Skip to main content Skip to main navigation

Porteføljekommentar juni 2022

Juni 2022

Porteføljekommentar

8 juli · 2022

Nok en svak måned, med nedgang i aksje-, råvare- og selskapsobligasjonsmarkedet. Den amerikanske sentralbanken svarte på overraskende høye inflasjonstall med å heve styringsrenten mer enn ventet. Bekymring om vedvarende høy inflasjon viket plass for resesjonsfrykt. Oljeprisen falt, men Kinas børser fortsetter innhentingen. 

Om aksjer

Norge: -10,1 % MSCI World: -4,0 % MSCI EM: -1,9 % MSCI China All: +13,3 %

Etter å ha tilbragt hele året i førersetet, slo bekymringer om resesjon hardt ut på energitunge Oslo Børs (brent olje var ned 8 USD fatet). Kina All Shares fortsatte innhentingen, etter tegn til at kinesiske myndigheter går over til en mer dynamisk Covid poltikk (Bin Yuan slo referanseindeksen med 3,6 % og var opp nesten 17 % i juni). Dette hjalp også fremvoksende markeder (Kina utgjør rundt 1/3 av EM indeksen), som falt mindre enn sin motpart i utviklede markeder. Innenfor aksjestilfaktorene hadde «lav volatilitet» en god måned (Quoniam hang delvis med, men valutasikring var en motvind), mens resesjonsfrykt førte til et steg tilbake for den mer økonomisk sensitive stilfaktoren «verdi», som falt 1,6 % mer enn det globale markedet og «verdi» innen fremvoksende markeder var 5,5 % lavere enn MSCI EM (ARGA slo likevel stilfaktorindeksen med hele 9,2 % i juni).  

Om renter

Global «IG» kreditt: -2,6 % Global «HY» kreditt: -6,7 %  

På overordnet nivå hjalp lav rentedurasjon innenfor renter, men dette ble dominert av at kredittpåslaget (premien for å låne penger til låntagere med lavere kredittkvalitet) økte innenfor alle segmenter, i tråd med resesjonsuroen. Dette slo naturlig nok hardest ut på de mer kredittsensitive delene av markedet (high yield obligasjoner). TwentyFour, som er forvalteren vi bruker i stedet for et rent globalt high yield mandat, beskyttet noe av nedsiden med et fall på 5,6 % i juni (1,2 % bedre enn global high yield). Med fallene i «HY» kursene i juni, økte nivået for løpende avkastning med over 1,5%.  

Om alternative strategier  

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt. Systematica hadde nok en god måned og endte opp 1,2 %. I tråd med fallene i «verdi», spesielt innen fremvoksende markeder, falt GMO tilbake med 5,8 % i juni.  

Om valutaeffekt

MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: +3,6 %

I juni akselererte kronesvekkelsen mot USD, og fortsatte på en høy, men noe lavere takt mot EUR (med henholdsvis 5,1 % og 2,5 % svekkelse). Kronesvekkelsen ga et positivt valutabidrag fra de åpne internasjonale aksjefondene.  

Om overordnet posisjonering 

Vår strategiske posisjonering var relativt nøytral i juni. Lav rentesensitivitet hjalp, men ble overdøvet av en stor økning i kredittpåslaget. Alternative strategier bidro også, på tross av en tøff måned for GMO og deres «verdi» tilnærming. På aksjesiden gjorde fremvoksende markeder og spesielt Kina det bedre enn utviklede markeder og spesielt Norge. Posisjoneringen innenfor aksjer ga et positivt bidrag på overordnet nivå. Flere av våre foretrukne aksjeforvaltere bidro også med meravkastning i juni, ledet av ARGA som slo EM indeksen komfortabelt på tross av sin verditilnærming, samtidig som Jennison sin «momentum/vekst» tilnærming slo det globale markedet med 0,5 %. Forrige måneds tilbakegang for «verdi» er således et godt, dog kortsiktig, eksempel på verdien av å kombinere ulike forvalterstiler, implementert med aktive forvaltere som fokuserer på aksjeplukking. 

 Våre vurderinger fremover 

  • Renter har steget til nivåer der vi vurderer å øke rentesensitiviteten i sammensetningen av rentefond for klienter med lavere risikoprofil. Rentesensitivitet forventes å beskytte nedsiden i neste økonomiske nedtur. 
  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget nærmer seg nå nivåer der vi vil vurdere å redusere denne undervekten mot kreditt. Kombinasjon av økte renter og økte kredittpåslag gir mer attraktive nivåer for løpende avkastning fremover. 
  • Mer utfyllende kommentar om året så langt vil bli publisert i august.


    God sommer! 
     

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss