Skip to main content Skip to main navigation

Konkursparadokset

Hva skjedde?

Konkursparadokset

15 februar · 2021

2020 var året da antall konkurser i Norge var ventet å bli rekordhøyt. Det var det motsatte som skjedde. Antall konkurser har ikke vært lavere siden 1988. Hva skjedde?

Selskaper i alle størrelser som selger til b2b-markedet gjør dette i stor grad gjennom salg på kreditt. I Norge er det normalt å gi sine kunder 30–90 dagers kreditt-tid. Ved salg til utlandet er kreditt-tiden ofte betydelig lengre. Utestående fordringer kan derfor bli betydelige beløp. Konsekvensen av at et selskap ikke får inn disse pengene på grunn av konkurs, insolvens eller av andre grunner, kan være dramatisk. Det vil umiddelbart påvirke kontantstrømmen inn til selskapet og i verste fall vil selskapet selv gå konkurs. Et scenario mange selskaper var svært engstelig for da landet stengte ned i fjor.

Gode støtteordninger, utsatte frister for skatter og avgifter og andre lettelser i økonomien har medført at mange bedrifter har klart å holde hodet over vann, selv uten inntekter. Når konkurstallene ble 18% lavere enn året før, skyldes dette også at konkursbegjæringene fra Skatteetaten ble halvert fra 2019 til 2020.

Avhengig av lengden på støtteordninger og andre økonomiske lettelser, så er det ikke til å komme unna at risikoen for en konkursbølge fortsatt er veldig reell. Endringer skjer raskere enn noen gang tidligere, den langsiktige økonomiske effekten av Corona er usikker og hvor våre viktigste handelspartnere er i trøbbel. Like viktig er det å se fremover, for hvem bransjer eller selskaper er det som kommer styrket eller svekket ut når verden igjen skal normaliseres?

Contact:

Marcus Engelberg

Phone:

954 26 018

E-mail:


Har du kontroll på utestående fordringer?

Söderberg & Partners er bevisst på denne risikoen, og vi tilbyr alle våre kunder, uansett størrelse, en 100 prosent nøytral risikogjennomgang av kredittrisikoen selskapet sitter på. Erfaringsmessig vil en slik gjennomgang være av meget stor verdi, uansett utfall og anbefaling. Det vil bevisstgjøre på risikoen som ligger i kontantstrømmen til selskapet og hvordan denne kan reduseres ved å endre rutiner. Hvis behovet er der, vil vi anbefale å tegne en kredittforsikring.

Hva er kredittforsikring?

En kredittforsikring er kort fortalt en forsikring som sikrer bedriften mot tap for manglende betaling ved konkurs, insolvens eller at kunden av andre grunner ikke kan betale. Kredittforsikring skal støtte bedriften når en kunde ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Forsikringen dekker normalt 90 prosent av tapet.

Foruten å sikre betalingene, gir en kredittforsikring langt flere fordeler. Den viktigste fordelen er en løpende overvåking av betalingsevnen til selskapets kunder, uansett hvor de er i verden. Denne overvåkingen kan man igjen bruke til å satse mot nye markeder, bransjer og/eller vri salgene over på de gode kundene. Selskapet kan oppleve vekst uten å øke risikoen. I tillegg kan en kredittforsikring bedre balansen til selskapet, noe som igjen gir muligheter for å forhandle bedre betingelser/finansiering gjennom banker og finansforetak.

Unngå fallgruver – søk rådgivning

En kredittforsikring er i utgangspunktet en enkel forsikring, men samtidig er det veldig mange elementer du skal være klar over, samt fallgruver å unngå. Söderberg & Partners har meget stor kompetanse på området – og vi har egne ansatte som kun jobber med rådgivning rundt dette. De er alle spesialister på temaet og har lang erfaring med å hjelpe selskaper til å vokse trygt med kredittforsikring. En kredittforsikring passer alle selskaper som selger b2b.

Söderberg & Partners vil alltid fremforhandle best mulig pris, vilkår og dekninger gjennom vårt store nasjonale og internasjonale nettverk. Vi tilpasser forsikringen til bedriften og ikke til forsikringsselskapet.

Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt!

Cyberangrep øker kraftig

Slik kan du som bedrift beskytte deg

29 september · 2021

Den siste tiden har flere store cyberangrep økt offentlighetens bevissthet om cyber-risiko og konsekvensene et angrep kan ha for de berørte selskapene. De siste angrepene har hovedsakelig vært rettet mot amerikanske selskaper, men har også indirekte påvirket norske selskaper.

Hvordan kan du som selskap beskytte deg selv?

Det første du som selskap bør gjøre er å gå gjennom hvilke cyber-risikoer du står overfor, og deretter lage en kontinuitetsplan. En kontinuitetsplan betyr at du lager en plan for hvordan du skal opprettholde virksomheten din hvis selskapet eller en leverandør blir berørt av et cyberangrep. Det handler hovedsakelig om å kartlegge dine egne systemer, identifisere risikoer og gjennomgå hvordan du kan unngå dem. Hvis du bruker forskjellige IT -leverandører, bør du gå gjennom sikkerheten de har i systemene sine og også vurdere om det er grunn til å ansette flere alternative underleverandører for å minimere sårbarheten.


Hvordan fungerer en cyberforsikring i slike tilfeller?

I tillegg til en kontinuitetsplan og en gjennomgang av IT-sikkerheten, bør man som bedrift også vurdere behovet for cyberforsikring. Fra et forsikringssynspunkt vekker de siste ransomware-angrepene mange spørsmål om cyberforsikring og hva du skal se etter i forsikringsdekningen din.

✘ Ransomware - dekkes som regel av en bred cyberforsikring. Forsikringen erstatter kostnader for å undersøke/utrede og håndtere utpressingstrusselen og i noen tilfeller også løsepenger. Den parten som er beskyttet er den parten som utpressingstrusselen er rettet mot.

✘ Driftsavbrudd - dekkes av de fleste cyberforsikringer, men noen ganger er det nødvendig med et tillegg. Noen viktige punkter å vurdere er forsikringsbeløpet for avbruddsforsikringen, samt dens avbruddsperiode og karenstid.

✘ Skade hos IT-leverandør - driftsavbrudd på grunn av skade på en IT-leverandør er vanligvis beskyttet av cyberforsikring. Det er imidlertid noen unntak der driftsavbruddet bare utløses av skader som oppstår hos det forsikrede selskapet. Det du bør undersøke er hvordan beskyttelsen for eksterne leverandører ser ut i din forsikring, og at dette også gjelder avbrudd.

✘ Tilgang til kompetanse – Foruten om forsikringsdekningen, er grunnlaget for god cyberforsikring tilgangen til kompetanse. Hvis du plutselig merker at et system ikke fungerer, kan det være vanskelig å se hva det skyldes. Med god cyberforsikring kan du ringe en IT-spesialist døgnet rundt som hjelper deg raskt å håndtere og minimere skaden. Gjennom den kontakten får du også hjelp fra utpressings- og PR -konsulenter, samt advokater for å minimere påfølgende skader.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om cyberforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Cyberkriminalitet
rammer alle

Fra de største internasjonale konsern til de minste bedriftene. Unngå store konsekvenser for din virksomhet.

Vi hjelper deg og din bedrift

Et cyberangrep kan fort bli kostbart og vi hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.

Cyberforsikring

Henger du med på det digitale trusselbildet?

28 september · 2021

Er du forberedt på å forhandle om løsepenger for å få tilgang til dataene dine, varsle alle berørte parter når data er på avveie, svare opp kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstap som følge av databrudd?

Høyt tempo

Digitaliseringsprosessene generelt og blant våre kunder går fortere enn noen gang. Perioden med pandemi, som hele samfunnet har stått i, har ytterligere forsterket dette. Digitaliseringen skjer både gjennom innføring av nye digitale distribusjonsløsninger, interne systemer, bruk av hjemmekontor og digitale møter/samhandlinger. Det vi også vet er at mange med uærlige hensikter har brukt denne perioden godt og gjort sine «digitale angrep» enda mere sofistikerte og kraftige.

Cyberangrep mot norske og utenlandske virksomheter


Her gir vi deg noen eksempler fra den siste tiden:

✔ Coop i Sverige måtte nylig holde 800 butikker stengt etter å ha blitt utsatt for hackerangrep. Det var leverandøren bak kassasystemene som ble angrepet.

✔ Colonial Pipeline ble utsatt for tilsvarende angrep som Coop, og endte med å utbetale USD 36 millioner til hackerne.

✔ Norske Volue var utsatt for løsepengevirus (ransomeware) i mai. Dette har resultert i negativ effekt på omsetningen på mellom 25 – 35 millioner (NOK).

✔ Stortinget har ved flere anledninger blitt utsatt for cyberangrep. Data er mistet og dette er et resultat av cyberangrepet mot Microsoft Exchange.

Økt avhengighet

Det er viktig å huske på at digitaliseringsprosesser ofte skaper større avhengighet til et stabilt og trygt IT-miljø for den enkelte bedrift. Det gir et endret risikobilde som ikke nødvendigvis er dekket av tradisjonelle forsikringer. Konsekvensene av databrudd, virusangrep og tap av data øker jo lenger inn i digitaliseringsløpet man kommer. Er du forberedt til å forhandle om løsepenger for dataene dine, varsle alle berørte parter når dataene er på avveie, svare opp og forholde deg til kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstapet som følge av databrudd?

Kontroll og redusert risiko

Cyberforsikring er sammen med gode interne rutiner et godt hjelpemiddel til å redusere denne risikoen. Selv om forsikring bidrar til å dempe de økonomiske konsekvenser, går cyberangrep rett på bunnlinjen for selskapene som blir rammet. Derfor tilbyr mange av selskapene bak cyberforsikringen å bistå i alt fra det praktiske knyttet til konkrete hendelser, kompetanseheving internt, risikoanalyse og styrking av den fysiske datasikkerheten til den enkelte bedrift.

Trenger du cyberforsikring til din bedrift?

Ta kontakt med vår rådgiver i kontaktskjemaet til høyre – så kan vi sammen se på hva som er viktig for din bedrift.

 

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om cyberforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Cyberkriminalitet
rammer alle

Fra de største internasjonale konsern til de minste bedriftene. Unngå store konsekvenser for din virksomhet.

Kredittforsikring

Når konkursen rammer!

22 juni · 2021

Hva gjør du når en av dine mest trofaste og lojale kunder over mange år plutselig går konkurs uten forvarsel og tegn til problemer? Det fikk vår kunde Entreprenør Bygg AS oppleve. Plutselig var 1.3 millioner kroner i fare for å gå tapt.

 

- Vi fikk vite om konkursen mens vi var på byggeplassen og det var egentlig ikke til å tro. Det var ingenting som tydet på problemer. Kunden var topp ratet og en veldig anerkjent aktør i bransjen. I tillegg har de alltid betalt sine fordringer på tide og kommunikasjonen har alltid vært god. Det var kanskje den siste kunden vi hadde trodd skulle få problemer. Daglig leder Frances Rasay i Entreprenør Bygg AS hadde vært mer positiv enn på lenge. Våren og sommeren hadde for alvor begynt å vise seg. Positiviteten steg i takt med antall vaksinerte og signalene om lettere restriksjoner ville også gjøre arbeidsdagen bedre. Nå var hun redd de rykket tilbake til start.

En konkurs i denne størrelsesorden kan være katastrofalt.

Hvis et selskap har en resultatmargin på 10%, så betyr det i praksis at de må selge for 13 millioner mer for å ta igjen et tap som Entreprenør Bygg opplevde. Ved lavere resultatmargin, jo høyere må salget være. Tallene kan derfor bli betydelige og en stor konkurs vil kunne sitte igjen i bedriften i mange mange år. Det er ikke bare et enkelt tap, det er også en kunde som er konkurs og som må erstattes og hvis konkursen er stor nok kan den true hele eksistensen til bedriften din.

Kredittforsikring ble redningen

Løsningen for Entreprenør Bygg AS ble en kredittforsikring forhandlet gjennom Söderberg & Partners. Risikoen for at dette kunne skje kom frem i en risikoanalyse som ble gjennomført i 2019.

Söderberg & Partners tar meglerrollen på alvor og mener alle har behov for en 100% uavhengig rådgivning rundt det å tape penger på konkurser. Fordi det rammer alle bransjer og alle størrelser! Konsekvensen for den det rammer kan være katastrofal, men enda viktigere er muligheten for en trygg vekst og økt topplinje. Med god og nøytral rådgivning kan kundene våre ta muligheter de i utgangspunktet kunne gå glipp av. Gjennom vår store kompetanse - og nettverk med alle leverandørene i Norge og verden - finner vi de beste vilkårene, den beste prisen og skreddersydde løsninger tilpasset hvert selskap. Store som små. Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt! 

Marcus_Engelberg.jpg
Marcus Engelberg,
Salgsleder Kredittforsikring & Teamleder Skadeforsikring


Marcus Engelberg i Söderberg & Partners er klokkeklar på viktigheten av å tenke utenfor boksen for å bruke kredittforsikring som et konkurransefortrinn.

- De som får mest ut av en kredittforsikring, er de som bruker det som er verktøy for vekst, akkurat slik som Entreprenør Bygg AS, fortsetter han. Og samtidig har man forsikringen som et element hvis det skulle gå galt. Noe det dessverre også gjør med jevne mellomrom.

Tryggheten når det gikk galt

- Med en gang vi ble klar over konkursen, kontaktet vi Söderberg & Partners. Vi hadde over 1.3 millioner kroner utestående og selv om vi har kredittforsikring så var usikkerheten der. Har vi gjort alt rett, hva gjør vi videre? Det var mange spørsmål, men få svar å få alene der sier Frances. Men, Söderberg & Partners tok over skadeløpet og hadde all dialog med kredittforsikringsselskapet. 30 dager etter at skaden var meldt formelt, var pengene på konto hos Entreprenør Bygg AS. Denne forsikringen ble «redningen for oss» og det har vært fantastisk å se hvor bra forsikringen fungerte. Vi vil alltid ha dette fremover og anbefaler alle om å se på mulighetene for å få dette avslutter Frances.

Hvem er Entreprenør Bygg AS?

Entreprenør Bygg AS er et selskap hvor ingeniører og kvalifiserte håndverkere med mange års erfaring gir kundene trygghet og kvalitet i alle ledd. Entreprenør Bygg AS behersker alle entrepriseformer innen bygg og anlegg. Etablert i 2005 og holder til i Oslo. Vi i Söderberg & Partners er stolte over å få være med på reisen. Se mer info på hjemmesiden.

Frances_svart hvitt.jpg
Frances Cerdeña Rasay,
Daglig leder i Entreprenør Bygg AS / EB Riving og Betongsaging AS

Denne forsikringen ble «redningen for oss» og det har vært fantastisk å se hvor bra forsikringen fungerte. Vi vil alltid ha dette fremover og anbefaler alle om å se på mulighetene for å få dette!
Frances Cerdeña Rasay Entreprenør Bygg AS / EB Riving og Betongsaging AS
Kontakt oss