Skip to main content Skip to main navigation

Viktig informasjon knyttet til urolighetene i Ukraina, Hviterussland og Russland

Viktig informasjon knyttet til

Urolighetene i Ukraina, Hvite-Russland og Russland

2 mars · 2022


Hva dekker forsikringen?

Reise

Reiseråd fra UD for Ukraina, Hviterussland og Russland:

Den anspente situasjonen rundt Russlands invasjon av Ukraina har skapt en svært utrygg tilværelse i denne regionen. Allerede 24.1 frarådet UD ikke-nødvendige reiser til Ukraina. Fra 11.2 skjerpet UD reiserådet til å gjelde alle reiser til Ukraina samt Hviterussland med unntak av hovedstaten Minsk. I tillegg frarådes alle reiser til Russland fra 27.2.

UD anbefaler også alle norske borgere i Ukraina å forlate landet. Dersom man reiste inn, før reiserådet ble gitt, kan reiseforsikringen gi dekning for eventuelle evakueringskostnader.

For de som har reist til land med reiseråd, etter at reiseråd ble gitt, vil ikke reiseforsikring være gyldig. For reiser, som ble bestilt før reiseråd ble gitt, vil avbestillingsforsikringen være gyldig.

Personal

Personalforsikringer dekker ikke ulykke eller død knyttet til krigshandlinger.

Personalforsikringene dekker generelt ikke skader og dødsfall som oppstår i forbindelse med krigslignende handlinger eller krig. Forsikringen dekker likevel - i en begrenset periode på normalt 6 uker - hendelser som oppstår når forsikrede oppholdt seg i området når alvorlig urolighet eller krig brøt ut. Disse reglene vil gjelde for hendelser som oppstår i forbindelse med krigen i Ukraina. 

For ytterligere informasjon knyttet til forsikringer og dekning – ta kontakt med din rådgiver.

Kontakt oss