Skip to main content Skip to main navigation

Pensjonskonto

Vekst i pensjonskapital

Stort behov for individuell pensjonskonto

Det er god vekst i pensjonskapital. Ansatte i privat sektor har over 670 milliarder i oppspart pensjonskapital. Dette gjør at det er stort behov for individuell pensjonskonto.

Oversikten fra forsikringsselskapene etter 2. kvartal 2019 viser at oppsparte pensjonsmidler i privat sektor utgjør 674 milliarder norske kroner. Dette er en god vekst som skyldes avkastning på sparemidler samt premieinnbetalinger på 21 milliarder i 2. kvartal. 

Fripoliser størst i privat sektor

Pensjonskapitalen er fordelt slik etter samlet totalverdi pr. 2. kvartal 2019:

  • Fripoliser fra ytelsesordninger: NOK 332 milliarder
  • Innskuddspensjon: NOK 173 milliarder
  • Pensjonskapitalbevis fra innskuddsordninger: NOK 94 milliarder
  • Ytelsespensjon: NOK 65 milliarder
  • Hybridordninger: NOK  2,4 milliarder

Endringer i innskuddsordninger

Fripolisene er fremdeles det området som utgjør den største andelen av pensjonskapitalen i privat sektor.  Som en konsekvens av at det ikke kan etableres nye ytelsesordninger vil forholdet mellom ytelseskapital og innskuddskapital endres ved at alle friske midler tilføres innskuddsordninger. I løpet av noen få år vil samlet innskuddskapital overstige samlet ytelseskapital. Spesielt raskt vokser pensjonskapitalen knyttet til pensjonskapitalbevis som utstedes hver gang en ansatt skifter arbeidsgiver og meldes ut av pensjonsordningen.

Stort behov for individuell pensjonssparing

Det faktum at antall pensjonskapitalbevis vokser raskt aktualiserer i stor grad behovet for individuell pensjonskonto. Denne kontoen gjør det mulig å samle opptjent pensjonskapital og forvaltningen av denne på ett sted.  Dette vil gi bedre oversikt og lavere kostnader for eieren av kapitalen. Myndighetenes ambisjon er at individuell pensjonskonto skal iverksettes fra 1.1.2021.

Vil du snakke med en rådgiver?

Velkommen til en hyggelig pensjonsprat!

Contact:

Christian Carlem

Phone:

986 21 767

E-mail:


- or contact -

Contact:

Håvard Kurås

Phone:

926 66 956

E-mail:


Kontakt oss