Skip to main content Skip to main navigation

Arendalsuka 2022

Arendalsuka 2022

Ny Avhendingslov og takstforskrift - erfaringer så langt!

Eiendom Norge - Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak - arrangerte Boligdagen under årets Arendalsuke. Söderberg & Partners CEO, Jørn Gisvold, deltok i paneldebatten om endringene i Avhendingsloven - hvordan har ikrafttredelsen gått?

Det har nå gått snart åtte måneder siden endringene i Avhendingsloven og den nye Takstforskriften trådte i kraft. Sett i forhold til at den samlede ansvarstiden på 60 måneder, er det tidlig å trekke noen konklusjoner om varige effekter av disse endringene.

Söderberg & Partners har vært med siden introduksjonen av boligselgerforsikring på slutten av 90-tallet og følger utviklingen nøye. Vi har betydelig med data til å kunne sammenligne trender fra tidligere år forteller Gisvold:

- Det er ingen stor endring i fordelingen av objekter som er solgt i markedet i 2022 i forhold til tidligere år (30% borettslag, 32% selveierleiligheter, 33% villa og 5% fritidsbolig). Hit-raten er også den samme. Det tegnes Boligselgerforsikring i ca 90% av alle transaksjoner hvor det er mulig.

 - I løpet av årets første syv måneder har det kommet inn flere mangelskrav på borettslag og selveierleiligheter enn tidligere år på samme tid, mens det på Villa og Fritidsbolig har kommet inn noe færre mangelskrav.

- Det er for tidlig å si noe om hvordan skadeutbetalingene utvikler seg, etter kun syv av mer enn 60 måneder, men det kan synes som om det kommer flere mindre krav. Dette er ikke overraskende med reduksjon i «egenandel» fra vesentlig avvik til kr. 10.000,-

- Det er grunn til å være forsiktig optimist, men det er veldig tidlig. Det kan synes som om det tar lengre tid enn tidligere å identifisere den potensielle mangelen. Her kan forbedrede rapporter ha en betydning. Det virker som om både kjøpere og selgere har sett viktigheten av god informasjon og å sette seg godt inn i denne.

Akkumulert skadefrekvens

imagemxl3.png

Kilde: Söderberg & Partners

 

Her kan du lese mer om Boligdagen på Arendalsuka 2022

Kontakt oss