Skip to main content Skip to main navigation

Avhendingsloven - hva boligkjøper må vite

Aktuelt

Avhendingsloven - hva boligkjøper må vite

20 november · 2018

Boligkjøperforsikring er kjøpers mulighet til å forsikre seg mot økonomiske belastningen overfor selger dersom det oppdages feil eller mangler ved boligen.

De fleste eiendommer selges i dag med forbeholdet "as is" i kontrakten. Det betyr at når du som boligkjøper overtar eiendommen, overtar du også ansvaret for alle feil og ekstra utgifter som måtte påløpe.

Å eie en bolig innebærer at man vil ha løpende kostnader til vedlikehold, og ikke minst må man huske på at det å eie noe innebærer en risiko for uforutsette utgifter. Selger av eiendommen har antagelig kjøpt seg en annen bolig hvor han overtar det samme ansvaret for slike kostnader, og det samme gjelder for eventuelle kjøpere av din tidligere bolig.

 

Selger vil allikevel være ansvarlig i tre tilfeller

  1. Det er holdt tilbake opplysninger om negative forhold ved eiendommen som har virket inn på bolighandelen
  2. Det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på bolighandelen
  3. Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn forventet på bakgrunn av gitte opplysninger om eiendommens alder, tilstand, kjøpesum og forhold for øvrig

 

Når man vurderer om boligen er i vesentlig dårligere stand vektlegger man særlig følgende momenter; størrelsen på utbedringskostnadene, alder og ikke minst hvilke opplysninger som ble gitt før avtalen ble inngått.

Les mer om avhendingsloven.

 

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss