Skip to main content Skip to main navigation

Oljefondet - eksterne aksjeforvaltere har skapt 1,8 % meravkastning

Oljefondet - eksterne aksjeforvaltere har skapt 1,8 % i årlig meravkastning

Og det er etter kostnader.

23 oktober · 2020

Enkelte har kritisert Oljefondet for deres bruk av eksterne forvaltere i sin aksjeforvaltning. Før sommeren la Oljefondet frem en gjennomgang av 20 år med bruk av eksterne aksjeforvaltere.

Foto øverst: Odin Jaeger, © Bloomberg Finance LP

- Overordnet resultat overstiger våre forventninger med god margin. I løpet av de første 20 årene har meravkastningen vært 1,8 % årlig etter kostnader, eller 47 milliarder kroner i meravkastning, sa daværende CEO i Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Yngve Slyngstad og Øystein Olsen, foto Kjetil Malkenes Hovland E24.jpg

Foto: Yngve Slyngstad til venstre, her sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen. Kreditering: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Over de siste 20 årene har Oljefondet investert hos 308 eksterne aksjeforvaltere. De har hatt en dynamisk tilnærming, hvor de har tilpasset utvelgelsesprosessene og strategiene til en verden i endring. Mandatene har endret seg gjennom årene, fra regionale og sektorspesifikke til investeringer i fremvoksende markeder, små selskaper i utviklede markeder og miljørelaterte selskaper.

- Vi har en grundig tilnærming for å velge eksterne forvaltere og for å løpende vurdere valgte forvaltere. Alle ledd i de valgte forvaltningsselskapene overvåkes og evalueres nøye gjennom møter på deres kontorer, for å sikre at forvalterne, investeringsteamet, ledelsen, compliance og backoffice-ansatte tilfredsstiller våre krav, Erik Hilde, Global Head of External Strategies.

Benytter fremdeles eksterne forvaltere

I dag benytter Oljefondet ca. 80 eksterne forvaltere, og alle disse er relatert til enten fremvoksende markeder eller små selskaper. Samlet har eksterne forvaltere mandater som utgjør ca. 300 mrd. kroner.

De fleste av de eksterne forvalterne som Oljefondet bruker, er mindre privateide forvaltningsselskaper. Det virker som de unngår store banker og forsikringsselskaper som i tillegg til sin øvrige virksomhet også er kapitalforvaltere. Kompetanse og fokus på kapitalforvaltning kan virke å være en viktig suksessfaktor. Geografisk er forvalterne basert i hele verden, men de aller fleste er lokalisert i USA, Europa eller Asia.

I de tilfeller der Oljefondet avslutter samarbeidet med enkelte forvaltere, så skyldes dette som oftest strategiendringer hos Oljefondet selv eller at man har mistet tilliten til den enkelte forvalteren. Oljefondet følger opp forvalterne tett, og tar slike beslutninger løpende som en del av sin drift.

De eksterne aksjeforvalterne har gitt positiv meravkastning for Oljefondet i hele perioden Oljefondet har vært aktivt siden oppstarten i 1998. Meravkastningen har i perioder likevel variert. I perioden 2004 til 2008 (finanskrisen var i 2008), ga eksterne forvaltere lite meravkastning. I den øvrige tidsperioden frem til 2018 har eksterne forvaltere gitt over 2 % i årlig meravkastning.

Når man evaluerte de ulike forvalterne i perioden, kom det tydelig frem at det var eksterne forvaltere med mandater i fremvoksende markeder, regionale og miljørelaterte aksjer som skapte høyest meravkastning. Sektormandater og investeringer i små selskaper skapte nesten ingen meravkastning.

Kilde:

Investing with external managers, NBIM, april 2020. Link: Trykk her.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss