Skip to main content Skip to main navigation

Praktisk informasjon om boligkjøperforsikring

Aktuelt

Praktisk informasjon om boligkjøperforsikring

20 november · 2018

Boligkjøperforsikring kan tegnes av privatpersoner som kjøper bolig- fritidseiendom eller tomt. Vi gir deg praktisk informasjon om tegning av boligkjøperforsikring.

Hvem kan tegne boligkjøperforsikring

  • Forsikringen kan kun tegnes ved kjøp av eiendom solgt etter avhendingsloven.
  • Kan ikke tegnes der kjøper driver med salg/utvikling/utleie av eiendom som et ledd i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen eller salg mellom familie (opp- og nedstigende linje, samt søsken).
  • Småbruk/gård der hovedinntekten kommer fra gården, næringseiendommer og obligasjonsleiligheter er unntatt fra dekning.

 

Når skal man tegne boligkjøperforsikring

  • Boligkjøperforsikringen bestiller du gjennom din eiendomsmegler mellom aksept av bud og senest på kontraktsmøtet.

 

Hvordan tegner man boligkjøperforsikring

  • Kryss av for om du ønsker boligkjøperforsikring i kjøpekontrakten på kontraktsmøtet.
  • Forsikringsbevis, vilkår og faktura sendes til din e-post så fort megler har bestilt forsikringen.

Det er flere fordeler med å tegne boligkjøperforsikring.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss