Skip to main content Skip to main navigation

Informasjon om garanti-tjenesten D

Innovasjonen D utfordrer depositumskontoen

Etter en intens periode med utvikling, kartlegging og klargjøring har Söderberg & Partners nå endelig lansert sin innovasjon som utfordrer depositumskontoen, D. Tjenesten er like trygg og skal oppleves som mye enklere for utleiere.

Av Husleieloven fremkommer det at det kan avtales sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det mange ikke er klar over er at denne sikkerheten kan fremstilles både i form av depositum og garanti. Garanti istedenfor depositum er en sikkerhet som profesjonelle forvaltere har benyttet seg av i mange år, men som ikke har vært så lett tilgjengelig for private utleiere, før nå.

Ettersom både garanti og depositum reguleres av Husleieloven stilles det like krav til hva som omfattes. Garanti er like trygt, men skal oppleves som mye enklere. I tillegg til at utleier kan være trygg på at et eventuelt krav etter endt leieforhold blir dekket iht. leiekontrakt og husleieloven, må leietaker gjennom en kredittsjekk som utleier vanligvis ikke har tilgang til å gjennomføre for å få kjøpt garanti.

Videre slipper utleier eventuelle etableringsgebyr i banken, og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank.

Informasjon om tjenesten D

Depositum er ofte et nødvendig onde for både utleier og leietaker. Det er ofte krevende for leietaker å skaffe penger til et stort depositum dersom man har dårlig råd, og hvis man har råd er det kjedelig å måtte låse penger. For utleier kan det være krevende å møtes i banken for å opprette depositumskonto, og utleier har ingen mulighet til å sjekke leietaker for betalingsanmerkninger.

D er et alternativ til depositum der leietaker betaler en liten del av depositumsbeløpet for en garanti som varer i opptil tre år. Det tilbys D med ett og tre års varighet, og det betales ikke penger tilbake når perioden er over, eller dersom leieforholdet avsluttes. Prisen er fra 8% av depositumsbeløpet avhengig av lengden på garantien.

D er en tjeneste som kan brukes i alle private leieforhold. Vil du som utleier eller leietaker skaffe deg D, så gjøres det enkelt over nett. Logg inn med BankID, fyll inn epost og telefonnummer, gjennomfør kredittsjekk, godkjenn avtalen, og så er det gjort.

Så med D har du et alternativ til depositum som er like trygt, og mye enklere.

Bestill D
Spørsmål og svar 

Innovasjonen D utfordrer depositumskontoen

Etter en intens periode med utvikling, kartlegging og klargjøring har Söderberg & Partners nå endelig lansert sin innovasjon som utfordrer depositumskontoen, D. Tjenesten er like trygg og skal oppleves som mye enklere for utleiere.

Av Husleieloven fremkommer det at det kan avtales sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det mange ikke er klar over er at denne sikkerheten kan fremstilles både i form av depositum og garanti. Garanti istedenfor depositum er en sikkerhet som profesjonelle forvaltere har benyttet seg av i mange år, men som ikke har vært så lett tilgjengelig for private utleiere, før nå.

Ettersom både garanti og depositum reguleres av Husleieloven stilles det like krav til hva som omfattes. Garanti er like trygt, men skal oppleves som mye enklere. I tillegg til at utleier kan være trygg på at et eventuelt krav etter endt leieforhold blir dekket iht. leiekontrakt og husleieloven, må leietaker gjennom en kredittsjekk som utleier vanligvis ikke har tilgang til å gjennomføre for å få kjøpt garanti.

Videre slipper utleier eventuelle etableringsgebyr i banken, og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank.

Informasjon om tjenesten D

Depositum er ofte et nødvendig onde for både utleier og leietaker. Det er ofte krevende for leietaker å skaffe penger til et stort depositum dersom man har dårlig råd, og hvis man har råd er det kjedelig å måtte låse penger. For utleier kan det være krevende å møtes i banken for å opprette depositumskonto, og utleier har ingen mulighet til å sjekke leietaker for betalingsanmerkninger.

D er et alternativ til depositum der leietaker betaler en liten del av depositumsbeløpet for en garanti som varer i opptil tre år. Det tilbys D med ett og tre års varighet, og det betales ikke penger tilbake når perioden er over, eller dersom leieforholdet avsluttes. Prisen er fra 8% av depositumsbeløpet avhengig av lengden på garantien.

D er en tjeneste som kan brukes i alle private leieforhold. Vil du som utleier eller leietaker skaffe deg D, så gjøres det enkelt over nett. Logg inn med BankID, fyll inn epost og telefonnummer, gjennomfør kredittsjekk, godkjenn avtalen, og så er det gjort.

Så med D har du et alternativ til depositum som er like trygt, og mye enklere.

Bestill D
Spørsmål og svar 

Rykende uenig med Forbrukerrådet

Forbrukerrådets forsvarstale for endringer i boligloven imponerer ikke Øyvind Müller Famestad. – De foreslåtte endringene åpner for flere konflikter, ikke færre, mener han.

Forbrukerrådet hadde et egenskrevet innlegg i DN den 16. mars i år. Der skriver de at de foreslåtte lovendringene vil gi «langt bedre – og lenge etterlengtet – risikofordeling mellom selger og kjøper».

Øyvind Müller Famestad, som er ekspert på eiendomsforsikring i Söderberg & Partners, er uenig.

- Vi frykter at de foreslåtte endringene vil øke konfliktnivået mellom boligselger og -kjøper, sier han.

Krangling om småpenger

Bakgrunnen for saken er et forslag om å endre avhendingsloven, slik at den såkalte «egenandelen» blir på 10.000 kroner. Det vil si at boligkjøper kan kreve erstatning for alle skjulte feil og mangler som overstiger dette beløpet. Dette i motsetning til i dag, hvor fem prosent av verdien vanligvis legges til grunn. I snitt betyr det et beløp på rundt 175.000 kroner.

Forbrukerrådet skriver i DN-kronikken at de ikke er urolige for at en ny lov åpner for krangling om småpenger mellom boligselger og -kjøper. Forklaringen er at det skal gjøres en «selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere».

- Det betyr egentlig bare at det skal legges en tilstandsrapport til grunn. Akkurat som i dag, med andre ord. Tilstandsrapporten skal på sin side utarbeides av profesjonelle takstfolk. Også det er akkurat som i dag. Det er med andre ord ingen grunn til at lovendringen vil redusere antallet «skjulte feil og mangler», så lenge praksisen er den samme som den allerede er, sier Müller Famestad.

- Det eneste som oppnås ved at egenandelen senkes, er at sannsynligheten for at boligkjøper vil kreve erstatning øker.

Bedre tilstandsrapporter

Øyvind Müller Famestad mener det heller må jobbes med å øke kvaliteten på tilstandsrapporten og kompetansen blant landets takstfolk. En endring i avhendingsloven er å begynne i feil ende, mener han.

- Vår erfaring, etter mange år i bransjen, viser at skjulte feil og mangler ikke er lett å oppdage, selv for profesjonelle fagfolk. Det er en grunn til at de omtales som «skjulte». I stedet for endringer i avhendingsloven, bør vi heller først jobbe for nye lover og forskrifter som regulerer takst og bygningskyndige. Det er her kilden til konfliktene ligger, ikke i avhendingsloven som sådan.

- Forbrukerrådet gir inntrykk av at tilstandsrapportene får med seg alle mangler, og dermed fjerner alt grunnlag for tvister. Sånn er det naturligvis ikke, og det skjer i alle fall ikke som følge av en eventuell endring i avhendingsloven, legger han til.

Ny lov = ny forsikringsordning

Øyvind Müller Famestad er også kritisk til at Forbrukerrådet skriver at «Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring slik som det er i dag».

- Det er en veldig naiv tilnærming. Forsikringene som tilbys i dag er utformet med utgangspunkt i dagens lovgivning. Ved endringer i lovverket, vil det naturligvis også kunne medføre endringer i forsikringsordningene. I verste fall vil boligselger oppleve at forsikringene blir merkbart dyrere enn i dag, fordi faren for konflikt øker såpass mye, sier han.

Solid grunnlag?

Også Eiendom Norge, NEF og NBBL stiller seg tvilsomme til de foreslåtte endringene. Disse aktørene har mye erfaring med praktisering av avhendingsloven og hverdagen til boligkjøper og boligselger.

- Forbrukerrådet bygger mye av sin argumentasjon på en rapport de selv har skrevet, og som vi i bransjen mener er svært ubalansert. Det er ikke et «solid grunnlag», slik Forbrukerrådet gir inntrykk av, avslutter Øyvind Müller Famestad.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Rykende uenig med Forbrukerrådet

Forbrukerrådets forsvarstale for endringer i boligloven imponerer ikke Øyvind Müller Famestad. – De foreslåtte endringene åpner for flere konflikter, ikke færre, mener han.

Forbrukerrådet hadde et egenskrevet innlegg i DN den 16. mars i år. Der skriver de at de foreslåtte lovendringene vil gi «langt bedre – og lenge etterlengtet – risikofordeling mellom selger og kjøper».

Øyvind Müller Famestad, som er ekspert på eiendomsforsikring i Söderberg & Partners, er uenig.

- Vi frykter at de foreslåtte endringene vil øke konfliktnivået mellom boligselger og -kjøper, sier han.

Krangling om småpenger

Bakgrunnen for saken er et forslag om å endre avhendingsloven, slik at den såkalte «egenandelen» blir på 10.000 kroner. Det vil si at boligkjøper kan kreve erstatning for alle skjulte feil og mangler som overstiger dette beløpet. Dette i motsetning til i dag, hvor fem prosent av verdien vanligvis legges til grunn. I snitt betyr det et beløp på rundt 175.000 kroner.

Forbrukerrådet skriver i DN-kronikken at de ikke er urolige for at en ny lov åpner for krangling om småpenger mellom boligselger og -kjøper. Forklaringen er at det skal gjøres en «selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere».

- Det betyr egentlig bare at det skal legges en tilstandsrapport til grunn. Akkurat som i dag, med andre ord. Tilstandsrapporten skal på sin side utarbeides av profesjonelle takstfolk. Også det er akkurat som i dag. Det er med andre ord ingen grunn til at lovendringen vil redusere antallet «skjulte feil og mangler», så lenge praksisen er den samme som den allerede er, sier Müller Famestad.

- Det eneste som oppnås ved at egenandelen senkes, er at sannsynligheten for at boligkjøper vil kreve erstatning øker.

Bedre tilstandsrapporter

Øyvind Müller Famestad mener det heller må jobbes med å øke kvaliteten på tilstandsrapporten og kompetansen blant landets takstfolk. En endring i avhendingsloven er å begynne i feil ende, mener han.

- Vår erfaring, etter mange år i bransjen, viser at skjulte feil og mangler ikke er lett å oppdage, selv for profesjonelle fagfolk. Det er en grunn til at de omtales som «skjulte». I stedet for endringer i avhendingsloven, bør vi heller først jobbe for nye lover og forskrifter som regulerer takst og bygningskyndige. Det er her kilden til konfliktene ligger, ikke i avhendingsloven som sådan.

- Forbrukerrådet gir inntrykk av at tilstandsrapportene får med seg alle mangler, og dermed fjerner alt grunnlag for tvister. Sånn er det naturligvis ikke, og det skjer i alle fall ikke som følge av en eventuell endring i avhendingsloven, legger han til.

Ny lov = ny forsikringsordning

Øyvind Müller Famestad er også kritisk til at Forbrukerrådet skriver at «Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring slik som det er i dag».

- Det er en veldig naiv tilnærming. Forsikringene som tilbys i dag er utformet med utgangspunkt i dagens lovgivning. Ved endringer i lovverket, vil det naturligvis også kunne medføre endringer i forsikringsordningene. I verste fall vil boligselger oppleve at forsikringene blir merkbart dyrere enn i dag, fordi faren for konflikt øker såpass mye, sier han.

Solid grunnlag?

Også Eiendom Norge, NEF og NBBL stiller seg tvilsomme til de foreslåtte endringene. Disse aktørene har mye erfaring med praktisering av avhendingsloven og hverdagen til boligkjøper og boligselger.

- Forbrukerrådet bygger mye av sin argumentasjon på en rapport de selv har skrevet, og som vi i bransjen mener er svært ubalansert. Det er ikke et «solid grunnlag», slik Forbrukerrådet gir inntrykk av, avslutter Øyvind Müller Famestad.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Contact us