Skip to main content Skip to main navigation

God start for S&P Pensjonsrådgivning

God start for S&P Pensjonsrådgivning

Vår tjeneste knyttet til pensjonsrådgivning har nå vært på lufta i et halvt år. Det har vært en spennende reise så langt - og leder Christian Carlem oppsummerer oppstarten av selskapet og konseptet som vellykket.

Han legger spesielt vekt på én ting, som han mener er en viktig faktor; ei hånd å holde i. Han fortsetter:

- Hos oss opplever kundene at rådgiveren er kompetent, pedagogisk og personlig. Med det som fundament, i kombinasjon med god oppfølging og gjennomtenkte råd, føler de seg trygge på at pensjonen er godt ivaretatt.

Vår pensjonsrådgivning handler om personlig relasjon med kundene. Med det fokuset er det viktig for oss at vi kontinuerlig får tilbakemeldinger og feedback. I tillegg til møtene sender vi derfor ut spørreundersøkelser og snakker med referanser kontinuerlig. Det er et viktig verktøy i arbeidet med å tilpasse rådgivningen, og sørge for at den gir den merverdien vi ønsker.


Dette sier kundene

Vegard Fjose.jpg
Vegard Fjose, Eiendomsmegler

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Jeg opplever min rådgiver i Söderberg & Partners som profesjonell, trygg og kunnskapsrik innenfor fagfeltet pensjon. Jeg føler meg godt ivaretatt, og vi har sammen lagt en plan for hvordan min pensjon skal forvaltes på best mulig måte ut i fra mine behov.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

Grunnen til at jeg ønsker hjelp med forvaltningen av min pensjon, er for å få en så god pensjon som mulig når jeg er ferdig med min yrkesaktive karriere. For meg, som for sikkert mange andre, er pensjon noe som er veldig fjernt og langt borte, men jo tidligere jeg starter, jo bedre vil forhåpentligvis pensjonen min bli. Dette er helt klart den største fordelen med å starte tidlig. Jeg har verken tid eller kompetanse nok til å styre med forvaltning av min egen pensjon, så at en profesjonell part kan hjelpe meg med dette har helt klart en stor verdi. 

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Ja, for andre som er i samme posisjon som meg vil jeg helt klart anbefale å starte tidlig. Rådgivningen jeg har fått er også noe jeg føler meg trygg på, og kan anbefale til familie og venner.

Andre tilbakemeldinger du ønsker å trekke frem?

Opplever min rådgiver som kunnskapsrik, profesjonell og trygg. Fokuset har vært hvordan vi kan skape mest verdi på mine premisser og min profil. Dette har vært avgjørende for mitt valg.

FB_portrett_farge_Kathrine.jpg
Kathrine Furnes, Kontorsjef

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Opplevde rådgivningen og kvaliteten som trygg og profesjonell. En fin balanse av salg og fakta. Hele samtalen ble innrettet etter min allerede oppsparte pensjon – det ble hensyntatt hvor mye som står bundet opp i fripoliser, og hvor mye som var flyttbart.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

At noen profesjonelle gjør denne jobben, er uvurderlig. Å sette seg inn i dette markedet uten kompetanse, er svært tidkrevende og bare for spesielt interesserte. Å benytte en profesjonell aktør var hele tiden min målsetning. Og når dette tilbudet kom via min arbeidsgiver, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, var jeg ikke i tvil om jeg ville lytte til hva rådgiver hos S&P hadde å tilby. Etter en times gjennomgang av min pensjonsportefølje, og med god rådgivning underveis, var det lett å velge S&P.

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Dette er en tjeneste jeg vil anbefale alle, som ikke selv besitter denne kompetansen, å benytte. Flere i vårt firma har valgt S&P som sin rådgiver.

Grethe Feiring.jpg
Grethe Feiring, Kontormedarbeider

Hvordan opplever du rådgivningen og kvaliteten på tjenesten?

Jeg føler at rådgiveren lytter til mine behov og ønsker når det gjelder hvilken avkastning jeg ønsker å få ut av min framtidig pensjon. Rådgiveren har god kunnskap om produktene og mulighetene, og jeg føler at han kan finne det beste alternativet for meg.

Hva ser du som den største fordelen for deg?

Fordelen er å ha en personlig rådgiver som du kan ta kontakt med hvis det bl.a. er spørsmål om endring av porteføljen. Du blir ikke bare en i mengden.

Er dette en tjeneste du ville anbefale til andre?

Ja, absolutt. Det er lurt å få en personlig gjennomgang av hva man kan forvente å få utbetalt i pensjon. De fleste vet ikke hva de kan forvente å få utbetalt den dagen de går av med pensjon.

Net Promoter Score på 68!

Rapporten fra undersøkelsen som går ut til alle våre kunder etter første møte, viser at hele 72 % vil anbefale oss videre. Det er et resultat vi i er svært stolte over, sier Carlem.

 

Score.png

- Den høye scoren er et tydelig signal på at vi gjør mye riktig i det daglige, og at kundene setter pris på det som faktisk er Söderberg & Partners´ DNA, nemlig den personlige og proaktive tilnærmingen. Det skal alltid være det viktigste hos oss, og blir ikke noe mindre viktig når vi snakker om et komplekst tema som pensjon, sier Carlem.

Selve rådgivningen, rådgivningsverktøyet og kompetansen hos rådgiveren trekkes frem som viktige elementer som påvirker de gode resultatene.

Veien videre

81% av respondentene svarer at de har høye forventninger til samarbeidet med S&P Pensjonsrådgivning. - Det synes vi er et veldig spennende utgangspunkt – og absolutt noe å strekke seg etter, sier Carlem. - Det viser også at det er viktig at gode tilbakemeldinger ikke blir en hvilepute. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle tjenesten og sørge for å overgå forventningene også i framtiden.

Har du spørsmål knyttet til din pensjonssparing? Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss