Skip to main content Skip to main navigation

Syv grunner til å tegne boligkjøperforsikring

Aktuelt

Syv grunner til å tegne boligselgerforsikring

20 november · 2018

Det er mange fordeler ved å tegne boligkjøperforsikring. Vi gir deg syv gode grunner.

  1. Selv om selger har bodd lenge i boligen er det umulig å kjenne eiendommen fullt ut. Skjulte feil og mangler kan ingen se
  2. Det reklameres på alle typer boliger, uavhengig om boligen er gammel eller ny, ligger i et borettslag eller er en frittstående villa
  3. Forsikringen dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.
  4. Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand og advokat forbundet med fremme av krav overfor selger, og/eller selgerens forsikringsselskap
  5. Forsikringen dekker ikke kun bistand ved feil og mangler, men også bistand til krav knyttet opp mot forsinket overlevering
  6. Utgifter til takstmenn, sakkyndige og andre nødvendige ekspertuttalelser er dekket
  7. Ønsker du bistand under forsikringen vil du få en førstegangsvurdering som vil indikere om det er grunnlag for å ta saken videre. Bestemmer du deg for dette, er egenandelen kun 4000 kroner uavhengig av omkostningenes størrelse. Egenandelen refunderes uavkortet dersom det oppnås erstatning/prisavslag

Det henvises til den enkelte forsikringsgivers vilkår for opplysninger om eventuelle begrensninger i dekningen. 


Slik tegner du boligkjøperforsikring.

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss