Skip to main content Skip to main navigation

Fra pilotprosjekt til fast praksis

Fra pilotprosjekt til fast praksis

En skreddersydd juridisk sjekk som en del av etableringen av nye klientforhold.

14 juni · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management sin avdeling i Bergen startet i 2019 et pilotprosjekt som ble tilbudt nye større klienter; en skreddersydd juridisk sjekk gjennomført av ekstern advokat som en del av etableringen av nye klientforhold. Klientens formuesrådgiver hos Söderberg & Partners Wealth Management skulle fungere som klientens prosjektleder.

God prosjektledelse har alltid vært viktig, men særlig overfor de største klientenee som gjerne har en mer kompleks organisering av formuen. Vår erfaring har vist oss at prosjektledelse og helhetlig tenkning gjerne er to sider av samme sak.

Som en uavhengig rådgiver har Söderberg & Partners Wealth Management AS mulighet til å tilknytte uavhengig juridisk kompetanse inn til klientene. Bakgrunnen for prosjektet var at klienter med større formuer og mer komplekse strukturer ofte viste seg å kunne ha særskilte behov. Den juridiske sjekken har så langt omfattet en gjennomgang av skattemessige- og finansielle posisjoner, fremtidsrettet sikring om noe skulle skje, pensjon og andre juridiske forhold som bør belyses.

Foto: Bernt Hodne fra Advokatfirma Hodne AS (til venstre) har så langt vært vår tilknyttede advokat i dette prosjektet i Bergen. Daglig leder i Bergen Edvard Brøther (til høyre) sier at samarbeidet har bakgrunn i Bernt Hodnes svært gode evne til å kommunisere og formidle sitt fagfelt til klientene.

Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som klienten, og jeg håper virkelig klientene sitter igjen med det inntrykket.
– Edvard Brøther

Juridisk sjekk har vært gjennomført på en rekke klienter gjennom 2019 og våren 2020. Daglig leder hos Söderberg & Partners Wealth Management i Bergen, Edvard Brøther, tok en prat med Advokat Bernt Hodne om erfaringene så langt:

Hva var dine tanker rundt dette prosjektet før oppstarten høsten 2019?

– Først vil jeg si at det har vært veldig spennende å få være en del av dette. Min erfaring er at Söderberg & Partners Wealth Management gjennomfører en god og omfattende kartlegging og formuesplanlegging for klientene, men at det likevel var noen elementer som ikke ble belyst i like stor grad. Det var her vi så at det var forbedringsmuligheter. En ting vi var enige om før vi startet opp var at behovet for denne type Juridisk sjekk sannsynligvis var større desto høyere formue en klient har.

Det er videre svært viktig at klienten har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade.
– Bernt Hodne

– Vi ønsket å belyse de skattemessige og juridiske fallgruvene. Det er ganske mange av dem og dette henger vel sammen med at landskapet endrer seg fra år til år. Det er videre svært viktig at klienten har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade. Her finnes mange eksempler på store formuer som forvitrer bort fordi ingen har hatt fullmakt til å kunne gjøre noe før formuen går i arv. Jeg var tydelig på at hver prosess kunne ta mye tid. Det viktigste var at vi kunne være stolte av sluttproduktet. Da fikk det heller ta den tiden det tok.

Hva tror du skiller denne tjenesten fra andre lignende løsninger?

– Min oppfatning er at den graden av skreddersøm vi har tilbudt er unik. Siden ingen av klientene er like, har heller ikke prosessene vært like. Siden dette ikke er samlebåndsproduksjon håper jeg at klientene også oppfatter dette som skreddersøm. Vi har stått helt fritt til å fokusere på det som er relevant for den enkelt klient. Vi har et innledende møte hvor klienten får fortelle litt om seg selv, og hvilke tanker de selv har rundt prosessen. Det er her den største verdien ligger tror jeg.

Hva sier klientene?

– Tilbakemeldingene har stort sett vært veldig positive. Jeg tror noen har blitt litt overrasket over dybden og kvaliteten i det arbeidet som har blitt gjort. Noen har vel også blitt litt skuffet over at vi ikke har funnet noe galt. Men det er vel noen ganger slik. Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk. Vi må også bli enda flinkere til å sammenfatte den Juridiske sjekken med informasjonen i den omfattende planen som allerede er laget av formuesrådgiveren sammen med klientene. Denne helheten blir noen ganger litt uoversiktlig for klientene.

Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk.
– Bernt Hodne

– Hos de fleste finner vi små og store forbedringspunktet som vi senere har tatt tak i. En gjennomgående tilbakemelding er at lover og regler har endret seg og at de hadde en annen oppfatning av tingenes tilstand. Kunnskap er ferskvare. Det som var riktig i 2013 er kanskje ikke riktig i 2020 viser det seg.

Hva kan bedres?

– Jeg tror det er mye som kan bedres, men vi har uansett fått en god start. Skal denne type arbeid være interessant og relevant for store klienter, ja da trenger vi skreddersøm. Skreddersøm betyr ofte det samme som høy tidsbruk og ekstra innsats fra min side. Den dagen vi plasserer dette på et samlebånd, er dagen jeg tror klientene mister interessen.


Edvard Brøther er også fornøyd med hvordan prosjektet har tatt form.

– Dette prosjektet har vist oss verdien av å ta prosjektledelse overfor kundene et steg videre. Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som klienten, og jeg håper virkelig klientene sitter igjen med det inntrykket. Den Juridiske sjekken er forbeholdt nye klienter som investerer 10 MNOK eller mer hos oss. Fra start til slutt vil en slik prosess ofte vare fra to- til tre uker. Er det eksisterende eller nye klienter som vil vite mer om dette, så håper jeg de tar kontakt med sin formuesrådgiver, sier Edvard.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss