Skip to main content Skip to main navigation

Har dere registrert bedriftens pensjonsleverandør i A-melding?

Har dere registrert bedriftens pensjonsleverandør i A-melding?

Dersom dere ikke har registrert pensjonsleverandøren i A-meldingen kan bedriften få tvangsmulkt fra 1. september 2022.

For å unngå mulig pålegg om tvangsmulkt må denne registreringen gjøres innen 29. august. Registreringsplikten følger av regelverket og en dagbot vil være på kr. 250 pr. ansatte pr. dag. Under finner dere link til veiledning om A-melding hvor det fremkommer hvordan dette skal registreres. Det er pensjonsinnretningens foretaksnummer som skal registreres. I a-meldingens nedtrekksmeny finner dere alle de store leverandørenes foretaksnummer.


Les mer på Skatteetaten sine egne sider her

 

Kontakt oss