Skip to main content Skip to main navigation

Behandlingsforsikring

Utvikling i

Behandlingsforsikring

De siste årene har antall nordmenn med behandlingsforsikring steget jevnt og trutt.

Ved utgangen av 2020 har nærmere 650 000 personer en slik forsikring. Det er en økning på drøye 5 prosent fra 2019. I 2021 har tallet fortsatt å øke og nærmer seg 700 000 med behandlingsforsikring. Kun i underkant av 10% er private avtaler mens det resterende er behandlingsforsikring i arbeidsforhold.

Bruken av forsikringen øker også, særlig bruk av psykolog eller psykiater. Fysikalsk behandling og legespesialist/diagnostikk representerer ca. 85% av kostnadene til forsikringsselskapene. Fysikalske behandlinger alene utgjør ca. 50%. Det har vært litt mindre bruk av fysikalske tjenester under nedstengningen, som kan henføres til mindre aktivitet i deler av næringslivet. I snitt benytter i overkant av 20% av ansatte forsikring i løpet av et år.

Behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, gjerne innen ti til tjue arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon. Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og kirurgisk inngrep. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon. 

utvikling i antall personer som har behandlingsforsikring.png

Antall behandlinger pr. behandlingsform.png

Kilde: Finans Norge

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om Behandlingsforsikring eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss