Skip to main content Skip to main navigation

Vi hjelper deg med din pensjonssparing

Pensjonssparing krever individuell tilpasning - vi hjelper deg!

Ta gode og bevisste valg for din pensjon!

28 april · 2021

Første januar gikk startskuddet for egen pensjonskonto, og 1. februar fikk rundt 1,5 millioner nordmenn i privat sektor med innskuddspensjon sin egne pensjonskonto som følge av lovendringen. I dag, tre måneder senere, og ved veis ende på den mye omtalte reservasjons- eller introduksjonsperioden, er foreløpig fasit at det er veldig få som har gjort et bevisst valg.

Det i seg selv var forventet. Du endrer ikke bevisstgjøringen rundt et komplekst tema over natten, det tar tid.

Markedet rundt egen pensjonskonto ligner veldig på det markedet vi har hatt rundt innskuddspensjon, siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. 95 prosent forholder seg passive og 5 prosent tar bevisste valg. Sannsynligvis er det de samme 5 prosentene som også har gjort et aktivt valg knyttet til selvvalgt leverandør for sin pensjonskonto. Fremdeles ikke uventet, men det var vel egentlig de resterende 95 prosentene man ønsket å aktivere?

Pensjonssparing krever individuell tilpasning

Økt bevissthet og eierskap til egen pensjon skjer ikke over natten, det skjer heller ikke isolert sett ved innføring av et nytt regelverk. Det kommer til å ta tid og det kommer til å kreve alt annet enn massedistribusjon av informasjon innenfor et område som krever pedagogisk fremstilling, en hånd å holde i og gode råd tilpasset den enkeltes situasjon.

For pensjon er og blir et individuelt anliggende, på samme måte som privatøkonomi ellers, det krever skreddersøm og individuell tilpasning. Summen av de valgene du tar som ansatt vil ha stor betydning for hvor mye pensjon du får, som er lønnen du skal leve av etter at den yrkesaktive karrieren er over.

Og kanskje det viktigste av alle disse valgene; forholdet mellom hvor mye aksjer og andre verdipapirer du har i sparingen din, altså hvordan disse pengene forvaltes. Rett og slett fordi det normalt sett har langt mer å si for størrelsen på pensjonen din til slutt, enn selve kostnaden knyttet til forvaltningen.

Våkne opp!

Passivitet rundt denne tematikken kan bli en dyrebar erfaring, da den forventede avkastningen og verdiutviklingen på pengene over tid, er langt større i aksjefond enn i rente- og obligasjonsfond. Vi ser i vår daglige rådgivning altfor mange som ligger med for lav aksjeandel eller som har nedtrapping av aksjeandel gjennom standardiserte løsninger på et altfor tidlig tidspunkt.

Alderstilpassede løsninger med nedvekting fra 50 års-alderen optimaliserer ikke sammensetningen av renter og aksjer på en god måte. Ofte vurderes bare risikoen i pensjonsopptjeningen gjennom arbeidsgiver, uten å ta hensyn til den garanterte ytelsen fra Folketrygden og andre opptjente pensjonsrettigheter. Det kan bety langt mindre å leve av som pensjonist enn det du kunne fått ved god rådgivning. Tar du ikke grep om forvaltningen av din pensjon vil dette, med ganske stor sannsynlighet, medføre lavere pensjon enn forventet.

Ta grep nå – vi kan hjelpe deg!

Söderberg & Partners er et rådgivende finanshus. For oss er det viktig å påpeke viktigheten av de mulighetene som egen pensjonskonto (EPK) nå gir. Vi anbefaler alle å gjøre et bevisst valg for sin pensjon.

Gjennom vårt rådgivningskonsept er vi opptatt av å se helhetsbildet for våre kunder. I samarbeid med deg, utarbeider vi en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Sammen finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Vårt fundament er den personlige relasjonen med våre kunder. Vi mener personlig og pedagogisk rådgivning, med åpenhet i alt vi foretar oss er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalinger. Hos oss settes kunden i sentrum og alle våre råd er tilpasset dine individuelle behov, mål og livssituasjon.

Vi hjelper deg med din pensjon!  

Les mer om S&P Pensjonsrådgivning her

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om personlig rådgivning eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss