Skip to main content Skip to main navigation

Avfallsanlegg med forsvarlig sikring fikk god forsikringsavtale

Avfallsanlegg med forsvarlig sikring fikk god forsikringsavtale

Det er ikke et spørsmål om det skal bli brann i et avfallsanlegg, men hvor ofte. Store deler av avfallsbransjen risikerer å stå uten forsikring. Konsernet TRV Gruppen AS med datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS har sammen med Söderberg & Partners funnet en løsning.

Et avfallsanlegg kan ha branntilløp flere ganger i året. Det kan skyldes alt fra feilsortert litiumbatterier til gnist fra kjettinger på betonggulv eller varmegang i en flishaug.

– Både bygninger, produksjonsutstyr og ferdige og uferdige produkter representerer enorme verdier på et avfallsanlegg. En brann kan føre til en miljøkatastrofe av dimensjoner, sier økonomidirektør Ole Erik Holbø i TRV Gruppen AS.

 

Uvillige forsikringsselskaper

Nytegning av forsikring av konsernet sitt anlegg på Heggstadmoen avfallsanlegg satte i gang en prosess som i dag har ført til at anleggene både er sikret og forsikret på forsvarlig vis. Men resultatet var slett ikke gitt på forhånd.

– Avfallsbransjen opplever at forsikringsselskapene stikker fra ansvaret sitt. Enten kaster de ut kundene, eller de firedobler prisen, sier Holbø.

Det gikk to år før TRV Gruppen fikk den forsikringen de trengte, en forsikring som var basert på en helt ny løsning. Løsningen tilfredsstiller både forsikringstaker og forsikringsselskaps behov for sikkerhet.

 

Vanskelig dialog

Gjennom lov om offentlig anskaffelse måtte ny forsikring legges ut på anbud. For å sikre en god gjennomgang av forsikringsgrunnlaget, tok Holbø kontakt med Håkon Gjeitnes, senior forsikringsmegler hos Söderberg & Partners

– Dialogen med forsikringsselskapene er vanskelig. Jeg er usikker på om vi hadde hatt forsikring i dag, om vi ikke hadde hatt hjelp av Söderberg & Partners, sier Holbø.

– Som forsikringsmegler får jeg en rådgiverrolle. Jeg ser først og fremst etter den riktige forsikringen for kunden. Prisen bestemmes gjennom konkurranseutsetting, sier Gjeitnes.

 

Anleggene vokser

– I samarbeid fant vi ut hva vi måtte gjøre for at risikoen skulle bli så lav at konsernet ble en interessant kunde for forsikringsselskapene, forteller Holbø.

De fant fort ut at en del av forsikringsselskapenes skjerpede krav til bransjen ikke ville tilfredsstille avfallsanleggets krav til sikkerhet.

– Forsikringsselskapene tenker tradisjonelt. Anleggene har utviklet seg betydelig de senere årene uten at forsikringsgrunnlaget er oppdatert, sier han.

 

«Slukker» feil sone

Sikkerhetsforskriftene setter krav til sprinkelanlegg i produksjonshallene.

– Det er ikke en god løsning for et avfallsanlegg av vår type, sier Holbø.

De store hallene er åpne i hver ende, noe som medfører sterk trekk.

– Det er 15 meter under taket der sprinkelanlegget monteres. Utløseren må fange opp varme, men på grunn av trekken kan det være full fyr på et annet sted enn der sprinkleranlegget løser ut, forklarer han.

Det betyr at vannet kan utløses i feil sone og «drukne» både produksjonsutstyr, råvarer og materiell. I tillegg tar det for lang tid før brann blir detektert.

– Sprinkelanlegg gir ikke god nok trygghet for vår virksomhet, sier Holbø.

– Men heller ikke for forsikringsselskapene, mener Gjeitnes.

 

Tidlig deteksjon

I stedet for et sprinkelanlegg som er ineffektivt for TRV Gruppen, har konsernet investert i et anlegg som vil oppdage varmeutvikling før det brenner.

– Termiske brannkameraer som oppdager overskredet temperaturterskel eller åpen flamme, er plassert slik at alle soner i bygget dekkes, forteller Holbø.

De termiske kameraene er integrert i et nytt moderne brannvarslingsanlegg med vann/skumkanoner. Anlegget er koblet opp mot OnSite Security AS sin vaktsentral på Hamar kveld og natt, eller vaktsentral lokalt i virksomheten på dagtid.

– Tidlig deteksjon med mulighet for å starte slokking selv eller fra vaktsentralen på Hamer, er det som skal forhindre at branntilløp får utvikle seg i vårt anlegg, sier Holbø.

Anlegget har selvsagt også innebygd automatisk varsling til brannvesen, og start av automatisk slokking som en siste sikkerhetsskanse.

Vann-/ skumkanon levert av Onsite Security AS

Vann-/skumkanon levert av Onsite Security AS


Hindrer forurensing

– Når alarmen går, stopper sorteringsanlegget automatisk, og driftspersonell eller vaktsentral kan umiddelbart starte slukking med trådløs fjernstyring av en kanon som rettes mot branntilløpet. Dermed reduseres risiko for driftsstans, eskalering av branntilløp og langvarig produksjonsstopp, med de følger det kan få.

Kanonen benytter seg av en blanding av vann og skum, noe som hindrer unødig forurensing og avrenning.

– Slukke, ikke drukne, sier Holbø.

 

Befaring

Da TRV Gruppen i samarbeid med sine leverandører for brannsikkerhet og Söderberg & Partners fant fram til løsningen, gjensto oppgaven med å overbevise aktuelle forsikringsselskap.

– Forsikringsselskapene ble invitert på befaring for å få oppleve løsningen ved selvsyn. Likevel sto vi kun igjen med treforsikringsselskap da konkurransen ble gjennomført, og kun to reelle tilbud, sier Gjeitnes.

– Vår erfaring er at forsikringsselskapene ikke vil forsikre gjenvinningsanlegg. Uten slokkeløsningen og økt brannsikring, er jeg i tvil om vi hadde fått en akseptabel forsikringsavtale.

Med den forsikringsavtalen de til slutt oppnådde, kan investeringene konsernet har gjort forsvares.

– Målet var ikke primært å få forsikringspremien ned, men at produksjonsmidler var sikret og at forsikringen dekket våre behov til riktig pris, avslutter Holbø.

Trenger du bedriftsforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Håkon Gjeitnes

Phone:

908 92 326

E-mail:


Cyberangrep øker kraftig

Slik kan du som bedrift beskytte deg

29 september · 2021

Den siste tiden har flere store cyberangrep økt offentlighetens bevissthet om cyber-risiko og konsekvensene et angrep kan ha for de berørte selskapene. De siste angrepene har hovedsakelig vært rettet mot amerikanske selskaper, men har også indirekte påvirket norske selskaper.

Hvordan kan du som selskap beskytte deg selv?

Det første du som selskap bør gjøre er å gå gjennom hvilke cyber-risikoer du står overfor, og deretter lage en kontinuitetsplan. En kontinuitetsplan betyr at du lager en plan for hvordan du skal opprettholde virksomheten din hvis selskapet eller en leverandør blir berørt av et cyberangrep. Det handler hovedsakelig om å kartlegge dine egne systemer, identifisere risikoer og gjennomgå hvordan du kan unngå dem. Hvis du bruker forskjellige IT -leverandører, bør du gå gjennom sikkerheten de har i systemene sine og også vurdere om det er grunn til å ansette flere alternative underleverandører for å minimere sårbarheten.


Hvordan fungerer en cyberforsikring i slike tilfeller?

I tillegg til en kontinuitetsplan og en gjennomgang av IT-sikkerheten, bør man som bedrift også vurdere behovet for cyberforsikring. Fra et forsikringssynspunkt vekker de siste ransomware-angrepene mange spørsmål om cyberforsikring og hva du skal se etter i forsikringsdekningen din.

✘ Ransomware - dekkes som regel av en bred cyberforsikring. Forsikringen erstatter kostnader for å undersøke/utrede og håndtere utpressingstrusselen og i noen tilfeller også løsepenger. Den parten som er beskyttet er den parten som utpressingstrusselen er rettet mot.

✘ Driftsavbrudd - dekkes av de fleste cyberforsikringer, men noen ganger er det nødvendig med et tillegg. Noen viktige punkter å vurdere er forsikringsbeløpet for avbruddsforsikringen, samt dens avbruddsperiode og karenstid.

✘ Skade hos IT-leverandør - driftsavbrudd på grunn av skade på en IT-leverandør er vanligvis beskyttet av cyberforsikring. Det er imidlertid noen unntak der driftsavbruddet bare utløses av skader som oppstår hos det forsikrede selskapet. Det du bør undersøke er hvordan beskyttelsen for eksterne leverandører ser ut i din forsikring, og at dette også gjelder avbrudd.

✘ Tilgang til kompetanse – Foruten om forsikringsdekningen, er grunnlaget for god cyberforsikring tilgangen til kompetanse. Hvis du plutselig merker at et system ikke fungerer, kan det være vanskelig å se hva det skyldes. Med god cyberforsikring kan du ringe en IT-spesialist døgnet rundt som hjelper deg raskt å håndtere og minimere skaden. Gjennom den kontakten får du også hjelp fra utpressings- og PR -konsulenter, samt advokater for å minimere påfølgende skader.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om cyberforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Cyberkriminalitet
rammer alle

Fra de største internasjonale konsern til de minste bedriftene. Unngå store konsekvenser for din virksomhet.

Vi hjelper deg og din bedrift

Et cyberangrep kan fort bli kostbart og vi hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.

Cyberforsikring

Henger du med på det digitale trusselbildet?

28 september · 2021

Er du forberedt på å forhandle om løsepenger for å få tilgang til dataene dine, varsle alle berørte parter når data er på avveie, svare opp kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstap som følge av databrudd?

Høyt tempo

Digitaliseringsprosessene generelt og blant våre kunder går fortere enn noen gang. Perioden med pandemi, som hele samfunnet har stått i, har ytterligere forsterket dette. Digitaliseringen skjer både gjennom innføring av nye digitale distribusjonsløsninger, interne systemer, bruk av hjemmekontor og digitale møter/samhandlinger. Det vi også vet er at mange med uærlige hensikter har brukt denne perioden godt og gjort sine «digitale angrep» enda mere sofistikerte og kraftige.

Cyberangrep mot norske og utenlandske virksomheter


Her gir vi deg noen eksempler fra den siste tiden:

✔ Coop i Sverige måtte nylig holde 800 butikker stengt etter å ha blitt utsatt for hackerangrep. Det var leverandøren bak kassasystemene som ble angrepet.

✔ Colonial Pipeline ble utsatt for tilsvarende angrep som Coop, og endte med å utbetale USD 36 millioner til hackerne.

✔ Norske Volue var utsatt for løsepengevirus (ransomeware) i mai. Dette har resultert i negativ effekt på omsetningen på mellom 25 – 35 millioner (NOK).

✔ Stortinget har ved flere anledninger blitt utsatt for cyberangrep. Data er mistet og dette er et resultat av cyberangrepet mot Microsoft Exchange.

Økt avhengighet

Det er viktig å huske på at digitaliseringsprosesser ofte skaper større avhengighet til et stabilt og trygt IT-miljø for den enkelte bedrift. Det gir et endret risikobilde som ikke nødvendigvis er dekket av tradisjonelle forsikringer. Konsekvensene av databrudd, virusangrep og tap av data øker jo lenger inn i digitaliseringsløpet man kommer. Er du forberedt til å forhandle om løsepenger for dataene dine, varsle alle berørte parter når dataene er på avveie, svare opp og forholde deg til kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstapet som følge av databrudd?

Kontroll og redusert risiko

Cyberforsikring er sammen med gode interne rutiner et godt hjelpemiddel til å redusere denne risikoen. Selv om forsikring bidrar til å dempe de økonomiske konsekvenser, går cyberangrep rett på bunnlinjen for selskapene som blir rammet. Derfor tilbyr mange av selskapene bak cyberforsikringen å bistå i alt fra det praktiske knyttet til konkrete hendelser, kompetanseheving internt, risikoanalyse og styrking av den fysiske datasikkerheten til den enkelte bedrift.

Trenger du cyberforsikring til din bedrift?

Ta kontakt med vår rådgiver i kontaktskjemaet til høyre – så kan vi sammen se på hva som er viktig for din bedrift.

 

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om cyberforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Cyberkriminalitet
rammer alle

Fra de største internasjonale konsern til de minste bedriftene. Unngå store konsekvenser for din virksomhet.

Kredittforsikring

Når konkursen rammer!

22 juni · 2021

Hva gjør du når en av dine mest trofaste og lojale kunder over mange år plutselig går konkurs uten forvarsel og tegn til problemer? Det fikk vår kunde Entreprenør Bygg AS oppleve. Plutselig var 1.3 millioner kroner i fare for å gå tapt.

 

- Vi fikk vite om konkursen mens vi var på byggeplassen og det var egentlig ikke til å tro. Det var ingenting som tydet på problemer. Kunden var topp ratet og en veldig anerkjent aktør i bransjen. I tillegg har de alltid betalt sine fordringer på tide og kommunikasjonen har alltid vært god. Det var kanskje den siste kunden vi hadde trodd skulle få problemer. Daglig leder Frances Rasay i Entreprenør Bygg AS hadde vært mer positiv enn på lenge. Våren og sommeren hadde for alvor begynt å vise seg. Positiviteten steg i takt med antall vaksinerte og signalene om lettere restriksjoner ville også gjøre arbeidsdagen bedre. Nå var hun redd de rykket tilbake til start.

En konkurs i denne størrelsesorden kan være katastrofalt.

Hvis et selskap har en resultatmargin på 10%, så betyr det i praksis at de må selge for 13 millioner mer for å ta igjen et tap som Entreprenør Bygg opplevde. Ved lavere resultatmargin, jo høyere må salget være. Tallene kan derfor bli betydelige og en stor konkurs vil kunne sitte igjen i bedriften i mange mange år. Det er ikke bare et enkelt tap, det er også en kunde som er konkurs og som må erstattes og hvis konkursen er stor nok kan den true hele eksistensen til bedriften din.

Kredittforsikring ble redningen

Løsningen for Entreprenør Bygg AS ble en kredittforsikring forhandlet gjennom Söderberg & Partners. Risikoen for at dette kunne skje kom frem i en risikoanalyse som ble gjennomført i 2019.

Söderberg & Partners tar meglerrollen på alvor og mener alle har behov for en 100% uavhengig rådgivning rundt det å tape penger på konkurser. Fordi det rammer alle bransjer og alle størrelser! Konsekvensen for den det rammer kan være katastrofal, men enda viktigere er muligheten for en trygg vekst og økt topplinje. Med god og nøytral rådgivning kan kundene våre ta muligheter de i utgangspunktet kunne gå glipp av. Gjennom vår store kompetanse - og nettverk med alle leverandørene i Norge og verden - finner vi de beste vilkårene, den beste prisen og skreddersydde løsninger tilpasset hvert selskap. Store som små. Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt! 

Marcus_Engelberg.jpg
Marcus Engelberg,
Salgsleder Kredittforsikring & Teamleder Skadeforsikring


Marcus Engelberg i Söderberg & Partners er klokkeklar på viktigheten av å tenke utenfor boksen for å bruke kredittforsikring som et konkurransefortrinn.

- De som får mest ut av en kredittforsikring, er de som bruker det som er verktøy for vekst, akkurat slik som Entreprenør Bygg AS, fortsetter han. Og samtidig har man forsikringen som et element hvis det skulle gå galt. Noe det dessverre også gjør med jevne mellomrom.

Tryggheten når det gikk galt

- Med en gang vi ble klar over konkursen, kontaktet vi Söderberg & Partners. Vi hadde over 1.3 millioner kroner utestående og selv om vi har kredittforsikring så var usikkerheten der. Har vi gjort alt rett, hva gjør vi videre? Det var mange spørsmål, men få svar å få alene der sier Frances. Men, Söderberg & Partners tok over skadeløpet og hadde all dialog med kredittforsikringsselskapet. 30 dager etter at skaden var meldt formelt, var pengene på konto hos Entreprenør Bygg AS. Denne forsikringen ble «redningen for oss» og det har vært fantastisk å se hvor bra forsikringen fungerte. Vi vil alltid ha dette fremover og anbefaler alle om å se på mulighetene for å få dette avslutter Frances.

Hvem er Entreprenør Bygg AS?

Entreprenør Bygg AS er et selskap hvor ingeniører og kvalifiserte håndverkere med mange års erfaring gir kundene trygghet og kvalitet i alle ledd. Entreprenør Bygg AS behersker alle entrepriseformer innen bygg og anlegg. Etablert i 2005 og holder til i Oslo. Vi i Söderberg & Partners er stolte over å få være med på reisen. Se mer info på hjemmesiden.

Frances_svart hvitt.jpg
Frances Cerdeña Rasay,
Daglig leder i Entreprenør Bygg AS / EB Riving og Betongsaging AS

Denne forsikringen ble «redningen for oss» og det har vært fantastisk å se hvor bra forsikringen fungerte. Vi vil alltid ha dette fremover og anbefaler alle om å se på mulighetene for å få dette!
Frances Cerdeña Rasay Entreprenør Bygg AS / EB Riving og Betongsaging AS
Kontakt oss