Skip to main content Skip to main navigation

Bedre pensjonsvilkår for selvstendig næringsdrivende

Statsbudsjettet 2023

Bedre pensjonsvilkår for selvstendig næringsdrivende

2 november · 2022

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å gi selvstendig næringsdrivende rett til skattefavorisert pensjonssparing fra første krone.

Dette tilsvarer reglene som ble innført for ansatte i private virksomheter fra januar 2022. Selvstendig næringsdrivende kan i dag spare 7% av lønn fra 1-12 G.

En slik endring vil øke muligheten for pensjonssparing og en bedre oppspart pensjonsinntekt for selvstendig næringsdrivende.

Kontakt oss