Skip to main content Skip to main navigation

Pensjonskonto

Pensjonskonto

Söderberg & Partners holder deg oppdatert

20 november · 2018

Både LO og NHO støtter ideen om at det skal opprettes en pensjonskonto for alle arbeidstakere. De er ikke enige om hvem som skal betale kostnadene.

I november 2017 sendte Finansdepartementet på høring et forslag til endringer i innskuddspensjonsloven. Forslaget innebærer at det åpnes for at arbeidstakere kan samle sin pensjonskapital på en egen pensjonskonto.

– Uansett utfallet av saken vil behovet for rådgiving være veldig stort. Vi kan fungere som rådgivere for bedrifter, men også for de ansatte når ordningen er på plass, sier leder innen pensjonsområdet i Söderberg & Partners, Johnny Andersen.

 

Pensjonskapitalbevis

I dag er ordningen med innskuddspensjon slik at alle bedrifter må opprette en sparekonto i en kollektiv avtale, plassert i fond, for sine ansatte.

– Det skal settes av en avtalt prosent av lønnen, sier Andersen.

Det er den ansatte sine penger som står i fondet, men det er bedriften som betaler administrasjons- og forvaltningskostnadene så lenge du er ansatt der.

– Ved skifte av arbeidsgiver vil den ansatte få sin opptjente pensjonssparing i et pensjonskapitalbevis. Pengene blir liggende i bedriften, men nå må den ansatte selv betale administrasjon og forvaltningen av sin pensjonssparing i fondet.

 

Mange arbeidsgivere

I ung alder bytter mange arbeidsgiver ofte. De kan fort sitte med en håndfull pensjonskapitalbevis. Det er fullt mulig å samle disse hos ett forsikringsselskap, men få gjør det.

– For arbeidstaker er det en fordel at all pensjonskapital samles på én konto, slik regjeringen foreslår, sier Andersen.

Men det springende punktet er altså hvem som da skal betale forvaltningskostnadene, den ansatte eller bedriften. LO mener bedriften, mens NHO mener det blir for stor totalbelastning for bedriftene.

– Dersom bedriften skal betale kostnadene, risikerer de å betale for en pensjonskonto som er samlet opp gjennom mange år hos flere arbeidsgivere. Det kan bli store beløp når det er mange ansatte.

 

Spare selv

– Vi tror regjeringens forslag om én pensjonskonto for hver arbeidstaker kommer i en eller annen form, sier Andersen som nevner et tilleggspoeng knyttet til den nye ordningen.

– Mange mener at arbeidstakeren bør kunne spare selv inn på den samme pensjonskontoen, og på den måten øke sin fremtidige pensjon.

Andersen tror det vil ta lang tid før Stortinget beslutter hvordan den nye pensjonsordningen vil bli.

– Vi holder våre kunder oppdatert på utviklingen, sier han.

 

Nøytrale råd

Uansett hvem som skal betale forvaltningskostnadene, arbeidsgiver eller arbeidstaker, vil behovet for god rådgiving være stort. Totalt er det snakk om betydelige summer i oppsparte pensjonsfond.

– Målet vil uansett være å få kostnadene ned og avkastningen opp. Ansatte i bedrifter med forsikringsavtaler gjennom Söderberg & Partners vil kunne ringe vår rådgivingstjeneste når den nye loven blir vedtatt i Stortinget.

For mange kan det være greit å få råd. Både alder og risikovillighet har betydning.

– Våre nøytrale rådgivere vil kunne gi de ansatte et godt grunnlag for å ta en tryggere beslutning, sier Andersen.

 

Trenger du bedriftsforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Johnny Andersen

Phone:

907 75 167

E-mail:


Kontakt oss