Skip to main content Skip to main navigation

Fra pilotprosjekt til fast praksis

Fra pilotprosjekt til fast praksis

En skreddersydd juridisk sjekk som en del av etableringen av nye kundeforhold.

14 juni · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management sin avdeling i Bergen startet i 2019 et pilotprosjekt som ble tilbudt nye større kunder; en skreddersydd juridisk sjekk gjennomført av ekstern advokat som en del av etableringen av nye kundeforhold. Kundens formuesforvalter hos Söderberg & Partners Wealth Management skulle fungere som kundens prosjektleder.

God prosjektledelse har alltid vært viktig, men særlig overfor de største kundene som gjerne har en mer kompleks organisering av formuen. Vår erfaring har vist oss at prosjektledelse og helhetlig tenkning gjerne er to sider av samme sak.

Som en uavhengig rådgiver har Söderberg & Partners Wealth Management AS mulighet til å tilknytte uavhengig juridisk kompetanse inn til kundene. Bakgrunnen for prosjektet var at kunder med større formuer og mer komplekse strukturer ofte viste seg å kunne ha særskilte behov. Den juridiske sjekken har så langt omfattet en gjennomgang av skattemessige- og finansielle posisjoner, fremtidsrettet sikring om noe skulle skje, pensjon og andre juridiske forhold som bør belyses.

Foto: Bernt Hodne fra Advokatfirma Hodne AS (til venstre) har så langt vært vår tilknyttede advokat i dette prosjektet i Bergen. Daglig leder i Bergen Edvard Brøther (til høyre) sier at samarbeidet har bakgrunn i Bernt Hodnes svært gode evne til å kommunisere og formidle sitt fagfelt til kundene.

Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket.
– Edvard Brøther

Juridisk sjekk har vært gjennomført på en rekke kunder gjennom 2019 og våren 2020. Daglig leder hos Söderberg & Partners Wealth Management i Bergen, Edvard Brøther, tok en prat med Advokat Bernt Hodne om erfaringene så langt:

Hva var dine tanker rundt dette prosjektet før oppstarten høsten 2019?

– Først vil jeg si at det har vært veldig spennende å få være en del av dette. Min erfaring er at Söderberg & Partners Wealth Management gjennomfører en god og omfattende kartlegging og formuesplanlegging for kundene, men at det likevel var noen elementer som ikke ble belyst i like stor grad. Det var her vi så at det var forbedringsmuligheter. En ting vi var enige om før vi startet opp var at behovet for denne type Juridisk sjekk sannsynligvis var større desto høyere formue en kunde har.

Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade.
– Bernt Hodne

– Vi ønsket å belyse de skattemessige og juridiske fallgruvene. Det er ganske mange av dem og dette henger vel sammen med at landskapet endrer seg fra år til år. Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade. Her finnes mange eksempler på store formuer som forvitrer bort fordi ingen har hatt fullmakt til å kunne gjøre noe før formuen går i arv. Jeg var tydelig på at hver prosess kunne ta mye tid. Det viktigste var at vi kunne være stolte av sluttproduktet. Da fikk det heller ta den tiden det tok.

Hva tror du skiller denne tjenesten fra andre lignende løsninger?

– Min oppfatning er at den graden av skreddersøm vi har tilbudt er unik. Siden ingen av kundene er like, har heller ikke prosessene vært like. Siden dette ikke er samlebåndsproduksjon håper jeg at kundene også oppfatter dette som skreddersøm. Vi har stått helt fritt til å fokusere på det som er relevant for den enkelt kunde. Vi har et innledende møte hvor kunden får fortelle litt om seg selv, og hvilke tanker de selv har rundt prosessen. Det er her den største verdien ligger tror jeg.

Hva sier kundene?

– Tilbakemeldingene har stort sett vært veldig positive. Jeg tror noen har blitt litt overrasket over dybden og kvaliteten i det arbeidet som har blitt gjort. Noen har vel også blitt litt skuffet over at vi ikke har funnet noe galt. Men det er vel noen ganger slik. Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk. Vi må også bli enda flinkere til å sammenfatte den Juridiske sjekken med informasjonen i den omfattende planen som allerede er laget av formuesforvalteren sammen med kundene. Denne helheten blir noen ganger litt uoversiktlig for kundene.

Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk.
– Bernt Hodne

– Hos de fleste finner vi små og store forbedringspunktet som vi senere har tatt tak i. En gjennomgående tilbakemelding er at lover og regler har endret seg og at de hadde en annen oppfatning av tingenes tilstand. Kunnskap er ferskvare. Det som var riktig i 2013 er kanskje ikke riktig i 2020 viser det seg.

Hva kan bedres?

– Jeg tror det er mye som kan bedres, men vi har uansett fått en god start. Skal denne type arbeid være interessant og relevant for store kunder, ja da trenger vi skreddersøm. Skreddersøm betyr ofte det samme som høy tidsbruk og ekstra innsats fra min side. Den dagen vi plasserer dette på et samlebånd, er dagen jeg tror kundene mister interessen.


Edvard Brøther er også fornøyd med hvordan prosjektet har tatt form.

– Dette prosjektet har vist oss verdien av å ta prosjektledelse overfor kundene et steg videre. Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket. Den Juridiske sjekken er forbeholdt nye kunder som investerer 10 MNOK eller mer hos oss. Fra start til slutt vil en slik prosess ofte vare fra to- til tre uker. Er det eksisterende eller nye kunder som vil vite mer om dette, så håper jeg de tar kontakt med sin formuesforvalter, sier Edvard.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for oktober 2020

25 november · 2020

Antallet nye smittetilfeller av Covid-19 steg kraftig i oktober. Globale aksjemarkeder ble preget av usikkerheten i takt med nye nedstengninger i vestlige økonomier. Kredittpåslaget økte noe i måneden, som sammen med høyere renter gav negativ avkastning i globale renteindekser.

2020.11 Utvikling utvalgte indekser.png

Økt smitte, økonomiske nøkkeltall flater ut

Ledende økonomiske indikatorer flater ut etter et sterkt tredjekvartal. Samtidig har andre (tredje i USA) smittebølge for alvor begynt i store deler av USA, Europa og India, noe som har ført til strengere restriksjoner og ulike former for lockdowns. Oppbremsing i økonomisk aktivitet gir grobunn for ytterligere stimulansepakker som vil kunne vare inn i neste år. Den europeiske sentralbanken, ECB, varslet blant annet at de på desembermøtet vil kalibrere pengepolitikken og at det vil kunne komme ytterligere lettelser, sannsynligvis via verdipapirkjøpsprogrammer og økte likviditetstiltak.

2020.11 Nye tilfeller Covid 19.png

Aksjemarkedene

2020.11 Utvikling aksjeindekser oktober.png

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 2,4 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,1 prosent i lokal valuta. Målt i norske kroner er den opp 7,6 prosent på grunn av en svakere norsk kronekurs. Ser vi på sektornivå så var det energi og finans som utviklet seg svakest i oktober, og de eneste sektorene med positiv avkastning var forsyning og kommunikasjon. De store IT og teknologiselskapene, som har stått for brorparten av den positive avkastningen i år, hadde samlet sett en svak måned i oktober, der sektoren var ned 1,1 prosent. Til tross for at mange store amerikanske selskaper leverte gode 3.kvartalstall i oktober, ble sentimentet svekket av økte smittetall og svakere utsikter. Den brede S&P 500 indeksen endte ned 2,7 prosent (USD).

Rentemarkedene - økt kredittpåslag

Lange renter steg i USA og Norge etter sidelengs utvikling siden april. Rentene i USA har steget i takt med økt forventning til Biden-seier og med det utsikter til økt offentlig pengebruk. Tendensen har vært den motsatte i eurosonen, der rentene falt i oktober, trolig på grunn av smitteoppblomstringen og forventning til redusert aktivitet.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) har utviklet seg positivt hittil i år, med en avkastning på over fire prosent, godt hjulpet av fallende rentenivå. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) har siden bunnen i mars steget med nesten 30 prosent, men ligger fortsatt i minus idet vi nærmer oss årets siste måneder.

2020.11 Renter.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us