Skip to main content Skip to main navigation

Markedstiming - en fornuftig investeringsstrategi?

Markedstiming - en fornuftig investeringsstrategi?

En vanskelig kunst å mestre.

7 juli · 2020

Som investor ønsker man å treffe med sine investeringsbeslutninger. Dette gjelder også for tidspunktet man velger å plassere penger i markedet, eller tidspunktet man velger å trekke dem ut. Tanken på å treffe med slike beslutninger er forlokkende i seg selv. Det er bare så synd at det er fryktelig vanskelig å gjennomføre i praksis.

Suksessfull markedstiming forutsetter at man treffer med to ulike beslutninger; når man skal selge unna aksjene sine, og når man skal kjøpe de tilbake igjen. Det er med andre ord to enkeltstående valg som må sammenfalle. Bommer man på det ene valget skyter man seg selv i foten. Bommer man på begge kan det gå riktig så galt. Begge tilfeller er en unødvendig risiko å utsette sparepengene sine for.

Alternativt så kan man holde pengene sine utenfor markedet i påvente av et større markedsfall, for så å handle aksjer når de er priset på "bunn". Dette lar seg neppe utnytte i praksis da det byr på to store utfordringer; det kan gå flere år mellom hver gang markedet utsettes for et stort fall, og samtidig er det lite lønnsomt å sitte med investeringsklare midler i et lavrenteklima.


Investorer styres imidlertid av sine egne følelsesmessige reaksjoner på bevegelser i markedet. Resultatet blir ofte at man kjøper og selger på feil tidspunkt.


Det kan sies at det finnes to tilnærminger til markedstiming: tilsiktet og utilsiktet. Det finnes metoder som baserer seg på fundamentale og tekniske forhold for å avgjøre hvorvidt aktivaklasser er "dyre" eller "billige", og som handler systematisk deretter. Med andre ord tilsiktet. Utilsiktet markedstiming er adferdsstyrt – det er forankret i naturlige frykt- og grådighetsmekanismer som man må lære seg å kontrollere.

imagernod.png

Bilde: Illustrasjon av markedstiming.

 

Markedstiming er i beste fall en vanskelig kunst å mestre

Det er enkelt å inneha et naivt syn på menneskeheten; et syn som er forankret i en tro på økonomisk rasjonalitet. En tro på at alle er nyttemaksimerende og søker maksimal tilfredshet. Ikke at man styres av sine egne følelser. Investorer styres imidlertid av sine egne følelsesmessige reaksjoner på bevegelser i markedet. Resultatet blir ofte at man kjøper og selger på feil tidspunkt.

Den enkleste kuren for dette er å unngå markedstiming, og heller ha en systematisk tilnærming til hvordan man forvalter pengene sine. Eksempelvis når det kommer til porteføljekonstruksjon. Har man en fornuftig aktivaallokering som utgangspunkt er sjansen for å kapitulere i et fallende marked langt mindre.

Les også: Hvordan forholde seg til markedsuro?

Kontakt oss