Skip to main content Skip to main navigation

Boligselgerforsikring for nyere boliger

Aktuelt

Boligselgerforsikring - viktig også for nyere boliger

20 november · 2018

Vi gir deg syv gode grunner til hvorfor du bør ha boligselgerforsikring - også for nyere boliger. 

  1. Kjøper har høyere forventning, og terskelen for å klage er derfor lav.
  2. Kjøper har rett til, og kan kreve, å forholde seg til sin kontraktspart – altså selger.
  3. Selgeren kan lett bli stilt til ansvar når kjøperen har en forventning om at "alt er perfekt".
  4. Det er ofte lange og tunge prosesser hos store utbyggere.
  5. Selv om utbygger er solvent, er det ingen garanti for at utbygger utbetaler, selv om man vinner frem i en klagesak
  6. De fleste reklamasjoner på nyere boliger kommer 4. eller 5. året, når ny eier starter oppussingsarbeid. Eventuelle garantier vil være utløpt på dette tidspunktet.
  7. Det finnes dessverre useriøse utbyggere som ikke ønsker å være tilgjengelig for en kjøpers klager. Årsaken kan også være at firmaet har gått konkurs.

Det viser seg at 1 av 6 boligkjøpere klager

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss