Skip to main content Skip to main navigation

Borettslag og sameier

Godt vedlikehold kan gi skadefrie borettslag

Borettslag og sameier

20 november · 2018

Et borettslag eller sameie som passer godt på bygningsmassen, reduserer risikoen for kostbare skader og avkortning av erstatningssummen.

– Det er mye som tilsier at et borettslag eller et sameie som sørger for godt og jevnlig vedlikehold, har store muligheter for å unngå skader. I tillegg vil de øke verdien på den enkelte boenheten, sier ekspert på forsikring av borettslag og sameier hos Söderberg & Partners, Julie Warming.

 

Vann er versting

I et sameie eller et borettslag bor det mange mennesker under samme tak. Det betyr at potensialet for skader er stort.

– Vann er den største enkeltårsak til skader som utløser erstatning fra forsikringsselskapene, forteller Warming.

Skader som oppstår i én boenhet, kan få konsekvenser for mange flere.

– Et vannrør som sprekker eller en feil på en vaskemaskin kan føre til vannskader i mange leiligheter. Vann finner veien gjennom tak, utette vinduer og balkonger, sier hun.

 

Følgeskader

Brann skjer heldigvis ikke like ofte. Men brann kan få store økonomiske konsekvenser, i tillegg til at det er fare for menneskeliv. En liten brann i en leilighet utløste for en tid siden en erstatning på 12 millioner kroner på grunn av følgeskadene av røyk og vann fra slukningsarbeidet.

 

Mye støy

I tillegg til de faktiske skadene vann eller brann kan medføre, vil slike skader føre til masse støy og ekstraarbeid for de involverte.

– Beboere i leilighetene som er påvirket av skadene kan kanskje måtte bo andre steder i perioder eller ha håndverkere ut og inn av leiligheten. Styret vil også gjerne få en merbelastning ved å måtte være tilgjengelig til enhver tid.

 

Plutselig og uforutsett

Det er viktig å være klar over at et dårlig vedlikeholdt borettslag risikerer avkortning av erstatningen.

– Skader man burde visst kunne komme – det vil si at den ikke kommer plutselig og uforutsett – får man ikke utbetalt full erstatning for, sier Warming, som forteller at Söderberg & Partners har daglige henvendelser vedrørende skader, oppfølging av skader og spørsmål om hva borettslaget er forsikret for.

 

Riktig pris

Söderberg & Partners kunder er store forvaltningsselskaper. De igjen tilbyr sine borettslag gunstige forsikringsordninger som Söderberg & Partners forhandler fram med norske forsikringsselskap.

– Gjennom forhandlinger med forsikringsselskapene jobber vi hele tiden for en riktig og rettferdig pris, sier Warming.

Hun forteller at de tilbyr forsikringspakker for borettslag og sameier som også inkluderer skadedyrforsikring, rettshjelp, ulykkesforsikring, huseieransvar, styreansvarsforsikring og dugnadsforsikring.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss