsakene til at så mange har investert i aksjer og aksjefond i år.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss