Skip to main content Skip to main navigation

Informasjon om garanti-tjenesten D

Innovasjonen D utfordrer depositumskontoen

Etter en intens periode med utvikling, kartlegging og klargjøring har Söderberg & Partners nå endelig lansert sin innovasjon som utfordrer depositumskontoen, D. Tjenesten er like trygg og skal oppleves som mye enklere for utleiere.

Av Husleieloven fremkommer det at det kan avtales sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det mange ikke er klar over er at denne sikkerheten kan fremstilles både i form av depositum og garanti. Garanti istedenfor depositum er en sikkerhet som profesjonelle forvaltere har benyttet seg av i mange år, men som ikke har vært så lett tilgjengelig for private utleiere, før nå.

Ettersom både garanti og depositum reguleres av Husleieloven stilles det like krav til hva som omfattes. Garanti er like trygt, men skal oppleves som mye enklere. I tillegg til at utleier kan være trygg på at et eventuelt krav etter endt leieforhold blir dekket iht. leiekontrakt og husleieloven, må leietaker gjennom en kredittsjekk som utleier vanligvis ikke har tilgang til å gjennomføre for å få kjøpt garanti.

Videre slipper utleier eventuelle etableringsgebyr i banken, og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank.

Informasjon om tjenesten D

Depositum er ofte et nødvendig onde for både utleier og leietaker. Det er ofte krevende for leietaker å skaffe penger til et stort depositum dersom man har dårlig råd, og hvis man har råd er det kjedelig å måtte låse penger. For utleier kan det være krevende å møtes i banken for å opprette depositumskonto, og utleier har ingen mulighet til å sjekke leietaker for betalingsanmerkninger.

D er et alternativ til depositum der leietaker betaler en liten del av depositumsbeløpet for en garanti som varer i opptil tre år. Det tilbys D med ett og tre års varighet, og det betales ikke penger tilbake når perioden er over, eller dersom leieforholdet avsluttes. Prisen er fra 8% av depositumsbeløpet avhengig av lengden på garantien.

D er en tjeneste som kan brukes i alle private leieforhold. Vil du som utleier eller leietaker skaffe deg D, så gjøres det enkelt over nett. Logg inn med BankID, fyll inn epost og telefonnummer, gjennomfør kredittsjekk, godkjenn avtalen, og så er det gjort.

Så med D har du et alternativ til depositum som er like trygt, og mye enklere.

Bestill D
Spørsmål og svar 

Kontakt oss