Skip to main content Skip to main navigation

Sterk vekst hittil i år for Wealth Management

Sterk vekst hittil i år for Wealth Management

Sterk netto tegning av verdipapirfond.

9 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management AS har hittil i år opplevd sterk vekst i antall nye klienter, plassert ny kapital under rådgivning og inntekter ved alle selskapets 6 kontorer i Norge.

Selskapets inntekter har økt med 30 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har fått totalt 18 nye medarbeidere og vi tar sikte på å ansette flere erfarne rådgivere før årsskiftet. Selskapet har i dag 90 medarbeidere ved våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

Sterk netto tegning av verdipapirfond

Söderberg & Partners Wealth Management AS har per utgangen av august 2020 hatt høyere netto tegning av verdipapirfond fra norske privatpersoner enn Nordea, Danske Bank, Storebrand, Sparebank 1 Gruppen, Handelsbanken og Eika Gruppen samlet. Kun DNB av storbankene hadde høyere netto tegning enn Söderberg & Partners Wealth Management AS.

Aktør Netto tegning i verdipapirfond per august 2020 - norske privatpersoner (tall i 1000)
DNB Asset Management 6 826 556
Söderberg & Partners Wealth Management 1 974 738
KLP Kapitalforvaltning 1 792 133
Eika Kapitalforvaltning 434 511
ODIN Forvaltning 358 153
SR-Forvaltning 181 787
Handelsbanken Kapitalforvaltning 111 890
Holberg Fondsforvaltning 21 098
Pareto Asset Management -168 032
Fondsfinans Kapitalforvaltning -242 008
Nordea Funds -557 528
Storebrand Asset Management -629 300
Danske Invest Asset Management -955 732
SKAGEN -1 191 683

Kilde: Markedsstatistikk per august 2020 fra Verdipapirfondenes Forening, netto tegning fra norsk privatpersoner i 2020 av norske verdipapirfond og Söderberg & Partners Wealth Management AS.

- Vi opplever stor klienttilvekst og samt økte investeringer fra bestående klienter, og har hittil i 2020 vokst kraftig. I år har klientenes beholdning av verdipapirfond under rådgivning hos Söderberg & Partners Wealth Management vokst til over 10 mrd kroner i Norge, sier adm.dir. Michael V. Sivertsen.

blobid2.jpg

Bilde: Michael V. Sivertsen på kontoret i Oslo.

Fortsetter veksten i 4. kvartal 2020

I 4. kvartal planlegger selskapet å fortsette den sterke klientveksten, og høsten har startet sterkt i form av mange nye klienter og sterke tall for klientavkastning etter sommeren. Det rekrutteres nå flere nye erfarne formuesforvaltere som ønsker å arbeide hos en uavhengig rådgiver i sterk vekst istedenfor å arbeide i storbankene eller hos mindre rådgivningsselskaper.

- Nye klienter velger Söderberg & Partners Wealth Management på grunn av at de ønsker reell rådgivning og en personlig formuesrådgiver. Vår rådgivningsmodell overgår rådgivningen som storbankene kan gjennomføre. Vi investerer store midler for stadig å forbedre og utvide vår rådgivning samt å ansette de aller beste rådgiverne i Norge, sier Sivertsen.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss