Skip to main content Skip to main navigation

Ti gode grunner til å tegne boligselgerforsikring

Aktuelt

Ti gode grunner til å tegne boligselgerforsikring

20 november · 2018

Vi gir deg ti gode grunner til å tegne boligselgerforsikring.

  1. Ni av ti boligselgere tegner boligselgerforsikring.
  2. Boligselgerforsikringen dekker ditt ansvar i de fem årene som avhendingsloven fastsetter.
  3. Én av seks boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt i etterkant av en bolighandel. Ofte dreier dette seg om store beløp.
  4. Du får en egen jurist/ advokat som representerer deg, dersom kjøper klager på boligen du har solgt.
  5. Det reklameres på alle typer boliger, og forsikringen er like nødvendig om du har ny eller gammel bolig.
  6. Selv om du har bodd lenge i boligen, er det umulig å kjenne eiendommen fullt ut. Skjulte feil og mangler kan ingen se.
  7. Et betydelig antall boligselgere har ikke evne til å tilbakebetale et prisavslag eller en erstatning til kjøper. For mange vil dette bety økonomisk ruin.
  8. Du kan oppleve at kjøperen din forutsetter at du har tegnet boligselgerforsikring før de legger inn bud.
  9. Forsikringspremien trekkes direkte i oppgjøret av megler etter salg.
  10. Ved salg av leiligheter kan du også være ansvarlig for feil ved fellesarealer og for opplysninger fra forretningsfører og styret.

 

Husk hytta!


Boligselgerforsikring er like aktuelt for hytter som på andre eiendomstyper. Hytter står ubevoktet store deler av året, og er derfor spesielt utsatt.

Her kan du lese om hvorfor det er viktig å tegne boligselgerforsikring på nyere boliger
og om hvordan du tegner boligselgerforsikring

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss