Skip to main content Skip to main navigation

Får du markedsavkastning på fondene dine?

Får du markedsavkastning på fondene dine?

De fleste gjør ikke det.

7 juli · 2020

Fondssparing øker blant nordmenn. Undersøkelser fra USA viser imidlertid at de fleste privatpersoner som investerer i fond ikke engang oppnår markedsavkastning med sine fondsinvesteringer.

Nordmenns investeringer i fond har økt jevnt de siste årene. Undersøkelser fra USA viser imidlertid at de fleste privatpersoner som investerer i fond ikke engang oppnår markedsavkastning med sine fondsinvesteringer (se graf under). Det er flere forklaringer, men den vanligste forklaringen er investors manglende evne til å gjette markedets retning, som resulterer i at man kjøper og selger på ugunstige tidspunkter.

image57w0s.png

Suksessfull markedstiming forutsetter at man treffer med to ulike beslutninger; når man skal selge unna aksjefondene sine, og når man skal kjøpe seg opp igjen. Bommer man med det ene valget skyter man seg selv i foten. Bommer man med begge kan det gå riktig så galt. Begge tilfeller er en unødvendig risiko å utsette sparepengene sine for.

Det kan sies at det finnes to tilnærminger til markedstiming; tilsiktet og utilsiktet. Det finnes metoder som baserer seg på fundamentale og tekniske forhold for å avgjøre hvorvidt aktivaklasser er "dyre" eller "billige", og som handler systematisk deretter. Med andre ord tilsiktet. Utilsiktet markedstiming er adferdsstyrt – det er forankret i naturlige frykt- og grådighetsmekanismer. Slik irrasjonell adferd kan føre til kjøp og salg på feil tidspunkt, som igjen kan føre til mindreavkastning sammenlignet med markedsavkastning.

Bind deg til masten

Irrasjonell adferd kan føre til avvik fra en investeringsstrategi som det kan tenkes var tilpasset investors investeringsmål, risikotoleranse og tidshorisont. Med andre ord investors langsiktige strategi. Data viser at den gjennomsnittlige aksjefondsinvestor ikke har vært investert over en lang nok periode til å kunne høste fruktene av aksjemarkedets risikopremie, noe som mer disiplinerte investorer får nyte godt av. Data viser også at når investorer tar beslutninger, så tar de ofte feil beslutninger.

Vel vitende om dette, vil det da bli enklere å oppnå markedsavkastning eller bedre? Nei, det gjør det nok ikke. Vi kan heller ikke garantere at vi er i stand til å oppnå det for våre kunder. Men det hjelper å gjøre ting metodisk og systematisk. Har man en fornuftig aktivaallokering som utgangspunkt er sjansen for å kapitulere i et fallende marked langt mindre.

Les også:

Strategisk allokering - det langsiktige valget

Hvordan forholde seg til markedsuro?

Større profesjonelle investorer som oss foretar en systematisk prosess for å identifisere noen av markedets beste fond, uavhengig av hvem som forvalter disse. Vi følger en strukturert metodikk for å sette sammen en portefølje for den enkelte kunde, og følger opp og rebalanserer porteføljen jevnlig slik at sammensetningen til enhver tid er i tråd med klientens langsiktige strategi.

Systematisk rebalansering bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen. Vi selger andeler i aksjefond når de har steget slik at den faktiske aksjeandelen i porteføljen har blitt for høy, og vi kjøper andeler i aksjefond når aksjeandelen har falt.

Det er med andre ord vi som binder våre kunder til masten, slik at de slipper å gjøre det selv.

Les også: Verdien av rebalansering

Kontakt oss