Skip to main content Skip to main navigation

Hva er aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto?

Enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond.

7 juli · 2020

Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor aksjesparekontoen uten at du må betale løpende skatt på gevinster.

Du kan ta ut alt du har satt inn på kontoen uten å komme i skatteposisjon, det gjør du først når gevinsten tas ut av kontoen. Det gjør det enklere å vedlikeholde investeringsstrategien sin, uten å bekymre seg for at en skatteregning skal komme i veien (så lenge pengene holdes på aksjesparekontoen).

Noen fordeler med Aksjesparekonto

  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning.
  • Du kan ta ut det du har satt inn på aksjesparekontoen uten å betale skatt. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, vil det påløpe skatt.
  • Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond i land hjemmehørende innenfor EØS.
  • Det er enkelt å flytte eksisterende aksjesparekonto hos annen tilbyder til Söderberg & Partners Wealth Management

Fra 1. januar 2019 ble ordningen mer fleksibel

  • Utbytte inkluderes i ordningen. Dette innebærer at utbytte ikke lenger skattlegges umiddelbart, men at det utsettes til midlene tas ut av kontoen. Det blir da å anse som urealisert gevinst på lik linje med annen urealisert gevinst som står på aksjesparekontoen.
  • Overføring av verdipapirer mellom kontoer uten beskatning.
  • Delvis overføring fra aksjesparekontoen. I motsetning til tidligere hvor hele kontoen måtte overføres i sin helhet, kan nå deler av en konto overføres til en annen aksjesparekonto. Dette er en viktig forbedring av aksjesparekontoen, og vil kunne gjøre det enklere eksempelvis ved et samlivsbrudd eller arveoppgjør med flere arvinger.

Ønsker du å vite mer? Kom i kontakt med oss her.

Informasjon om skatt på Aksjesparekonto

Skattereglene som gjelder for aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta penger ut fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut helt opp til beløpet du har satt inn i tillegg til opparbeidet skjermingsfradrag – uten at det påløper skatt. Du må betale først skatt når du tar ut beløp som overstiger det.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 1 000 000 kroner. Verdien stiger deretter til 1 500 000 kr. Da kan du ta ut 1 000 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning (det er reelt sett noe høyere pga. opparbeidet skjermingsfradrag også, men det er ikke hensyntatt her).

Gevinst/tap utover skjermingsfradraget skattlegges som alminnelig inntekt, men med en oppjusteringsfaktor. For 2020 er skattesatsen for alminnelig inntekt 22 prosent, og oppjusteringsfaktoren for gevinst/tap er 1,44. I praksis betyr det at skattesatsen for aksjeinntekter er 22 prosent x 1,44 = 31,68 prosent.

Vær obs på kontantinnskudd

Etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen. Vær derfor obs på at du ikke holder kontanter på en aksjesparekonto over lengre perioder (mellom kjøp/salg vil det nødvendigvis være kontanter på kontoen).

Ved overføring av aksjer, aksjefond eller egenkapitalbevis som du allerede eier utenfor en aksjesparekonto til en aksjesparekonto vil inngangsverdien inkludert opparbeidet skjerming bli ny inngangsverdi på aksjesparekontoen, og øke beløp som kan tas ut skattefritt. Overføringen blir å anse som en skattemessig realisasjon, og kommer til beskatning i skattefastsettingsåret. Tap ved salg på aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Kontakt oss