Skip to main content Skip to main navigation

Det blir dyrere å forsikre el-bil

Det blir dyrere å forsikre el-bil

I mars ble det for første gang i Norge solgt flere el-biler enn biler på fossilt brennstoff. Det er grunn til å tro at det er en utvikling som fortsetter. Det kan bli dyrt for forsikringsselskapene.

– De fleste forsikringsselskapene er i tenkeboksen, sier Arnt Kristoffersen.

Han er forsikringsmegler og spesialist på bilforsikring hos Söderberg & Partners, og han mener forsikringsselskapene har gode grunner til å ta skadestatistikken på alvor.

– Tall fra Protector viser at skadefrekvensen på el-biler er vesentlig høyere enn på fossilbiler, sier han.

 

Mangler kjøreferdigheter

Mange skader på el-biler kan delvis forklares med at el-bil enn så lenge er et storbyfenomen.

– Der er trafikken tettere, noe som bidrar til at det oftere skjer skadelige hendelser, sier Kristoffersen.

Bilforsikringsmegleren tror også at manglende kjøreerfaring med el-bil kan være en årsak til de mange skadene el-bilen er utsatt for.

– Det er mer krefter i en el-bil enn mange er vant med fra en fossil bil. Den akselerer og reagerer raskere. Det er uvant for mange, sier han.

 

Dyrere enn fossilbil

Antall hendelser med el-bil vil naturligvis normalt påvirke forsikringsprisen. Når det også viser seg at reparasjoner av el-bilen ofte er vesentlig dyrere enn ved tilsvarende skade på fossilbil, er det ytterligere gode grunner for et forsikringsselskap å ta fram kalkulatoren.

– Kostnadene ved en snittskade er dyrere på en el-bil fordi den er utstyrt med mye dyr elektronikk, forteller Kristoffersen.

 

Dyr elektronikk

Forsikringsmegleren viser til en episode der fronten på en splitter ny el-bil i en kollisjon ble trykket inn 60 centimeter. Kostnadene ved å bytte følere og andre elektroniske komponenter var så kostbare, at bilen ble kondemnert.

– Bilen er momsfri ved innkjøp. Men på delene er det moms, sier Kristoffersen som legger til at mange av el-bilforhandlerne ikke slipper til bilene til på annet enn merkeverksteder.

– Det hindrer priskonkurranse.

 

Økte verkstedkostnader

De fleste forsikringsselskaper tenker å øke forsikringspremien, men så langt har bare Protector økt forsikringspremien på el-biler. Selskapet kan vise til tall som bekrefter at det skjer en enorm utvikling av dyr elektronikk på el-bilene.

De har sammenliknet en skade på en Nissan Leaf 2016-modell og en tilsvarende skade på en 2018-modell. Reparasjonen på 2016-modellen kostet 33.750 kroner, mens eier av den nyeste modellen fikk en regning på 65.000.

– Det er klart at denne utviklingen vil påvirke forsikringsprisene, sier Kristoffersen.

Trenger du forsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Leif Hjeltgaard

Phone:

400 02 085

E-mail:


Kontakt oss